Pracovné ponuky

Administratívny pracovník (1)       
TAE YANG INDUSTRY, s. r. o., Trnavská cesta 813/3, Sereď, 92601
Kontakt: Ľubica Koštrnová - tel.: +421903778124, e-mail: lubkakostrnova [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: za mesiac ( 500 )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie   
Prax: -       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- aktívna kooperácia s dodávateľmi – osobné návštevy, telefonická a emailová komunikácia, riešenie problémov
- úzka spolupráca s plánovaním výroby a výrobou
- spracovávanie cenových ponúk, objednávok
- vedenie evidencie objednávok, dodacích listov
- vybavovanie prípadných reklamácii
Vzhľadom na druh výroby je táto pozícia vhodnejšia pre mužov.
                                              
Administratívny pracovník v logistike (1)       
Pactra International (Slovakia) s. r. o., Z. Kodálya 767, Galanta, 92401       
Kontakt: Mgr. Mária Šišoláková, tel.:+421317801224, e-mail: maria [dot] sisolakova [at] pac-tra [dot] com
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Dátum nástupu: -
Náplň práce:
- Organizácia prepráv,
- fakturácia,
- komunikácia so zákazníkmi a obchodnými partnermi,
- nahrávanie dát do interného systému spoločnosti,
- bežné administratívne práce.                   
      
Agronóm (1)
Poľnohospodárske družstvo Hrušov, Hrušov 1147, Dolné Saliby 92502
Kontakt: Mgr. Katarína Vlkovičová, tel.: +421317853222, e-mail: pdhrusov [at] stonline [dot] sk
Forma mzdy: ( - )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
Náplň práce: Vedúci agronóm / ovocinár
- riadenie poľnohospodárskych prác a zamestnancov na agronomickom úseku,
- vedenie príslušnej agendy týkajúcej sa dotácií
- pripravovanie osevných / výsadbových postupov poľnohospodárskych plodín
- zabezpečovanie organických a anorganických hnojív, chemických ochranných látok a strojového parku pre výrobu požadovaných plodín.
- kontrolovanie vývoja rastlín, zabezpečenie ich výživy a ochrany počas vegetácie
- zbieranie plodín a ich následné spracovanie alebo skladovanie
- tvorba cien, komunikácia s odberateľmi
                                    
Autoelektrikár (1)   
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401       
Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Oprava, servis, diagnostika a údržba vozidiel,
- zodpovednosť za vykonané práce na vozidlách  v súlade s technologickým postupom daného výrobcu.                   
                                       
Autolakovník (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401       
Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- príprava povrchov, miešanie a aplikácia farieb a lakov   
                                               
Autolakýrnik prípravár (1)
Pro-Lak s.r.o., Z. Kodálya 767, Galanta, 92400
Kontakt: Roman Krivosik, tel.: +421903212280, e-mail: pro-lak [at] pro-lak [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Príprava motorových vozidiel pred lakovaním - brúsenie, tmelenie, leštenie automobilov.       
               
Automechanik osobných motorových vozidiel (1)
Autoservis pre VÁS, Priemyselná 8/, Galanta, 92400
Kontakt: mobil: 0948717417   
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Automechanik - oprava osobných a nákladných vozidiel   
                       
Balič, operátor baliacej linky (10)       
FM SLOVENSKÁ, s.r.o., Priemyselná 1, Sereď, 92601
Ing. Simona Longhinová, tel.: +421317885231, e-mail: slonghinova [at] fmlogistic [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Hľadáme šikovných operátorov, ktorých hlavnou úlohou bude:
- zabezpečovať obalové úpravy tovaru klienta
- dodržiavať pracovné postupy týkajúce sa každej obalovej úpravy tovaru klienta
- realizovať fyzickú inventúru
- udržovať hygienu a čistotu skladu
- plniť pracovné príkazy nadriadeného
- informovať nadriadeného o stave plnenia úloh
- realizovať operatívne úlohy podľa požiadaviek nadriadeného
- práca na 4 zmeny (12ky)                   
                                                                   
Bezpečnostný pracovník (10)       
TK Security s. r. o., Gáň 318, Gáň, 92401       
Kontakt: Tatiana  Mikušťáková, tel.: +421911881975, e-mail: mikustakova [at] tksecurity [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Výkon bezpečnostnej (strážnej služby) v zmysle zákona o SBS, kontrola osôb a motorových vozidiel vchádzajúcich a vychádzajúcich z chráneného objektu, obchôdzková činnosť, kontrola osôb prechádzajúcich metal detektorom, registrácia a evidencia osôb a motorových vozidiel.                       
                                               
Bezpečnostný pracovník  Sládkovičovo (6)       
D.I. SEVEN, a.s., Sládkovičovo 1, Sládkovičovo, 92521
Kontakt: Anna Sekerová, tel.: +421800177277, fax: 02/55574260,
e-mail:personalne [at] diseven [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: bezpečnostný pracovník strážnej služby, výkon práce podľa presných postupov a pokynov na ochranu majetku a osôb
                       
Bezpečnostný pracovník Galanta (6)
D.I. SEVEN, a.s., Z. Kodálya 1, Galanta, 92401
Kontakt: Anna Sekerová, tel.: +421800177277, fax: 02/55574260,
e-mail: personalne [at] diseven [dot] sk
Forma mzdy: dohodou  (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: bezpečnostný pracovník strážnej služby, výkon práce podľa presných postupov a pokynov na ochranu majetku a osôb                      
                       
Disponent logistiky (1)
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601       
Kontakt: Ing. Martin Hrablik PhD., tel.: +0312289952, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Vystavovanie objednávok, sledovanie a optimalizácia dodacích lehôt;
- dohľad nad stavom objednávok a zásob.                 
       
Elektro-údržbár (1)       
HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď, 92601       
Kontakt: Jarmila Plentová, tel.: +421317881018, e-mail: plenja [at] hubertsekt [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 2 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
•    zabezpečuje plynulý chod každého zariadenia linky  a bezchybné spracovanie výrobku na ňom,
•    vykonáva elektro - údržbárske práce v celej prevádzke, elektro - práce  zabezpečujúce bezchybný chod plniacich liniek a zariadení s nimi súvisiacich,
•    vykonáva pravidelné kontroly el. zariadení, elektrického požiarneho systému, kontroly plynovo-detekčných systémov, kotolní, vzduchotechniky
•    vykonáva elekro- údržbu budov, dvorov, nastavovanie časových spínačov,
•    vykonáva kontroly  výťahov,  kontroly a prípadné opravy automatizovaných systémov chladenia, CO2, kontrolu, čistenie, nastavovanie  popisovacích zariadení, aplikátorov EAN kódov,
•    montuje, zapája a skúša motory, výmena žiaroviek a žiariviek, osvetľovacích telies, výmena vodičov, bežné opravy elektrických motorov a spotrebičov
•    vykonáva údržbu na všetkých strojoch a zariadeniach, výmenu formátov. Pravidelne kontroluje všetky stroje a zariadenia na linke, nastavuje pripadne vymieňa všetky elektro časti zariadení
•    vykonáva  opravy  a nastavovanie čerpadiel, ventilov, miešadiel, upchávok, filtrov staníc C02, MaR, drobné  zámočnícke práce,
•    zúčastňuje sa a prevádza generálne, stredne  malé opravy strojov a zariadení
•    v prípade služby - pri výpadku el. energie v noci, počas víkendov a sviatkov po nahlásení poruchy službou je povinný dostaviť sa na pracovisko a zabezpečiť  sfunkčnenie systému,
•    pri poruche v ktorejkoľvek časti prevádzky sa bezodkladne dostaví na miesto poruchy, špecifikuje ju  a v najkratšom možnom čase sa pokúsi ju odstrániť. Postup pri odstraňovaní hlási nadriadenému a vedúcemu daného úseku,
 Zabezpečuje  bezchybný chod dopravníkov
•    na výzvu smenového majstra ohľadom prerábky linky na iný produkt reaguje bezodkladne. Jednotlivé komponenty na všetky produkty eviduje a uchováva čisté na vyhradenom mieste,
•    vykonáva mesačné a štvrťročné prehliadky elektro –podľa pokynov nadriadeného
•     v prípade potreby vykonáva ostatné  práce podľa pokynov nadriadeného
•    závady vznikajúce na hotových výrobkoch hlási bezodkladne smenovému majstrovi,
•    v prípade zastupovania iného pracovníka preberá jeho povinnosti na tomto úseku v plnom  rozsahu,
•    udržuje prevádzkové priestory v stave zodpovedajúcom Potravinovému kódexu SR a HACCP,
•    vykonáva  ďalšie pracovné činnosti podľa operatívneho zaradenia priamym nadriadeným,
•    súvisiace dokumenty"                       
                                               
Grafický dizajnér (grafik) (1)       
Szutep, s.r.o., Hlavná 951/21, Galanta, 92400)
Kontakt: tel.: +42131 7020082, e-mail: szutep [at] szutep [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )   
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: grafik, predavač                                         
                                             
Iný pomocný pracovník inde neuvedený  (2)       
DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,Čierna Voda, 188, Čierna Voda, 92506, Galanta
Kontak: mobil: 0910346377
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pomocný pracovník - pomocná sila do štrkovne
                  
Inžinier kvality (1)       
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601       
Kontakt: Ing. Martin  Hrablik PhD., tel.: +421901911297, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
• komunikácia so zákazníkmi,
• riešenie reklamácií,
• interné audity,
• dokumentácia (skúšobné plány, FMEA, MSA, SPC...),
• implementácia požiadaviek zákazníka VW a technických noriem
• ISO 9001/ ISO TS 16949,"                       
                       
Kaderník (1)       
Danica Daubnerová - VLASOVÝ SALÓN PANDA, D.Stura 795/35, Sereď, 92601   
Kontakt: mobil: +421 907 311 347,
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: kaderník-dámske  a pánske strihy"                       
                               
Kompletážnik (5)       
RASKEN Consulting, s.r.o., Galantská 590, Dolná Streda, 92563       
Kontakt: Mgr. Rastislav Šnirc, tel.: +421948911363, e-mail: rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac (480 - 960)       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplne práce: Naštudovanie príslušnej výkresovej dokumentácie ku konkrétnemu výrobku      
Príprava výrobku na kompletáž (orezávanie, brúsenie, výber vŕtacej šablóny a podobne)
Výber vhodného pracovného náradia podľa požiadaviek
Kompletačné práce podľa výkresovej dokumentácie – vŕtanie, lepenie, tmelenie, oprava gelcoatu, nanášanie topcoatu
Spolupráca s oddelením kontroly kvality (OTK)
Balenie & expedícia dokončených výrobkov
Dodržiavanie termínov a časových noriem pre dané výrobky
Riadiť sa pokynmi nadriadeného
Denné vedenie záznamov o vlastnom pracovnom výkone
                                           
Konštruktér nástrojov (1)       
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601       
Kontakt: Ing. Martin  Hrablik PhD., tel.: +421901911297, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa       
Prax: 6 alebo viac rokov   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
• Práca v 3D CAD (CATIA V5; Autoform),
• konštrukcia lisovacích a tvárniacich nástrojov,
• konštrukcia prípravkov,
• údržba a archivácia konštrukčnej dokumentácie,
• komunikácia s výrobou,
• riešenie problémov súvisiacich s aplikáciou procesov do výroby,
• komunikácia so zákazníkmi,
• miesto výkonu práce: Sereď."                       
                       
Kuchár  (1)       
Strýček, s.r.o., Košúty 284, Košúty, 92509       
Kontakt: Soňa Strýčková, tel.: +421905603259, e-mail: info [at] petrovgrunt [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 2 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Príprava jedál v reštaurácií - denné menu, minútky,
príprava akcií, zodpovednosť za chod a čistotu kuchyne.
                                     
Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)       
EUREST, spol. s r.o., Trnavská cesta 14/, Sereď, 92600
Kontakt: tel.: +421918688399, e-mail: zr [dot] 1700 [at] eurest [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: kuchár - samostatné varenie
                                               
Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)       
PE-MA, spol. s .r.o., Jas 5/936, Galanta, 92401
Kontakt: mobil: +421917 744 434, e-mail: eden [dot] restaurace [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: kuchár/kuchárka- príprava denného menu, výdaj jedál
( nutný zdravotný preukaz - prax vítaná)                  
                       
Kuchár - múčnikár vo firemnej reštaurácii Sereď (1)       
EUREST, spol. s r.o., Trnavská 1, Sereď, 92601       
Mgr. Anna Frančeková, tel.: +421917946855, e-mail: anna [dot] francekova [at] eurest [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- výroba jedál a špecialít teplej a studenej kuchyne
- zodpovednosť za kvalitu vyrobených jedál, dodržiavanie noriem a výrobných postupov
- expedícia jedál podľa dohodnutých postupov s dôrazom na vzhľad, teplotu jedla a kultúru servírovania"                       
                       
Kuchár/ka (1)       
Ladislav Morovič – MONA, Dolné Saliby 160, Dolné Saliby, 92502       
Kontakt: Ladislav Morovič, tel.: +421317853217, e-mail: mona-centrum [at] mail [dot] T-com [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Práca kuchára - príprava jedál.
- Viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore.
- Pracovný pomer - najprv skúšobná doba, po osvedčení sa zmena na dobu neurčitú.
- V prípade záujmu o pracovné miesto sa hlásne na mail: ladislav [dot] morovic-mona [at] azet [dot] sk"                       
Kuriér (Galanta) (3)       
Peter Barilla - PE-PLAST PACKAGING, - -, Galanta, 92401
Kontakt: Ľudmila  Polačiková, tel.: +421948475275, e-mail: kurier [at] pe-plast [dot] eu
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: rozvoz balíkov v okrese
                                               
Manažér v logistike (1)       
Green Integrated Logistics (Slovakia) s.r.o., Hviezdoslavova  807, Galanta, 92401   
Kontakt: Linda Neštiaková, tel.: +421910784827,
e-mail: lnestiakova [at] eu [dot] green-logistics [dot] com   
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa       
Prax: aspoň 5 rokov   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Riadenie tímu pracovníkov, riadenie logistických procesov, komunikácia v anglickom a kórejskom jazyku. Vypracovávanie reportov, fakturácia, práca s interným softwérom.                       
                                               
Murár (2)       
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401       
Kontakt: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
• Čítanie technickej a projektovej dokumentácie.
• Pripravovanie murárskej malty, betónu, poterov a omietok.
• Rezanie muriva na požadovanú veľkosť a tvar.
• Murovanie nosných, deliacich a výplňových stien, stĺpov, klenieb, komínov a krbov.
• Kontrolovanie rovnosti stien pomocou murárskej laty s vodováhou.
• Zatepľovanie fasád budov, zhotovovanie izolácií proti zemnej vlhkosti a hluku.
• Zhotovovanie a opravovanie vnútorných a vonkajších omietok.
• Skladanie a rozoberanie murárskeho lešenia."                       
                       
Murár, obkladač (1)       
CM-STAV-MONT s.r.o., Dolné Saliby 214, Dolné Saliby, 92502       
Kontakt: Ing. Ernest Czanik, tel.: +421907623248, e-mail: cmstavmont [at] cmstavmont [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Murár, obkladač
                                               
Nákupca (1)       
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601       
Ing. Martin  Hrablik PhD., tel.: +421901911297, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Prax: aspoň 2 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Zodpovednosť za nákup materiálu,
- komunikácia s dodávateľmi,
- nákup materiálu na základe plánu výroby,
- komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti,
- riešenie problémov v súvislosti s nákupom."                       
                       
Obchodník (3)       
METEX TRADE, s.r.o., Clementisove Sady 1616, Galanta, 92401       
Kontakt: Tereza Popielska, tel.: +421948695550, e-mail: info [at] metex [dot] sk           
Forma mzdy: za mesiac ( 380 )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 mesiace   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: -                       
                                               
Obchodný poradca - Sereď (3)       
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Nám. slobody 1193, Sereď, 92601
Kontakt: Mgr. Veronika Ludviková, tel.: +421257299413, e-mail: ludvikova [at] kpas [dot] sk
Forma mzdy:     (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 2 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Aktívne vyhľadávanie klientov a následná starostlivosť o nich
Konzultácie a analýza potrieb klienta s nájdením vhodného riešenia pri výbere poistného produktu
Poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie
Príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta
Poskytovanie kvalitného servisu klientom
Starostlivosť o zverené klientske portfólio
Sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov         
         
Obchodný zástupca (1)       
KBK plus s.r.o., Trstice 745, Trstice, 92542       
Kontakt: Ladislav Kesjár, tel.: +421905609854, e-mail: kbkplus [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: -                       
                       
Obsluha špecializovaných strojných zariadení (1)       
I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92614       
Kontakt: Mgr. Renáta Žigová, tel.: +0317880329, e-mail: renata [dot] zigova [at] idc [dot] sk       
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- obsluha automatizovaných strojných zariadení, špeciálne obsluha baliaceho, kartónovacieho a pečiaceho zariadenia
- včasné nastavenie zariadenia
- kontrola stavu strojného zariadenia
- operatívna a preventívna údržba zariadenia
- dodržiavanie technologických postupov                   
                                               
Operátor stroja na výrobu technického textilu (1)
DIPEX, spol. s r.o., Niklová 2178/1, Sereď, 92601
Kontakt: tel.: +421 31 788 1834, e-mail: kalinayova [at] dipex [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: operátor -obsluha zošívacích strojov vrátane manipulácie  so vstupnými  surovinami a hotovými výrobkami               

Operátor výroby (3)       
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď 92601
Kontakt: Ing. Ivana  Koledová, tel.: +031228944, e-mail: koledova [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )       
Prax: aspoň 6 mesiacov
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- oblsuha strojov na výrobu dielcov a podzostáv
- odihlovanie
- vkladanie dielcov do paliet
                                               
Operátor výroby (5)       
SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501       
Zuzana Štalmachová, tel.: +421903578717, e-mail: stalmachova [at] jasplastik [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Vykonávanie jednej zo základných operácií pri montážnych linkách a lepiacich automatoch...                       

Operátor/ka vo výrobe (30)       
Largo SK s. r. o., Cukrovarská 39, Sládkovičovo, 92521       
Kontakt: Simona Dobrovodszká DiS, tel.: +421800800019, e-mail: largo [at] largosk [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- práca na výrobnej linke
- výroba komponentov pre LCD televízory a monitory
                 
Operátor/ka výroby (30)       
Largo SK s. r. o., Matúškovská cesta 882, Galanta, 92401       
Kontakt: Simona Dobrovodszká DiS, tel.: +421800800019, e-mail: largo [at] largosk [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- práca na výrobnej linke
- výroba komponentov pre LCD televízory a monitory
                                       
Opravár PBA dosiek - Elektrotechnik (1)
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Kontakt: Mgr. Dasa Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- oprava PBA dosiek,
- testovanie PBA dosiek,
- spájkovanie,
- zodpovednosť za výstupnú kvalitu,
- denné reportovanie stavu opráv,
- zlepšovanie procesov,
- učiť sa novým technológiám.
        
Pokladníčka do bufetu (1)
EUREST, spol. s r.o., Trnavská 1, Sereď 92601
Kontakt: mobil 0918688399
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Pokladníčka do bufetu – práce na pokladni, práca s ľuďmi, čistota v jedálni, doplňovanie tovaru
                                                 
Pomocná sila v kuchyni (4)       
Little Paradise, s.r.o., Logistické centrum 1, Gáň, 92401       
Kontakt: Viera Matulová, tel.: +421907341696, e-mail: matulova [at] dobrevarime [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu.   

Pomocná sila v kuchyni - Sereď (1)
EUREST, spol. s r.o., Trnavská 1, Sereď 92601
Kontakt: Mgr. Anna Frančeková, mobil 0917946855, e-mail: anna [dot] francekova [at] eurest [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Základné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vykonáva a zodpovedá za čistotu bieleho a čierneho inventára zodpovedá za čistotu priestorov
                       
Pomocný pracovník (1)
TAE YANG INDUSTRY, s. r. o., Trnavská cesta 813/3, Sereď, 92601       
Kontakt: Ľubica Koštrnová, tel.: +421903778124, e-mail: lubkakostrnova [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: za mesiac ( 500 )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Pomocné práce v kovovýrobe, rezanie na pásovej píle, brúsenie a vŕtanie.                   
Pomocný pracovník  v ubytovacom zariadení (1)       
Anikó Csergeová - BOHEM GLASS,  Podzáhradná 434, Horné Saliby, 92503
Kontakt: Anikó Csergeová, tel.: +421905380267, e-mail: info [at] penzionaniko [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: upratovanie izieb, pomocné práce v kuchyni.   
                               
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia (1)       
LACKI, s.r.o., Váhovce 836, Váhovce, 92562       
Kontakt: mobil: +421948 248 248, e-mail: lackisro [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pomocná sila do kuchyne - príprava rýchleho občerstvenia           
                                               
Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe (2)       
Martin Olša, Mládežnícka 159/10, Sereď, 92601
Kontakt: mobil: 0905831282   
Forma mzdy: za mesiac (400 - 700)       
Vzdelanie Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Robotník v drevovýrobe

Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe (50)       
Picasso, s.r.o. - Personálna agentúra MAX, Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 92663
Kontakt:  mobil: +421 948 130 130
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: operátor výroby  - pomocné práce v elektrotechnickom priemysle

Pracovník SBS (2)       
Black PATROL s.r.o., Galanta 1, Galanta 924 01
Kontakt: mobil: Monika Borošová, e-mail: patrol [at] blackpatrol [dot] eu   
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 3 mesiace           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pracovníka SBS je zabezpečenie ochrany osôb a majetku, fyzická ochrana majetku

Pracovník bezpečnostnej služby (1)       
Pacta Group, s.r.o., Matúškovská 1, Galanta 92401
Kontakt: mobil: Jozef Bednár, tel.: +421918697690, e-mail: info [at] pacta [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: 15.05.2015
Náplň práce: vykonanie fyzickej ochrany areálu, kontrola a evidencia vstupu a evidencia výstupu vozidiel a osôb.
           
Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) (1)       
MACH TRADE, spol. s r.o., Niklová, Sereď, 92601
Kontakt: mobil: 0908989217   
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie           
Dátum nástupu: 01.05.2015
Náplň práce: pracovník vlastnej ochrany - SBS
                                               
Pracovník vo výrobe (10)       
TAE YANG INDUSTRY, s. r. o., Trnavská cesta 813/3, Sereď, 92601       
Kontakt: Ľubica Koštrnová, tel.: +421903778124, e-mail: lubik [at] taeyang2538 [dot] co [dot] kr
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: 04.05.2015
Náplň práce: Práca na výrobe vozíkov, nenáročná manuálna práca.           
                                               
Pracovník vo výrobe - o.z. Pečivárne Sereď (5)       
I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92614       
Kontakt: Mgr. Renáta Žigová, tel.: +0317880329,  e-mail: renata [dot] zigova [at] idc [dot] sk
Formy mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr.:
- zrovnávanie výrobkov,
- balenie výrobkov,
- odoberanie zabalených výrobkov,
- ukladanie do krabíc,
- ukladanie krabíc na palety,
- obsluha baliaceho, máčacieho, natieracieho stroja,
- doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse,
- odvoz tovaru,
- preprava produktov,
- balenie zlomu,
- a iné podobné práce.

Pracovník/čka obchodnej prevádzky – Supermarket Pata (2)
TESCO STORES SR, a.s., Nitrianska cesta 243/7, Pata 92553
Kontakt: Peter Kútik, tel.: +421911690739, e-mail: 24062dir [at] sk [dot] tesco-europe [dot] com
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 15. 05. 2015
Náplň práce:
- profesionálna obsluha zákazníka
- práca na predajnej ploche, vystavovanie a dopĺňanie tovaru podľa požadovaných štandardov, kontrola kvality tovaru, zaistenie aktuálnych cenoviek
- práca v sklade a práca na pokladni
- praca na zmeny – ranná/poobedná/nočná, práca aj počas  vikendov
- pracovník / pracovníčka obchodnej prevádzky Tesco Vajnoria

Predajca motorových vozidiel (1)
Autoprofit, s.r.o., Salská 743/2, Galanta 92401
Kontakt: Iveta Simková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Predaj vozidiel veľkoodberateľom a cieľovým skupinám,
- vykonávanie akvizícií u potenciálnych zákazníkov,
- kategorizácia a segmentácia zákazníkov v regióne,
- reportovanie o akvizíciách a kategorizácii zákazníkov.
                  
Predavač stavebného materiálu (1)       
PEMAK STAV GROUP, s. r. o., Košúty 365, Košúty, 92509
Kontakt: e-mail: psg [at] pemakstav [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vedúci predajne- skladník- príjem, výdaj tovaru, vykladanie nakladanie , práca s VZV, predaj cez ERP - práca vhodná len pre mužov"                       
                       
Predavač-pokladník Sereď (1)       
CBA Slovakia, a.s., Cukrovarská 427, Sereď, 92601       
Jana Menezesová, tel.: +421911672237, e-mail: 3330 [at] cbaslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
•    Vedenie pokladne  (blokovanie, manipulácia s peniazmi)
•    Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod  hotovosti
•    Starostlivosť o zverený úsek tovarov
•    Kontrola doby spotreby na tovare
•    Kontrola správnosti cenoviek
•    Starostlivosť o zákazníka
•    Ochrana majetkových hodnôt                   
                                               
Programový technik obrábacích strojov (1)       
RASKEN Consulting, s.r.o., Galantská cesta 592, Dolná Streda, 92563       
Kontakt: Mgr. Rastislav Šnirc, tel.: +421948911363, e-mail: rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 800 )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
• Vytváranie programov pre elektroerozívne obrábanie podľa potreby a technickej dokumentácie,
• nadstavenie a údržba strojov."                       

Programátor PLC (1)       
I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92614       
Kontakt: Ing. Petra Klimová, tel.: +421317880379, e-mail: klimova [at] idc [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Vyvíjanie, simulovanie, implementovanie a testovanie riadiacich programov pre PLC zariadenia,
- prevádzka riadiacich systémov a odstraňovanie porúch,
- oživovanie automatizačných zariadení a ich uvádzanie do prevádzky,
- diagnostikovanie porúch a ich odstraňovanie s dôrazom na minimalizovanie odstávok,
- vytváranie vizualizácií technologického procesu pomocou špecializovaného softvéru,
- vytváranie  a vedenie technickej dokumentácie k programom.
                       
Pôrodná asistentka (3)       
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, Galanta, 92401   
Kontakt: PhDr. Helena Pálffyová, tel.: +421317833791,
e-mail: perspam [at] nemocnica-galanta [dot] sk
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Činnosť pôrodnej asistentky pri lôžku (po 6 mes. možnosť trvalého pracovného pomeru                   
                                               
Referent BOZP, PO, o.z. Pečivárne Sereď  (1)       
I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92614       
Ing. Petra Klimová, tel.: +421317880379,  e-mail: klimova [at] idc [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: 01.09.2015
Náplň práce:
- Vykonáva odbornú, metodickú, kontrolnú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP a PO,
- zodpovedá za vypracovávanie plánov a smerníc BOZP a PO a ich aktualizáciu,
- zodpovedá za kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov,
- zodpovedá za kontrolu a revízie hasiacich prístrojov a hydrantovej siete,
- zodpovedá za monitorovanie, analyzovanie a zlepšovanie procesov,
- vykonáva kontrolu dychových skúšok na požitie alkoholu u zamestnancov,
- školí zamestnancov v oblasti BOZP a PO."                       
                                               
Robotník - práca vo výrobe opracovania skla (3)       
SGP, s.r.o., Poros 617, Pusté Úľany, 92528
Kontakt: mobil: 0905699908   
Forma mzdy: za mesiac (840 - 950)       
Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Robotník - práca vo výrobe opracovania skla"               

Robotník vo výrobe sklolaminátu (3)       
Novoplast, výrobné družstvo Sereď, Galantská cesta 590, Dolná Streda, 92563   
Kontakt: Mgr. Jana Zeumerová, tel.: +421317884002, e-mail: assistance [at] novoplast [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Sýtenie sklených vlákien polyesterovou živicou       
                                           
Rodinný poistný poradca Galanta  (2)       
Union poisťovňa, a. s., Vajanského 1202, Galanta, 92401       
Kontakt: Martina Šteffeková, tel.: +421948612726, e-mail: martina [dot] steffekova [at] union [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac (500 - 1200)       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Konzultačné a odborné poradenské služby pre klientov, poskytovanie informácií klientom priamo na pobočke alebo u klienta, servis a predaj produktov podľa potrieb klientely, administratívne úkony.                       

Rozpočtár (1)       
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401       
Kontakt: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
• Cenový kalkulant stavebných zákaziek a inžinierskeho charakteru,
• zodpovednosť za vypracovávanie cenových ponúk,
• kontrola zverenej projektovej dokumentácie,
• oslovovanie a výber dodávateľov na určité činnosti,
• kontrola a odsúhlasovanie súpisov prác.                       
                                               
Rádiologický asistent (2)       
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, Galanta, 92401
Kontakt: PhDr. Helena Pálffyová, tel.: +421317833791,
e-mail: perspam [at] nemocnica-galanta [dot] sk)
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Činnosť rádiologického asistenta (tzv. röntgenlaborant).                                  
                      
SBS Tesco (Sládkovičovo) (2)       
OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o., Fučíkova 1, Sládkovičovo, 92521       
Kontakt: Gábor Németh, tel.: +421907569240, e-mail: nemeth [at] omnisbb [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )"       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Ochrana majetku.                       
                       
Servisný poradca (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401       
Kontakt: Iveta Šimková, tel.. tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Preberanie vozidiel do servisu, otváranie zákaziek do servisu, plánovanie prác mechanikov, zúčtovanie zákaziek, odovzdávanie vozidiel zákazníkom, starostlivosť o zákazníkov.                       
                       
Sestra (5)       
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, Galanta, 92401   
Kontakt: PhDr. Helena Pálffyová, tel.: +421317833791,
e-mail: perspam [at] nemocnica-galanta [dot] sk)
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Činnosť sestry pri lôžku pacienta

Skladník (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401       
Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: objednávanie, príjem, evidencia a výdaj zásob, optimalizácia skladových zásob, predaj náhradných dielov, starostlivosť o sklad pneumatík  
                                   
Stavebný klampiar (zamestnanec, brigádnik) (3)       
Jiří Fidler, Vinohrady nad Váhom 260, Vinohrady nad Váhom, 92555       
Kontakt: Jiří  Fidler, tel.: +421905490399, fax: 0317899233, 
e-mail: fidler [at] klampiarfidler [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: klampiarske práce, pomocné práce, izolatérske práce           

Stavebný prípravár (1)       
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401       
Kontakt: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- oslovenie subdodávateľov pre realizované zákazky,
- spracovanie a vyhodnotenie pracovných ponúk po ekonomickej a obsahovej stránke,
- príprava dokladov pre výber dodávateľa,
- vystavovanie objednávok,
- vedenie korešpondencie s jednotlivými dodávateľmi a investorom,
- vytvárania harmonogramov výstavby a sledovanie ich dodržiavania,
- kontrola prijatých faktúr,
- príprava podkladov k preberaciemu konaniu stavby."  
                    
Strážnik (Sereď) (1)       
ABAS SR Management, Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92601       
Kontakt: Ľuboš Lanzeritsch, tel.: +421910835203, e-mail: lubos [dot] lanzeritsch [at] abasco [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: ABAS SR Management s.r.o., príjme do pracovného pomeru na plný úväzok strážnika do IDC Sereď (pečivárne).
- Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• preukaz odbornej spôsobilosti – podmienkou,
• čistý odpis z registra trestov (bez záznamu),
• občianska a trestná bezúhonnosť,
• zodpovednosť, spoľahlivosť a vnútorná stabilita.

Strážnik do LIDL Sereď (1)       
ABAS SR Management, Nám. slobody 4333/50, Sereď, 92601       
Kontakt: Ľuboš Lanzeritsch, tel.: +421910835203, e-mail: lubos [dot] lanzeritsch [at] abasco [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: ABAS SR Management s.r.o. príjme do pracovného pomeru na plný úväzok zamestnanca SBS na obchodnú prevádzku LIDL do mesta SEREĎ, ktorý spĺňa nasledovné:
• preukaz odbornej spôsobilosti - podmienkou
• čistý odpis z registra trestov (bez záznamu)
• občianska a trestná bezúhonnosť
• zodpovednosť, spoľahlivosť a vnútorná stabilita
                       
Strážnik, Sereď  (1)       
ABAS SR Management, Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92601       
Kontakt: Luboš Lanzeritsch, tel.: +421910835203, e-mail: lubos [dot] lanzeritsch [at] abasco [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: ABAS SR Management s.r.o. príjme do pracovného pomeru na plný úväzok zamestnanca SBS na obchodnú prevádzku Pečivárne do mesta SEREĎ, ktorý spĺňa nasledovné:
• preukaz odbornej spôsobilosti - podmienkou
• čistý odpis z registra trestov (bez záznamu)
• občianska a trestná bezúhonnosť
• zodpovednosť, spoľahlivosť a vnútorná stabilita

Technik vo výrobe (1)       
Zábojník SK s.r.o., Nové Osady 13, Veľké Úľany, 92522       
Ing. Jaroslava Zábojníková, tel.: +420603854560, e-mail: zabojnikova [at] zabojnik [dot] eu
Forma mzdy: za mesiac ( 950 )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: nastavovanie zariadenia pre rez polystyrénových dielcov, obsluha VZV

Tesár (2)       
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401       
Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk   
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Pracovná pozícia tesára zahŕňa samostatné zhotovovanie, montáže, demontáže a údržbu drevených konštrukcií, prvkov a debnenia. Orysovať, orezať a spracovať drevo presne podľa požiadaviek. Pre výkon svojho povolania potrebuje preukaz pre prácu s motorovou pílou.                      

Upratovanie, Sereď (4)
AB Facility s.r.o., Ivana Krasku 2464/38, Sereď 92601
Kontakt: Viera Karsayová, tel.: +421948244430e-mail: viera [dot] karsayova [at] abfacility [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie      
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Prijmeme pracovníčky na upratovanie polikliniky v Seredi , na HPP alebo DoPČ.
Ranná smena od 6.00 – 12.30 , poobedná smena od  13.30 – 22.00. Ponúkaný plat dohodou .
                                           
Upratovač (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401       
Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk           
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: starostlivosť o čistotu dielní, ich upratovanie, separovanie a skladovanie odpadu, kosenie trávnatých plôch, zimná údržba komunikácií, drobné údržbárske práce."                       
Upratovačka (chyžná) (1)       
Relax Inn West, a. s., Šoporňa 1453, 92552
Kontakt: e-mail: prevádzka [at] relaxinn [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )        
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: hotelová chyžná-upratovanie a čistenie hotelových priestorov, nahmä hotelových izieb, toaliet, šatní pri bazéne, príprava a kontrola bielezne pri odvoze a dovoze z práčovne, starostlvosť o zelen v interieri hotela...
výberové konanie u zamestnávateľa"                       
                                               
Učiteľ základnej školy  (1)       
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola
Hlavná 428, Váhovce, 92562
Kontakt: mobil: 0911270331   
Forma mzdy: za mesiac ( 580 )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: 01.09.2015
Náplň práce: Učiteľ telesnej výchovy a informatiky
                                       
Vedúci skladu  (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401       
Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Vedenie a riadenie tímu skladníkov, kontrola plnenia plánu zásob, obratu a zisku skladu, optimalizácia skladových zásob, tvorba bilancií a hodnotení skladu náhradných dielov a doplnkov.                      
                       
Vodca plávajúceho stroja - DELTA stone s.r.o. (1)       
DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506, Čierna Voda 188, Čierna Voda, 92506
Kontakt: Ladislav Király, tel.: +421910346377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: 01.06.2015
Náplň práce: Vodca plávajúceho stroja 2. triedy kategória B               
                       
Vodič  (2)       
Tibor Hajdú - Zmluvná preprava Limousine Service, Sládkovičova 291/5, Galanta, 92401
Kontakt: Tibor  Hajdú, tel.: +421905269602, e-mail: tiborhajdu [at] stonline [dot] sk   
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Odvoz, dovoz ľudí do zamestnania.                   

Vodič - žeriavnik (2)       
PUMASPED s.r.o.,Novomeská 44/45, 92601 Sereď, Novomestská 44/45, Sereď, 92601
Kontakt: Pavol Galbavý, tel.: +421905863093, e-mail: info [at] pumasped [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Obsluha a údržba autožeriavu ČKD AD 20 prípadne ČKD AD 28.                      

Vodič 12 t (1)
Vivax SK, s.r.o., Bratislavská 18, Galanta 92401
Kontakt: Tibor Forró, tel.: +421917531247, e-mail: fortimaxxx [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vodič vozidla jazdí na SK, HU, AT, CZ, PL

Vodič 7,5 t (1)
Vivax SK, s.r.o., Bratislavská 18, Galanta 92401
Kontakt: Tibor Forró, tel.: +421917531247, e-mail: fortimaxxx [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vodič 7,5 t vozidla, jazdí na SK, HU, AT, CZ, PL, CZ, IT, DE

Vodič MKD (3)
Vektor EU s.r.o., Železničiarska 1422/24, Galanta 92401
Kontakt: František Szabo, tel.: +421918817988, e-mail: szabo [at] vektoreu [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie. Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
-    vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy
-    jazdenie s vozidlom v rámci krajín Európskej Únie

Vodič MKD (2)
Vomar s.r.o., Šalská 852, Šoporňa 92552
Kontakt: Marián Tomaník, tel.: +421903725266, fax: +421910477535, e-mail: vomar [at] stonline [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 1600 – 2100 )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie,
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič medzinárodnej dopravy so špecializáciou na Francúzsko, Španielsko a Portugalsko

Vodič VZV (3)
RASKEN Consulting s.r.o., Priemyselná 1, Sereď 92601
Kontakt: Mgr. Rastislav Šnirc, tel.: +421948911363, e-mail: Rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 660 - 700 )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- zásobovanie výrobnej linky

Vodič autobusu (10)
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda a.s.,
Matúšovská cesta 606, Galanta 92401
Kontakt: tel.: 031 / 780 22 61
Forma mzdy: za mesiac ( 600 - 800 )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič autobusu – riadenie autobusu, výdaj cestovných lístkov cestujúcim

Vodič autobusu v stavebnej spoločnosti (1)
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta 92401
Kontakt: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič autobusu zabezpečuje dopravu

Vodič kamióna (1)
MITAL, spol. s r.o., Váhovce 761, Váhovce 92562
Kontakt: Milan Oberman, tel.: +421903464844, e-mail: milano [at] mital-sk [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- príjmeme vodiča na kamión. !!!Jazdí sa RUSKO!!! Plat 1500 €

Vodič kamiónu (2)
Emil Taufer – TAURING, Dlhá 2335/8, Sereď 92601
Kontakt: Emil Taufer, tel.: +421905407868, e-mail: mtaufer [at] centrum [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- príjmeme vodiča na kamión. !!!Jazdí sa RUSKO!!! Plat 1500 €

Vodič kamiónu (2)
Emil Taufer – TAURING, Dlhá 2335/8, Sereď 92601
Kontakt: Emil Taufer, tel.: +421905407868, e-mail: mtaufer [at] centrum [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- preprava sypkých materiálov a agrokomodít do krajín SK, CZ, H, D ťahačom do sklápacím návesom.

Vodič medzinárodnej kamiónovej prepravy (1)
DM Solutions, s.r.o., Nová cesta 97/6, Pisté Úľany 92528
Kontakt: Ing. Marek Demjen, tel.: +421914335555, e-mail: marek [at] dmsolutions [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič kamiónu v medzinárodnej doprave

Vodič nákladnej dopravy (1)
HANČIN TRANS, s.r.o.. Galanta 92401
Kontakt: Ľubomír Hančin, tel.: +421907686227, e-mail: hancin [dot] trans [at] azet [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- preprava a manipulácia s tovarom v rámci SR

Vodič nákladného automobilu (1)
Tomáš Dulický – AUTODOPRAVA, Tehelná 197/5, Veľké Úľany 92522
Kontakt: Tomáš Dulický, tel.: +421905162510, e-mail: tomidulicky [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
-    práca vodiča nákladného automobilu (vhodnejšie pre záujemcu z okolia Bratislavy)
-    viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore
-    skúšobná doba a po osvedčení sa zmena na dobu neurčitú
-    miesto výkonu práce – dozviete sa na pracovnom pohovore
-    pracovné miesto je vhodnejšie pre uchádzačov nad 30 rokov


Vodič nákladného automobilu – preprava tovaru so sklápacím návesom po SK + susedné štáty (1)
VOTIX, s.r.o., Nové domy 194, Šintava 92551
Kontakt: tel.: 0905 660 417, www.votix.sk
Forma mzdy: za mesiac (800-1000)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 5 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
-    vodič nákladného automobilu – preprava tovaru so sklápacím návesom po Slovensku + susedné štáty

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (2)
HYGESIA, spol. s r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta 92401
Kontakt: tel.: Lívia Szedlárová, tel.: +421317732122, fax: +421317804706, e-mail: livia [at] netcomga [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 5 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
-    príjmeme vodiča na MKD.
-    Hľadáme spoľahlivých zodpovedných vodičov so serióznym prístupom k práci
-    Preprava tovaru v rámci EU (Francúzsko, Anglicko, Česko, Nemecko, Španielsko)
-    Jazdí sa  8 – 10 dní potom 2 – 3 dni voľno.
-    Plat + diéty + mzda na účet na základe pracovného pomeru
-    Tel.: 0905 800 904, 031 / 773 2122, 0905 444 305

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (3)
DREAM TRANS, s.r.o., Bratislavská 61/56, Galanta 92401
Kontakt: tel.: +421 780 3918, + 421 905 490 260, e-mail.: dt13 [at] dreamtrans [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac (1100 – 1800)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdealanie, Úplné stredné všeobecné
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
-    vodič nákladného auta (klasický plachtový náves – preprava prevažne v SR)

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (4)
RS SYSTEM, s.r.o., Dolná Streda 264, 925 63
Kontakt: tel.: +421 905 618 171, e-mail: rsefranik [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: za mesiac (800 – 1000)
Vzdelanie: Základné vzdelanie
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
-    vodič nákladného auta (klasický plachtový náves – preprava prevažne v SR)