Pracovné ponuky

Administratívna pracovná sila, asistentka (1)

Ff consulting, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 92401                                                

Kontakt: Hajnalka Pongráczová, tel.: +421917116101,

e-mail: pongraczova [at] sivix [dot] eu

Forma mzdy: za mesiac ( 380 - 700 )       

Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné

vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vysokoškolské

vzdelanie prvého stupňa

Prax: bez požiadavky na odbornú prax

Dátum nástupu: ihneď

Náplň práce:

- vedenie kancelárie

- asistentské práce konateľa, všeobecná administratívna práca - správa faktúr, organizácia dopravy.

 

Administratívny pracovník v logistike (1)       

Pactra International (Slovakia) s. r. o., Z. Kodálya 767, Galanta, 92401       
Kontakt: Mgr. Mária Šišoláková, tel.:+421317801224, e-mail: maria [dot] sisolakova [at] pac-tra [dot] com
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Dátum nástupu: -
Náplň práce:
- Organizácia prepráv,
- fakturácia,
- komunikácia so zákazníkmi a obchodnými partnermi,
- nahrávanie dát do interného systému spoločnosti,
- bežné administratívne práce.                   
      
Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený (1)       
GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 92401
Kontakt: e-mail: gg [at] ggtankuj [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac (  550 - 700 )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
Náplň práce: administratívna pracovníčka – personalistka, mzdy, výplaty

Agronóm (1)
Poľnohospodárske družstvo Hrušov, Hrušov 1147, Dolné Saliby 92502

Kontakt: Mgr. Katarína Vlkovičová, tel.: +421317853222, e-mail: pdhrusov [at] stonline [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
Náplň práce: Vedúci agronóm / ovocinár
- riadenie poľnohospodárskych prác a zamestnancov na agronomickom úseku,
- vedenie príslušnej agendy týkajúcej sa dotácií
- pripravovanie osevných / výsadbových postupov poľnohospodárskych plodín
- zabezpečovanie organických a anorganických hnojív, chemických ochranných látok a strojového parku pre výrobu požadovaných plodí
- kontrolovanie vývoja rastlín, zabezpečenie ich výživy a ochrany počas vegetácie
- zbieranie plodín a ich následné spracovanie alebo skladovanie
- tvorba cien, komunikácia s odberateľmi
  
Asistent manažéra (3)   
Eva Menyhártová, Šafárikova 431/4, Galanta, 92401

Kontakt: Eva Menyhartová, tel.: +421918481213, e-mail: eva [dot] menyhartova [at] fincentrum [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadaviek na odbornú prax  
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- práca s klientmi z firemnej databázy
- znižovanie mesačných záväzkov pri hypotekárnych úveroch a iných produktoch z finančného trhu
- vyjednávanie úrokových sadzieb pre klientov
- tvorba finančných plánov a stratégií (úvery, poistenia, vklady, investície)
- práca na počítači v internom software Findata a CRM, na ktoré ľudí zaučíme
- vypĺňanie a kontrola podkladov ku klientskym zložkám do bánk a finančných inštitúcií
- možnosť dosiahnuť pozíciu obchodného manažéra a riaditeľa pobočky.
 
Asistent vodiča nákladného motorového vozidla (2)   
HYGESIA, spol. s r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 92401

Kontakt: Lívia Szedlárová, tel.: +421317732122, fax: +421317732127,
e-mail: livia [at] netcomga [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadaviek na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pomáha vodičovi pri preprave a pri nakladaní a vykladaní tovaru
                                
Autoelektrikár (1)   
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401  
     
Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Oprava, servis, diagnostika a údržba vozidiel,
- zodpovednosť za vykonané práce na vozidlách  v súlade s technologickým postupom daného výrobcu.                   
                                       
Autolakovník (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401     
  
Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: príprava povrchov, miešanie a aplikácia farieb a lakov   
             
Automechanik osobných motorových vozidiel (1)
Autoservis pre VÁS, Priemyselná 8/, Galanta, 92400

Kontakt: mobil: 0948717417   
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: automechanik - oprava osobných a nákladných vozidiel   
      
Automechanik osobných motorových vozidiel (1)
Pavol Grman, Šintava 219, Šintava, 925 51

Kontakt: Pavol Grman, tel.: +421915757065, e-mail: kuboford [at] centrum [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
Náplň práce: automechanik
                
Balič, operátor baliacej linky (10)       
FM SLOVENSKÁ, s.r.o., Priemyselná 1, Sereď, 92601

Ing. Simona Longhinová, tel.: +421317885231, e-mail: slonghinova [at] fmlogistic [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Hľadáme šikovných operátorov, ktorých hlavnou úlohou bude:
- zabezpečovať obalové úpravy tovaru klienta
- dodržiavať pracovné postupy týkajúce sa každej obalovej úpravy tovaru klienta
- realizovať fyzickú inventúru
- udržovať hygienu a čistotu skladu
- plniť pracovné príkazy nadriadeného
- informovať nadriadeného o stave plnenia úloh
- realizovať operatívne úlohy podľa požiadaviek nadriadeného
- práca na 4 zmeny (12ky)                   
                                                                   
Bezpečnostný pracovník (10)       
TK Security s. r. o., Gáň 318, Gáň, 92401 
      
Kontakt: Tatiana  Mikušťáková, tel.: +421911881975, e-mail: mikustakova [at] tksecurity [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- výkon bezpečnostnej (strážnej služby) v zmysle zákona o SBS, kontrola osôb a motorových vozidiel vchádzajúcich a vychádzajúcich z chráneného objektu, obchôdzková činnosť
-  kontrola osôb prechádzajúcich metal detektorom, registrácia a evidencia osôb a motorových vozidiel.                       
                                                                     
CNC operátor (2)
TZB Global, s.r.o., Vadonská 183, Malá Mača, 92521

Kontakt: tel.: +421317884820
Forma mzdy: dohodou  (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- operátor CNC stroja (v rámci NP § 51a -> do 29 rokov s min. evidenciou 6 mesiacov)
- obsluha laserového páliaceho stroja

Elektrikár VVN (2)       
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď 92601

Kontakt: Daniela Tóthová, tel.: +421317884132, e-mail: daniela [dot] tothova [at] agrana [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )   
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- obsluha, údržba a opravy elektrických zariadení VVN, VN, NN.
- riadenie distribučnej sústavy, manipulácie na zariadeniach pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky VV/VN sústavy.
- odborná komunikácia s dispečingom nadradenej sústavy RC VVN 110 kv.

Elektromechanik, o.z. Pečivárne Sereď (2)       
I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 924 14

Kontakt: Mgr. Renáta Žigová, tel.: +421317880329, e-mail: renata [dot] zigova [at] idc [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )   
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vykonanie odborných elektrických prác
- oprava, montáž, udržiavanie a manipulácia na elektrotechnických a strojnotechnologických zariadeniach
- prestavenie zariadení, preventívne prehliadky na strojnotechnologických zariadeniach
- odstraňovanie revíznych porúch
- čítanie riadkových schém – technickej dokumentácie
- bežné elektroúdržbárske práce

Elektrotechnik (1)       
ElektroSystem AM, Dolné Saliby 1001, Dolné Saliby, 92502

Kontakt: Alexander Madový, tel.: +421904419693, fax: +421317853253,
e-mail: judita [dot] szazova [at] esam [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )   
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie           
Prax: bez požiadaviek na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: samostatný elektrotechnik §22                          

Fakturant/ka / disponent (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401

Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )   
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vybavovanie a organizovanie administratívno-technickej agendy v oblasti predaja vozidiel (fakturácia, dobropisy)
- prihlasovanie a odhlasovanie vozidiel
- vypracovanie bilancií za oddelenie predaja vozidiel

Grafický dizajnér (grafik) (1)       
Szutep, s.r.o., Hlavná 951/21, Galanta, 92400

Kontakt: tel.: +421317020082, e-mail: szutep [at] szutep [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )   
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: grafik, predavač                                         
                                             
Iný pomocný pracovník inde neuvedený  (2)       
DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,Čierna Voda, 188, Čierna Voda, 92506, Galanta

Kontak: mobil: 0910346377
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pomocný pracovník - pomocná sila do štrkovne
                  
Kaderník (1)       
Danica Daubnerová - VLASOVÝ SALÓN PANDA, D.Stura 795/35, Sereď, 92601
   
Kontakt: mobil: +421 907 311 347,
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: kaderník - dámske  a pánske strihy                    
                        
Kompletážnik (5)       
RASKEN Consulting, s.r.o., Galantská 590, Dolná Streda, 92563       
Kontakt: Mgr. Rastislav Šnirc, tel.: +421948911363, e-mail: rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac (480 - 960)       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplne práce:
- naštudovanie príslušnej výkresovej dokumentácie ku konkrétnemu výrobku      
- príprava výrobku na kompletáž (orezávanie, brúsenie, výber vŕtacej šablóny a podobne)
- výber vhodného pracovného náradia podľa požiadaviek
- kompletačné práce podľa výkresovej dokumentácie – vŕtanie, lepenie, tmelenie, oprava gelcoatu, nanášanie topcoatu
- spolupráca s oddelením kontroly kvality (OTK)
- balenie & expedícia dokončených výrobkov
- dodržiavanie termínov a časových noriem pre dané výrobky
- riadiť sa pokynmi nadriadeného
- denné vedenie záznamov o vlastnom pracovnom výkone
                                           
Konštruktér nástrojov (1)       
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601       

Kontakt: Ing. Martin  Hrablik PhD., tel.: +421901911297, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa       
Prax: 6 alebo viac rokov   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- práca v 3D CAD (CATIA V5; Autoform),
- konštrukcia lisovacích a tvárniacich nástrojov,
- konštrukcia prípravkov,
- údržba a archivácia konštrukčnej dokumentácie,
- komunikácia s výrobou,
- riešenie problémov súvisiacich s aplikáciou procesov do výroby,
- komunikácia so zákazníkmi,
- miesto výkonu práce: Sereď
 
Kozmetička, nechtová dizajnérka, pedikérka  (1)       
4 STYLE, s.r.o., Nám. detí 2369/4, Galanta 92401  

Kontakt: Mgr. Katarína Žigová, tel.: +421904449011, e-mail: katarinazigova [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
                  
Kuchár  (1)       
Aneta Antalová, D. diely 1, Jelka, 92523

Kontakt: Aneta Antalová, tel.: +421905477916, e-mail: vsiedmomnebi [at] centrum [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 1000)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: príprava jedál
                                     
Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)       
EUREST, spol. s r.o., Trnavská cesta 14/, Sereď, 92600

Kontakt: tel.: +421918688399, e-mail: zr [dot] 1700 [at] eurest [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: kuchár - samostatné varenie, prax vo výdaji
                                               
Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)       
PE-MA, spol. s .r.o., Jas 5/936, Galanta, 92401

Kontakt: mobil: +421917 744 434, e-mail: eden [dot] restaurace [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: kuchár/kuchárka- príprava denného menu, výdaj jedál
( nutný zdravotný preukaz - prax vítaná)                  
                       
Kuchár – pomocný kuchár (1)       
Ivan Kvocera – K + K, Sládkovičova 1730/4, Sereď 1, 92601

Kontakt: mobil: +421918244017
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: bez požiadaviek na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: kuchár - pomocný kuchár - príprava jedál, pomocné práce v kuchyni
                       
Kuchár/ka (1)       
Ladislav Morovič – MONA, Dolné Saliby 160, Dolné Saliby, 92502       

Kontakt: Ladislav Morovič, tel.: +421317853217, e-mail: mona-centrum [at] mail [dot] T-com [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Práca kuchára - príprava jedál.
- Viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore.
- Pracovný pomer - najprv skúšobná doba, po osvedčení sa zmena na dobu neurčitú.
- V prípade záujmu o pracovné miesto sa hlásne na mail: ladislav [dot] morovic-mona [at] azet [dot] sk  

               
Kuchár/ka (1)       
Štefan Juhos – „JUHOS“, Dombiho rad 253, Trstice, 92542

Kontakt: Štefan Juhos, tel.: +421907214940, e-mail: agnesa [dot] juhosova [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: 15. 06. 2015
Náplň práce:
- príprava studených a teplých jedál
- príprava a výdaj jedál rýchleho občerstvenia
- zodpovednosť za chod kuchyne
- zabezpečenie kvality pripravovaných pokrmov
- dodržiavanie hygienických noriem a čistoty na pracovisku
                                      
Masér / masérka (2)       
Klára Csikósová – ŠTÝL, Švermova 269/13, Galanta, 92401

Kontakt: Klára Csikósová, tel.: +421915153579, e-mail: csikosovaklara [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: orientálne, thajské, bali masáže, Masáže špecifické inou kultúrou.                    
                                                                       
Murár (1)       
AGIL SK, s.r.o., Čierna Voda 434, Čierna Voda, 92506

Kontakt: Peter Gašparovič, tel.: +421918965862, e-mail: gasparovicspeter [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: montáž plastových okien a drobné murárske práce

Nižší účtovník, účtovníčka (1)       
Protect work, Nám. Slobody 4283/36B, Sereď, 92601

Kontakt: Miriam Kottlik, tel.: +421903775850, e-mail: pw [at] guthaccountig [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
- Profi administratíva LEN pre ZŤP - Sereď
- Vykonávanie profesionálnej administratívnej práce s nutnosťou znalosti účtovníctva, vzdelaním z ekonomického smeru a praxou v danej oblasti minimálne 1 rok.
- Pozícia je vhodné aj pre človeka so zdravotným postihnutím, ktorý má pracovné skúsenosti a dobrú ekonomickú a finančnú gramotnosť, schopnosť riešiť pracovné úlohy a pracovať samostatne.

Nákupca (1)       
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601       

Ing. Martin  Hrablik PhD., tel.: +421901911297, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Prax: aspoň 2 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Zodpovednosť za nákup materiálu,
- komunikácia s dodávateľmi,
- nákup materiálu na základe plánu výroby,
- komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti,
- riešenie problémov v súvislosti s nákupom.
                       
Obchodník (3)       
METEX TRADE, s.r.o., Clementisove Sady 1616, Galanta, 92401       

Kontakt: Tereza Popielska, tel.: +421948695550, e-mail: info [at] metex [dot] sk           
Forma mzdy: za mesiac ( 380 )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 mesiace   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: -                       
                                               
Obchodný poradca - Sereď (3)       
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Nám. slobody 1193, Sereď, 92601

Kontakt: Mgr. Veronika Ludviková, tel.: +421257299413, e-mail: ludvikova [at] kpas [dot] sk
Forma mzdy:     (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 2 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- aktívne vyhľadávanie klientov a následná starostlivosť o nich
- konzultácie a analýza potrieb klienta s nájdením vhodného riešenia pri výbere poistného produktu
- poistné poradenstvo a vypracovávanie návrhov na poistenie
- príprava, uzatváranie poistných zmlúv životného a neživotného poistenia v príslušnom regióne obchodného miesta
- poskytovanie kvalitného servisu klientom
- starostlivosť o zverené klientske portfólio
- sprostredkovanie predaja vybraných bankových produktov         
  
Obsluha a nastavovanie výrobných strojov (1)       
L E H O R, spol. s r.o., Hlavná 147, Matúškovo, 92501

Kontakt: Valéria Černáková, tel.: +421905234436, e-mail: valeria [dot] cernakova [at] lehor [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: obsluha a nastavovanie výrobných strojov, nakládka, vykládka a rozvoz tovaru                  
                       
Odborný pracovník mzdovej agendy (1)       
Protect work, Nám. Slobody 4283/36B, Sereď, 92601

Kontakt: Miriam Kottlik, tel.: +421903775850, e-mail: pw [at] guthaccounting [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax: aspoň 2 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vedenie mzdovej agendy zamestnancov
- mesačné spracovávanie miezd (spracovanie dochádzky, kalkulácia daňových bonusov, nemocenských dávok, zrážok a exekúcií, zrážok za dopravu, jedáleň, gastrolístkov, ID kariet, spracovanie benefitov, lekárskych prehliadok, odmien, dovoleniek, flexikonta, nadčasov, pohľadávok)
- výpočet odvodov a vypracovanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, DDP, na DÚ
- vypracovávanie štatistík pre štatistický úrad a úrad práce
- komunikácia s úradmi (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, úrad práce, inšpektorát práce a iné)
- spracovanie ročných zúčtovaní daní
- evidencia práceneschopnosti a výpočet dávok nemocenského poistenia
- vedenie agendy pracovných úrazov
- objednávanie, evidencia, spracovanie a distribúcia autobusových lístkov
- objednávanie, evidencia, spracovanie a distribúcia gastrolístkov
- objednávanie, evidencia, spracovanie darčekových poukazov, zákuskov a nápojov
- evidencia a výpočet zrážok zo miezd
- pravidelná komunikácia so zrážkovými spoločnosťami a exekútormi
- vedenie agendy dôchodkového poistenia (invalidné dôchodky, starobné, predčasné starobné dôchodky)
- vyhotovovanie potvrdení pre zamestnancov na sociálne a iné účely
- sledovanie a implementácia zákonov súvisiacich so mzdovou problematikou
- podpora pri ďalších činnostiach na HR a spolupráca s finančným oddelením
- zodpovednosť za kontrolu dodržiavania bezpečnostných a protipožiarnych predpisov na pracovisku
- pravidelný reporting nadriadenému podľa potreby
- práca podľa pokynov nadriadeného
- operatívna a preventívna údržba zariadenia
- dodržiavanie technologických postupov                   
                                         
Opatrovateľka seniorov (1)
Služby pre seniorov, n.o., Kaskády 623, Kajal, 92401

Kontakt: Mgr. Denisa Podhorová, tel.: +421915731374, e-mail: info [at] seniorcare [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie:  Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov

Operátor (2)
DIPEX, spol. s r.o., Niklová 2178/1, Sereď, 92601

Kontakt: Monika Kalinayová, tel.: +421 31 788 1834, e-mail: kalinayova [at] dipex [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: obsluha zošívacích strojov vrátane manipulácie so vstupnými surovinami a hotovými výrobkami

Operátor stroja na výrobu technického textilu (1)
DIPEX, spol. s r.o., Niklová 2178/1, Sereď, 92601

Kontakt: tel.: +421 31 788 1834, e-mail: kalinayova [at] dipex [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: operátor - obsluha zošívacích strojov vrátane manipulácie  so vstupnými  surovinami a hotovými výrobkami               

Operátor v mäsovýrobe (5)       
Ing. Peter Józsa, Matúškovská cesta 903, Galanta, 924 01

Kontakt: Patrik Józsa, tel.: +421905940205, e-mail: patrik [dot] jozsa1 [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou ( - )       
Prax: bez požiadaviek na odbornú prax
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vykosťovanie kuracích stehien, iné drobné pomocné práce
                                               
Operátor výroby (5)       
SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501     
  
Zuzana Štalmachová, tel.: +421903578717, e-mail: stalmachova [at] jasplastik [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Vykonávanie jednej zo základných operácií pri montážnych linkách a lepiacich automatoch...                       

Operátor/ka vo výrobe (30)       
Largo SK s. r. o., Cukrovarská 39, Sládkovičovo, 92521     
  
Kontakt: Simona Dobrovodszká DiS, tel.: +421800800019, e-mail: largo [at] largosk [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- práca na výrobnej linke
- výroba komponentov pre LCD televízory a monitory
                 
Operátor/ka výroby (30)       
Largo SK s. r. o., Matúškovská cesta 882, Galanta, 92401   
    
Kontakt: Simona Dobrovodszká DiS, tel.: +421800800019, e-mail: largo [at] largosk [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- práca na výrobnej linke
- výroba komponentov pre LCD televízory a monitory
                                       
Opravár PBA dosiek - Elektrotechnik (1)
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Kontakt: Mgr. Dasa Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- oprava PBA dosiek,
- testovanie PBA dosiek,
- spájkovanie,
- zodpovednosť za výstupnú kvalitu,
- denné reportovanie stavu opráv,
- zlepšovanie procesov,
- učiť sa novým technológiám.
       
Pekár / pekárka (2)
VELAPEK s.r.o., č. 554, Váhovce, 92562

Kontakt: Veronika Szöcsová, tel.: +421905767338, e-mail: velapeksro [at] centrum [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: výroba pekárenských výrobkov a ich balenie
 
Pokladníčka do bufetu (1)
EUREST, spol. s r.o., Trnavská 1, Sereď 92601

Kontakt: mobil 0918688399
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Pokladníčka do bufetu – práce na pokladni, práca s ľuďmi, čistota v jedálni, doplňovanie tovaru
                                                 
Pomocná sila v kuchyni (4)       
Little Paradise, s.r.o., Logistické centrum 1, Gáň, 92401   
    
Kontakt: Viera Matulová, tel.: +421907341696, e-mail: matulova [at] dobrevarime [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Pomocné práce v kuchyni, umývanie riadu.   

Pomocná sila v kuchyni - Sereď (1)
EUREST, spol. s r.o., Trnavská 1, Sereď 92601

Kontakt: Mgr. Anna Frančeková, mobil 0917946855, e-mail: anna [dot] francekova [at] eurest [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Základné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vykonáva a zodpovedá za čistotu bieleho a čierneho inventára zodpovedá za čistotu priestorov
                       
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia (1)       
LACKI, s.r.o., Váhovce 836, Váhovce, 92562       

Kontakt: mobil: +421948 248 248, e-mail: lackisro [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pomocná sila do kuchyne - príprava rýchleho občerstvenia           
                                               
Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe (2)       
Martin Olša, Mládežnícka 159/10, Sereď, 92601

Kontakt: mobil: 0905831282   
Forma mzdy: za mesiac (400 - 700)       
Vzdelanie Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Robotník v drevovýrobe

Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe (50)       
Picasso, s.r.o. - Personálna agentúra MAX, Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 92663

Kontakt:  mobil: +421 948 130 130
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie       
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: operátor výroby  - pomocné práce v elektrotechnickom priemysle

Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) (1)       
VelbaHS, Váhovská cesta 755, Dolná Streda, 92563

Kontakt:  Mgr. Dušana Bábyová, tel.: +421905334419, e-mail: babyovad [at] azet [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax: bez požiadaviek na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: -

Pracovník SBS (2)       
Black PATROL s.r.o., Galanta 1, Galanta 924 01

Kontakt: mobil: Monika Borošová, e-mail: patrol [at] blackpatrol [dot] eu
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 3 mesiace           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pracovníka SBS je zabezpečenie ochrany osôb a majetku, fyzická ochrana objektu

Pracovník do výroby - Sereď (2)       
ADECCO Slovakia, s.r.o., Trnavská 55, Sereď, 92601

Kontakt: Mgr. Stanislava Žabková, tel.: +421903620107,
e-mail: Stanislava [dot] zabkova [at] adecco [dot] com
Forma mzdy: za hodinu ( 3,5 )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: - 
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Personálna spoločnosť Adecco Slovakia, s.r.o. hľadá Operátora výroby pre svojho klienta - pre francúzsku spoločnosť so stabilným postavením na trhu.
 - Výroba rôznych dielov z technických polyuretánových plastov pre automobilový priemysel
 - Nalievanie horúceho technického plastu do foriem
 - Demontáž a montáž ložísk
 - Manipulačné práce vo výrobe
 - Finalizačné práce

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) (1)       
MACH TRADE, spol. s r.o., Niklová, Sereď, 92601

Kontakt: mobil: 0908989217   
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pracovník vlastnej ochrany - SBS
                                              
Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)(2)       
CENTRAL EUROPEAN GUARD ADMINISTRATION, s..ro., Šoporňa-Štrkovec, Šoporňa 92552

Kontakt: mobil: +421 901 776 624
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie       
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: SBS pracovník – stráženie objektu a strojov v Šoporni – Vodné dielo Štrkovec

Pracovník fyzickej ochrany predajne potravín (3)       
Pacta Group, s.r.o., Matúškovská 1, Galanta, 92401

Kontakt: Jozef Bedná, tel.: +421918697690, e-mail: bednar [at] pacta [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 3 meisace
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
Náplň práce: Hľadáme vhodných pracovníkov na zabezpečenie fyzickej ochrany prevádzok potravín v Galante, Seredi a Senci. Jedná sa o prácu 6 krát do týždňa po 8 hodín denne.

Pracovník marketingu (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401

Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- zaisťuje a koordinuje mediálne plány predaja vozidiel, doplnkov a služieb,
- zaisťuje výber médií, vyhodnocuje mediálne kampane.
                                               
Pracovník vo výrobe - o.z. Pečivárne Sereď (5)       
I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92614       

Kontakt: Mgr. Renáta Žigová, tel.: +0317880329,  e-mail: renata [dot] zigova [at] idc [dot] sk
Formy mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr.:
- zrovnávanie výrobkov,
- balenie výrobkov,
- odoberanie zabalených výrobkov,
- ukladanie do krabíc,
- ukladanie krabíc na palety,
- obsluha baliaceho, máčacieho, natieracieho stroja,
- doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse,
- odvoz tovaru,
- preprava produktov,
- balenie zlomu,
- a iné podobné práce.

Predajca motorových vozidiel (1)
Autoprofit, s.r.o., Salská 743/2, Galanta 92401

Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Predaj vozidiel veľkoodberateľom a cieľovým skupinám,
- vykonávanie akvizícií u potenciálnych zákazníkov,
- kategorizácia a segmentácia zákazníkov v regióne,
- reportovanie o akvizíciách a kategorizácii zákazníkov.
                  
Predavač - pokladník Veľké Úľany (1)       
CBA Slovakia, a.s., Hlavná 1497/53, Veľké Úľany, 92522

Kontakt: Mgr. Simona Stieranková, tel.: +421910961564, fax: 0474511174,
e-mail: simona [dot] stierankova [at] cba-slovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
•    Vedenie pokladne  (blokovanie, manipulácia s peniazmi)
•    Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod  hotovosti
•    Starostlivosť o zverený úsek tovarov
•    Kontrola doby spotreby na tovare
•    Kontrola správnosti cenoviek
•    Starostlivosť o zákazníka
•    Ochrana majetkových hodnôt                   
    
Predavač – predaj a výdaj jedál (2)       
Best Food Steve Food s.r.o., Námestie detí 2371/6, Galanta, 92401

Kontakt: mobil: +421948868868
Forma mzdy: dohodou (  -  )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: bez požiadaviek na odbornú prax
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
Náplň práce: predavačka, predaj a výdaj stravy

Predavač potravinárskeho tovaru (2)       
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Dionýza Štúra 1012, Sereď, 92601

Kontakt: Ing. Alena Kostolányiová, tel.: +4210317805732, e-mail: mzdy [at] ga [dot] coop [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- starostlivosť o zverený úsek tovarov
- kontrola doby spotreby na tovare
- kontrola správnosti cenoviek
- starostlivosť o zákazníka
- ochrana majetkových hodnôt

Predavač stavebného materiálu (1)       
PEMAK STAV GROUP, s.r.o., Košúty 365, Košúty, 92509

Kontakt: e-mail: psg [at] pemakstav [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vedúci predajne – skladník - príjem, výdaj tovaru, vykladanie nakladanie, práca s VZV, predaj cez ERP - práca vhodná len pre mužov

Predavač textilu, obuvi a koženej galantérie (1)       
ADMIRÁL s.r.o., 29. augusta 16, Galanta, 92401

Kontakt: e-mail: admiral [at] admiral [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: predavačka  (s krajčírskymi zručnosťami ) -   práca s pokladňou, príp.  menšie  krajčírske práce
Predavač - pokladník Sereď (1)       
CBA Slovakia, a.s., Cukrovarská 427, Sereď, 92601
Kontakt: Jana Menezesová, tel.: +421911672237, e-mail: 3330 [at] cbaslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
•    Vedenie pokladne  (blokovanie, manipulácia s peniazmi)
•    Spracovanie dennej uzávierky na pokladni, odvod  hotovosti
•    Starostlivosť o zverený úsek tovarov
•    Kontrola doby spotreby na tovare
•    Kontrola správnosti cenoviek
•    Starostlivosť o zákazníka
•    Ochrana majetkových hodnôt                   
                                      
Programový technik obrábacích strojov (1)       
RASKEN Consulting, s.r.o., Galantská cesta 592, Dolná Streda, 92563       

Kontakt: Mgr. Rastislav Šnirc, tel.: +421948911363, e-mail: rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 700 - 800 )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
• Vytváranie programov pre elektroerozívne obrábanie podľa potreby a technickej dokumentácie,
• nadstavenie a údržba strojov

Práca v elektrotechnickom priemysle – Dolná Streda (40)       
Picasso, s.r.o. - Personálna agentúra MAX, Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 92663

Kontakt: Margaréta Nyesova, mobil: +421 948 010 010, e-mail: margareta [at] agenturamax [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- personálna agentúra Max ponúka prácu pre ženy aj mužov v Dolnej Strede.
- popis práce: výroba LCD panelov a komponentov, lepenie, vŕtanie, balenie...
- v prípade záujmu kontaktujte 0948 010 010, volať môžete nonstop aj počas víkendov.

Robotník - práca vo výrobe opracovania skla (3)       
SGP, s.r.o., Poros 617, Pusté Úľa
ny, 92528
Kontakt: mobil: 0905699908   
Forma mzdy: za mesiac (840 - 950)       
Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Robotník - práca vo výrobe opracovania skla"               

Robotník vo výrobe sklolaminátu (3)       
Novoplast, výrobné družstvo Sereď, Galantská cesta 590, Dolná Streda, 92563   

Kontakt: Mgr. Jana Zeumerová, tel.: +421317884002, e-mail: assistance [at] novoplast [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Sýtenie sklených vlákien polyesterovou živicou       
                                           
Rozpočtár, stavebný kalkulant (1)       
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401       

Kontakt: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
• Cenový kalkulant stavebných zákaziek a inžinierskeho charakteru,
• zodpovednosť za vypracovávanie cenových ponúk,
• kontrola zverenej projektovej dokumentácie,
• oslovovanie a výber dodávateľov na určité činnosti,
• kontrola a odsúhlasovanie súpisov prác.                       
                                               
SBS Tesco (Sládkovičovo) (2)       
OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o., Fučíkova 1, Sládkovičovo, 92521       

Kontakt: Gábor Németh, tel.: +421907569240, e-mail: nemeth [at] omnisbb [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )"       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Ochrana majetku.                       
   
Sanitár (1)       
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, Košúty, 92509

Kontakt: PhDr. Lívia Katona PhD., tel.: +421317849189, e-mail: katona [dot] livia [at] zupa-tt [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 380 – 500 )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
Náplň práce: starostlivosť o klientov zariadenia                       
                   
Servisný poradca (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401       

Kontakt: Iveta Šimková, tel.. tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Preberanie vozidiel do servisu, otváranie zákaziek do servisu, plánovanie prác mechanikov, zúčtovanie zákaziek, odovzdávanie vozidiel zákazníkom, starostlivosť o zákazníkov.                       
                       
Skladník (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401   
    
Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: objednávanie, príjem, evidencia a výdaj zásob, optimalizácia skladových zásob, predaj náhradných dielov, starostlivosť o sklad pneumatík  
  
Skladník (4)       
FM SLOVENSKÁ, s.r.o., Priemyselná 1, Sereď 92601

Kontakt: Ing. Simona Longhinová, tel.: +421317885231,
e-mail: slonghinova [at] fmlogistic [dot] com
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vykladanie, prijímanie a kontrola tovaru pomocou manipulačnej a informačnej techniky.
- prijímanie materiálových a tovarových zásob do skladu.
- obsluhovanie vysokozdvižného vozíka v prípade objemných nákladov (podmienkou).
- skúsenosti s prácou na retráku (výhodou).
                                
Strešný klampiar (3)       
Jiří Fidler, Vinohrady nad Váhom 260, Vinohrady nad Váhom, 92555 
      
Kontakt: Jiří  Fidler, tel.: +421905490399, fax: 0317899233, 
e-mail: fidler [at] klampiarfidler [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: klampiarske práce           

Strojník (2)       
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401       

Kontakt: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Prax: aspoň 1 rok
Náplň práce:
Dátum nástupu: ihneď
- obsluhovanie stavebných stroja (traktor-bager).
- vykonávanie stavebných prác podľa pokynov stavebného majstra.
- kontrolovanie technického stavu zvereného stavebného stroja.
- vykonávanie jednoduchých opráv a údržby.
- čerpanie pohonných hmôt do zverených stavebných strojov.
                    
Strážnik (Sereď) (1)       
ABAS SR Management, Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92601      
 
Kontakt: Ľuboš Lanzeritsch, tel.: +421910835203, e-mail: lubos [dot] lanzeritsch [at] abasco [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: ABAS SR Management s.r.o., príjme do pracovného pomeru na plný úväzok strážnika do IDC Sereď (pečivárne).
- Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• preukaz odbornej spôsobilosti – podmienkou,
• čistý odpis z registra trestov (bez záznamu),
• občianska a trestná bezúhonnosť,
• zodpovednosť, spoľahlivosť a vnútorná stabilita.

Strážnik do LIDL Sereď (1)       
ABAS SR Management, Nám. slobody 4333/50, Sereď, 92601     
  
Kontakt: Ľuboš Lanzeritsch, tel.: +421910835203, e-mail: lubos [dot] lanzeritsch [at] abasco [dot] sk
Forma mzdy: (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: ABAS SR Management s.r.o. príjme do pracovného pomeru na plný úväzok zamestnanca SBS na obchodnú prevádzku LIDL do mesta SEREĎ, ktorý spĺňa nasledovné:
• preukaz odbornej spôsobilosti - podmienkou
• čistý odpis z registra trestov (bez záznamu)
• občianska a trestná bezúhonnosť
• zodpovednosť, spoľahlivosť a vnútorná stabilita
                       
Technológ zvárania (1)       
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601

Kontakt: Ing. Martin Hrablik PhD., tel.: +421901911297, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax: 6 alebo viac rokov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vypracováva technologické postupy, návody, určuje druh a sled operácií
- uplatňuje požiadavky na zváracie stroje a zariadenia
- vykonáva schválené zmeny v technologickej dokumentácii
- navrhuje a zabezpečuje opatrenia k postupnému zvyšovaniu úrovne technológie zvárania

Umývač vozidiel (1)       
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401

Kontakt: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie           
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: ručné umývanie vozidiel

Upratovanie, Sereď (4)
AB Facility s.r.o., Ivana Krasku 2464/38, Sereď 92601

Kontakt: Viera Karsayová, tel.: +421948244430e-mail: viera [dot] karsayova [at] abfacility [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Základné vzdelanie      
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Prijmeme pracovníčky na upratovanie polikliniky v Seredi , na HPP alebo DoPČ.
Ranná smena od 6.00 – 12.30 , poobedná smena od  13.30 – 22.00. Ponúkaný plat dohodou .
                                             
Upratovačka (chyžná) (1)       
Relax Inn West, a. s., Šoporňa 1453, 92552

Kontakt: e-mail: prevádzka [at] relaxinn [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )        
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie           
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: hotelová chyžná-upratovanie a čistenie hotelových priestorov, nahmä hotelových izieb, toaliet, šatní pri bazéne, príprava a kontrola bielezne pri odvoze a dovoze z práčovne, starostlvosť o zelen v interieri hotela...
výberové konanie u zamestnávateľa"                       
                                               
Učiteľ informatiky  (1)       
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola, Orechová 53, Mostová, 92507

Kontakt: Mgr. Brigita Szabóova, tel.: +4210317848107, e-mail: ssoum [at] stonline [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 01.09.2015
Náplň práce: -

Učiteľ telesnej výchovy  (1)       
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola, Orechová 53, Mostová, 92507

Kontakt: Mgr. Brigita Szabóova, tel.: +4210317848107, e-mail: ssoum [at] stonline [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 01.09.2015
Náplň práce: -

Učiteľ základnej školy (1)       
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, Sereď, 92601

Kontakt: tel.: +421317895745, tel.: +421918510922, e-mail: sek [dot] czssered [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: ( - )
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 01.09.2015
Náplň práce: učiteľ na II. stupni – AJ a SJ

Učiteľ základnej školy  (1)       
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola

Hlavná 428, Váhovce, 92562
Kontakt: mobil: 0911270331   
Forma mzdy: za mesiac ( 580 )       
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: 01.09.2015
Náplň práce: Učiteľ telesnej výchovy a informatiky

Učiteľ/ka slovenského jazyka  (1)       
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magán Szakközépiskola, Orechová 53, Mostová, 92507

Kontakt: Mgr. Brigita Szabóova, tel.: +4210317848107, e-mail: ssoum [at] stonline [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa       
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 01.09.2015
Náplň práce: vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry

Vedúci smeny JUT GA (teamleader) (1)       
INZI SK s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Kontakt: Mgr. Andrea Šprláková, tel.: +421356507216 e-mail: inzi [dot] sk [dot] hr [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- kontrola dodaného materiálu z materskej firmy, včasné informovanie tímu nakládky
o potrebe dodania materiálu navyše, výmena zle dodaného materiálu,
poskytovanie informácií o problémoch na linkách a potreba vyriešiť dané problémy
s oddelením kvality, všetky dôležité informácie dať zdielať cez firemnú komunikačnú sieť, dohliadať na včasné nahratie faktúr, organizovať zbieranie obalového materiálu a krabíc na vrátenie do materskej firmy a zasielať záznamy o vrátených škatuliach a obalovom materiáli, zabezpečovať nakládku vráteného dobrého nepotrebného a reject materiálu aj s evidenciou, dohliadať na udržiavanie čistoty v priestoroch JIT.

Vedúci / zástupca predajne potravín, Veľké Úľany (1)       
CBA Slovakia, a.s., Hlavná 1497/53, Veľké Úľany 92522

Kontakt: Mgr. Simona Stieranková, tel.: +421910961564, fax: 0474511174, e-mail: simona [dot] stieerankova [at] cba-slovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Zabezpečovanie chodu prevádzky
- Vedenie  kolektívu zamestnancov
- Objednávanie tovarov
- Optimalizácia skladových zásob
- Ochrana majetkových hodnôt
- Odvod tržieb
- Optimalizácia nákladov
- Práca na PC
- Riešenie reklamácií
                       
Vodca plávajúceho stroja - DELTA stone s.r.o. (1)       
DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506, Čierna Voda 188, Čierna Voda, 92506

Kontakt: Ladislav Király, tel.: +421910346377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: bez požiadavky na odbornú prax   
Dátum nástupu: 01.06.2015
Náplň práce: Vodca plávajúceho stroja 2. triedy kategória B               
                       
Vodič (1)       
Alexander Tala, s.r.o., Štvrť SNP 1001/31, Galanta, 92401

Kontakt: Alexander Tala, tel.: +421905600483, e-mail:Alexander [dot] tala [at] gmail [dot] com 
Forma mzdy: ( - )       
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 5 rokov   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vodič na vozidlo 7,5 t. z okolia Galanty

Vodič v stavebnej spoločnosti (2)       
AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta 92401

Kontakt: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 1 rok   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič nákladného automobilu zabezpečuje prepravu materiálov (kameň, štrk), tovarov na stavby na základe pokynov nadriadeného
- zodpovedá za stav vozidla, starostlivosť o vozidlo
- vykonáva podrobnú evidenciu jázd

Vodič - žeriavnik (2)       
PUMASPED s.r.o.,Novomeská 44/45, 92601 Sereď, Novomestská 44/45, Sereď, 92601

Kontakt: Pavol Galbavý, tel.: +421905863093, e-mail: info [at] pumasped [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  -  )       
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie       
Prax: aspoň 3 roky   
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Obsluha a údržba autožeriavu ČKD AD 20 prípadne ČKD AD 28.                      

Vodič 12 t (1)
Vivax SK, s.r.o., Bratislavská 18, Galanta 92401

Kontakt: Tibor Forró, tel.: +421917531247, e-mail: fortimaxxx [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vodič vozidla jazdí na SK, HU, AT, CZ, PL

Vodič MKD (3)
Vektor EU s.r.o., Železničiarska 1422/24, Galanta 92401

Kontakt: František Szabo, tel.: +421918817988, e-mail: szabo [at] vektoreu [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie. Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
-    vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy
-    jazdenie s vozidlom v rámci krajín Európskej Únie

Vodič MKD (2)
Vomar s.r.o., Šalská 852, Šoporňa 92552

Kontakt: Marián Tomaník, tel.: +421903725266, fax: +421910477535, e-mail: vomar [at] stonline [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 1600 – 2100 )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie,
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič medzinárodnej dopravy so špecializáciou na Francúzsko, Španielsko a Portugalsko

Vodič VZV (3)
RASKEN Consulting s.r.o., Priemyselná 1, Sereď 92601

Kontakt: Mgr. Rastislav Šnirc, tel.: +421948911363, e-mail: Rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 660 - 700 )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- zásobovanie výrobnej linky

Vodič autobusu (10)
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda a.s.,

Matúšovská cesta 606, Galanta 92401
Kontakt: tel.: 031 / 780 22 61
Forma mzdy: za mesiac ( 600 - 800 )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič autobusu – riadenie autobusu, výdaj cestovných lístkov cestujúcim

Vodič dodávky (1)
Velba HS, Váhovská cesta 755, Dolná Streda, 92563

Kontakt: Mgr. Dušana Bábyová, tel.: +421905334419, tel.: babyovad [at] azet [dot] sk
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- ponuka je vhodná aj pre študenta vysokej školy.

Vodič kamióna (1)
MITAL, spol. s r.o., Váhovce 761, Váhovce 92562

Kontakt: Milan Oberman, tel.: +421903464844, e-mail: milano [at] mital-sk [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- príjmeme vodiča na kamión. !!!Jazdí sa RUSKO!!! Plat 1500 €

Vodič kamiónu (2)
Emil Taufer – TAURING, Dlhá 2335/8, Sereď 92601

Kontakt: Emil Taufer, tel.: +421905407868, e-mail: mtaufer [at] centrum [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- preprava sypkých materiálov a agrokomodít do krajín SK, CZ, H, D ťahačom do sklápacím návesom.

Vodič medzinárodnej kamiónovej prepravy (1)
DM Solutions, s.r.o., Nová cesta 97/6, Pisté Úľany 92528

Kontakt: Ing. Marek Demjen, tel.: +421914335555, e-mail: marek [at] dmsolutions [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič kamiónu v medzinárodnej doprave

Vodič nákladného automobilu (1)
Tomáš Dulický – AUTODOPRAVA, Tehelná 197/5, Veľké Úľany 92522

Kontakt: Tomáš Dulický, tel.: +421905162510, e-mail: tomidulicky [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
-    práca vodiča nákladného automobilu (vhodnejšie pre záujemcu z okolia Bratislavy)
-    viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore
-    skúšobná doba a po osvedčení sa zmena na dobu neurčitú
-    miesto výkonu práce – dozviete sa na pracovnom pohovore
-    pracovné miesto je vhodnejšie pre uchádzačov nad 30 rokov


Vodič nákladného automobilu – preprava tovaru so sklápacím návesom po SK + susedné štáty (1)
VOTIX, s.r.o., Nové domy 194, Šintava 92551

Kontakt: tel.: 0905 660 417, www.votix.sk
Forma mzdy: za mesiac (800-1000)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 5 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
-    vodič nákladného automobilu – preprava tovaru so sklápacím návesom po Slovensku + susedné štáty

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (1)
RS SYSTEM, s.r.o., Dolná Streda 264, 925 63

Kontakt: tel.: +421 905 618 171, e-mail: rsefranik [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: za mesiac ( 900 – 1200)
Vzdelanie: Základné vzdelanie
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:  vodič nákladného auta (klasický plachtový náves – preprava prevažne v SR

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (2)
Vomar, s.r.o., Šalská 852, Šoporňa, 92552

Kontakt: tel.: +421 903 725 266, e-mail: pupesku31 [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy do Španielska, Portugalska a do Nemecka

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (4)
DREAM TRANS, s.r.o., Bratislavská 61/56, Galanta, 92401

Kontakt: tel.: +421 780 3918, mobil: +421 905 490 260 e-mail: dt13 [at] dreamtrans [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 1100 – 1800)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič medzinárodnej kamiónovej prepravy

Vodič nákladného vozidla (3)
Albín Lancz – ALINEX, Mierová 1435/33, Galanta, 92401

Kontakt: Albín Lancz, tel.: +421903208806, e-mail: alinex1 [at] stonline [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 900 – 1300)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
1. Vodič nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou 24t vykonávajúci vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu.
2. Vodič nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou do 12t vykonávajúci vnútroštátnu prepravu.

Vodič odťahovej služby (1)
Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401

Kontakt: Ivta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,
e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: odťahová služba, práca s hydraulickou rukou, registračnou pokladňou

Vodič sk C – rozvoz mäsa (1)
FEISCHEXPORT, s.r.o., Nová cesta 626/13, Pusté Úľany, 92528

Kontakt: mobil: 0907326291
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vodič sk.C - rozvoz mäsa, vodič by mal byť zo Serede a blízkeho okolia

Vodič vysokozdvižného vozíka (1)
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601

Kontakt: Ing. Martin Hrablik PhD., tel.: +421901911297, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: (  – )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: obsluha motorového vozíka

Vodič strojník (4)
GEO INDRUSTRIA, s.r.o., Pažitná 1015/25, Sereď, 92601

Kontakt: Jarmila Šlapáková, tel.: +421317020190, fax: +421317020190,
e-amil: office [at] geoindustria [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- obsluha nákladných vozidiel.
- obsluha strojov - strojnícky preukaz skupiny 9, 15 (5 - výhoda).
- vykonávanie opráv, údržby prideleného stroja.
- kontrola technického stavu vozidiel.
- vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla, stroja.

Vonkajšia obsluha čerpacej stanice Shell (2)
AGEES s.r.o., Trnavská cesta 15, Sereď, 92601

Kontakt: Lucia Sobotová, tel.: +421903977496, e-mail: shell8296 [at] csshell [dot] net
Forma mzdy: (  – )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- na čerpaciu stanicu Shell v Seredi príjmeme pracovníkov na trvalý pracovný pomer (tankovanie, umývanie okien, dofukovanie pneumatík, údržba okolia).

Vonkajšia obsluha čerpacej stanice v Seredi (1)
AGEES s.r.o., Trnavská cesta 15, Sereď, 92601

Kontakt: Lucia Sobotová, tel.: +421903977496, e-mail: shell8296 [at] csshell [dot] net
Forma mzdy: (  – )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- tankovanie PHM zákazníkom, kontrola tlaku v pneumatikách, kontrola oleja a vody do ostrekovačov a starostlivosť o okolie.

Vyučená krajčírka – samostatné šitie odevov, strihanie a obsluha zákazníkov (1)
Marta Galková, Stromová 1682/26, Sereď, 92601

Kontakt: mobil + 421 908 657 610
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vyučená krajčírka – samostatné šitie odevov, strihanie, obsluha zákazníkov

Výdaj stravy (1)
EUREST spol. s r.o., Trnavská cesta 14, Sereď, 92601

Kontakt: mobil + 421 918 688 399
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: výdaj stravy – výdaj stravy cca 30 – 70 jedál denne od 15-19 tej hod.

Výrobca betónových prefabrikátov (2)
ŠAFO s.r.o., Nové Osady 100, Veľké Úľany, 92522

Kontakt: mobil + 421 910 921 793
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Neukončené základné vzdelanie, Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: výroba betónových prefabrikátov

Výrobný dispečér – strážna služba (1)
DIPEX, spol. s r.o., Niklová 1.1.2178, Sereď, 92601

Kontakt: Monika Kalinayová, tel.: +421317881834, e-mail: kalinayová@dipex.sk
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: dispečerská a strážna služba

Výrobný operátor (30)
StartPeople s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Kontakt: Mgr. Jana Bendová, tel.: +421903737597, e-mail: jbendova [at] startpeople [dot] sk
Forma mzdy: za meisac ( 450 – 500 )
Vzdelanie: Základné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- práca v stoji,
- zodpovednosť za pridelené miesto, náradie a zariadenie,
- ochota pracovať na zmeny,
- ochota pracovať v sobotu,
- schopnosť zvládať stresové situácie.

Výrobný pracovník (30)
StartPeople s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Kontakt: Mgr. Jana Bendová, tel.: +421903737597, e-mail: jbendova [at] startpeople [dot] sk
Forma mzdy: za meisac ( 380 – 600 )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: jednoduché práce pri výrobe a balení potravinárskych výrobkov

Výčapníčka (1)
VelbaHS, Obchodná 910, Pata, 92553

Kontakt: Mgr. Dušana Bábyová, tel.: +421905334419, e-mail: babyovad [at] azet [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: -

Zamestnanec cestovnej kancelárie (1)
SERAFINIT s.r.o., Mlynárska 37/28, Sereč, 92601

Kontakt: Mgr. Katarína Zámorová, tel.: +421911905465, e-mail: k [dot] andrassyova [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: -

Zdravotná sestra (1)
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, Košúty, 92509

Kontakt: PhDr. Lívia Katona PhD., tel.: +421317849189, e-mail: katona [dot] livia [at] zupa-tt [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 380 – 700 )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
Náplň práce: zdravotnícke úkony, starostlivosť o klientov zariadenia

Zdravotná sestra inde neuvedená (1)
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, Košúty, 92509

Kontakt:  tel.: +421317849189, e-mail: ostradecka [dot] zuzana [at] zupa-tt [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 425 )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: zdravotná sestra – ošetrovanie klientov DSS

Zdravotná sestra inde neuvedená (1)
MUDr. Mária Uhríková, Sadová 687/3, Veľké Úľany, 92522

Kontakt:  tel.: +421944097731, e-mail: czm [at] atlas [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: zdravotná sestra – špecifikácia detská sestra

Zdravotná sestra inde neuvedená (1)
Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360, Galanta, 92401

Kontakt:  tel.: +421915698292, e-mail: juhaszova [at] pohodaseniorov [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 700 )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: zdravotná sestra – starostlivosť o klientov zariadenia, príprava liekov, podávanie infúzii, preväzy rán a ostatné sesterské výkony

Zvárač – zámočník (1)
STRABAC Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Šulekovská cesta, Sereď, 92601

Kontakt:  tel.: +421903409466
Forma mzdy: za mesiac ( -)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: zvárač – zámočník, železiarske práce a obsluha strojného zariadenia

Zvárač a rezač kovov inde neuvedený (5)
GAZU s.r.o., Priemyselná, Sereď, 92001

Kontakt:  tel.: +421 903 113 816
Forma mzdy: za hodinu ( 4,56 – 5,30 )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: výrobný pracovník v zinkovni ( manuálna práca so železom) - výberové konanie je na ÚPSVaR -DP Sereď Vonkajší rad 795/4  dňa 9.6.2015 o 9.00 hod.

Zámočník (2)
Simig group, s.r.o., Trstice 281, Trstice, 92542

Kontakt:  Ing. Imrich Simig, tel.: +421905462731, e-mail: simiggroup [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Základné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: výroba atypických zábradlí, schodísk, brán

Zámočník / klampiar (1)
Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601

Kontakt:  Ing. Martin Hrablik PhD., tel.: +421901911297, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk
Forma mzdy: dohodou (  – )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: 01. 07. 2015
Náplň práce:
- Odlaďovanie skúšobných dielcov (výliskov),
- okrajovo, pomocné práce pri oprave nástrojov,
- práca podľa technickej dokumentácie (technické výkresy)

Asistent manažéra oddelenia vstrekolisov (1)
Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o., Galantská 592, Dolná Streda 92563

Kontakt:  e-mail: lenka [dot] lehocka [at] dongjin [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 1000 )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
asistent manažéra oddelenia vstrekolisov - zabezpečuje optimálny chod oddelenia, komunikuje s nadriadenými a výrobnými pracovníkmi, plánovanie.
 

Automechanik (1)
VOTIX s.r.o., Nové domy 194, Šintava, 92551
Kontakt:  tel.: 0905660417, e-mail: www.votix.sk
Forma mzdy: za mesiac ( 550 - 600 )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
automechanik - oprava ťahačov, návesov, kontrola náplní, oprava strojov a zariadení

Elektromechanik – technik (5)
DAISY – ELEKTRO, spol. s r.o., Šafáriková 16, Galanta, 92401

Kontakt:  tel.: 031 780 6878
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
elektromontér v interiéri aj v exteriéri, par. 21 výhodou

Manažér kvality (1)
SEONG JI SLOVAKIA s.r.o., Matúčkovská cesta 1536, Galanta, 92401

Kontakt:  tel.: +421 31 778 1344, e-mail: katarina [at] seongji [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
manažér kvality - riadenie oddelenia kvality, skupiny podriadených , riešenie vzniknutých problémov, nápravné opatrenia, kontakt s odberateľom

Obsluha BPS a sušiarne (2)
LIST AT, Košútska cesta, Sládkovičovo, 92521

Kontakt:  e-mail: pavol [dot] rehanek [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: za mesiac ( 700 )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: obsluha a údržba sušiarne (obsluha BPS a sušiarne)

Odborný administratívny asistent (2)
Judita Királyová, Zoltána Kodálay 769/29, Galanta, 92447

Kontakt:  tel.: 0917 095 614
Forma mzdy: za mesiac ( 330 )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: odborný administratívny asistent - 3343000 - administratívne práce, príprava prezentácií, komunikácia s budúcimi a existujúcimi klientami ( miesto výkonu práce: Z.Kodálya 769/29 Galanta) - §51a

Operátor bioplynovej stanice (1)
Gpe s.r.o., Nitrianska 509, Šintava, 92551

Kontakt:  tel.: +421 901 787 135, e-amil: lukacs [at] greenpe [dot] eu
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: operátor bioplynovej stanice – starostlivosť o prevádzku bioplynovej stanice. Údržbárske práce, kontrola funkčnosti systému.

Operátor výroby (14)
Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Hviezdoslavova 807, Galanta, 92401

Kontakt:  tel.: 031 780 5207 Erik Maleta, mobil: 0915 929 399 Erik Maleta,
e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: montáž LCD a LED panelov a testovanie

Operátor výroby (9)
Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Hviezdoslavova 807, Galanta, 92401

Kontakt:  tel.: 031 780 5207, mobil: 0915 929 399, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: výrobný operátor - montáž LCD a LED panelov, testovanie

Ošetrovateľka hospodárskych zvierat – dojič/ka (1)
AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob 455, Veľký Grob 92527

Kontakt:  tel.: +421 784 6135, e-mail: smahel [at] agropek [dot] sk
Forma mzdy: ( - )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: ošetrovateľ hospodárskych zvierat – dojič, ošetrovanie hospodárskych zvierat, dojenie.

Ošetrovateľ/ka moriek (2)
BRANKO SLOVAKIA, a.s., Horné Saliby farma, 92503

Kontakt: mobil: +421 917 713345, e-mail: sekretariat [at] branko-nitra [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Neukončené základné vzdelanie, Základné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: ošetrovateľ/ka moriek na farme v Horných Salibách

Pomocný pracovník pri pneuservise (1)
Pavol Grman, Šintava 219, Šintava, 92551

Kontakt: mobil: +421 915 757 065
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: -
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
Pomocná sila pri pneuservise - pomocné práce pri pneuservise a údržbe motorových vozidiel, preobsadenie na §51a - do 29 rokov (6.mes.evidencia), do 26 rokov (3.mes.evidencia)

Pomocný pracovník v kuchyni (1)
Patria – Domov dôchodcov v Galanta, Švermová 1457/16, Galatna, 92401

Kontakt: tel.: +421 31 782 2117
Forma mzdy: za mesiac ( 450 )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pomocná sila v kuchyni – pomocné práce v kuchyni

Pomocný robotník na stavbe (1)
NEMETZ, s.r.o. Vojanská 2576/10, Sereď, 92601

Kontakt: mobil: 0903 721 079
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pomocný robotník na stavbe

Pomocník údržby vozového parku (1)
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Matúškovská cesta 886, Galanta, 92450
Kontakt: mobil: +421 903 775 793, e-mail: spacekova [at] spravaciest [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- vodič údržby na cestnej infraštruktúre - údržby vozového parku  
- VP  skup. T a skup. C  sú NUTNÉ 
- Obsluha malých mechanizmov ( motorová píla, krovinorez, zváračka sú výhodou) taktiež obsluha nakladača je č výhodou
- práca vhodná pre mužov z GA a okolia

Práca v riadiacom systéme fanuc (2)
SAMIL BALENIE, s.r.o., Terezov 1030, Galanta, 92401

Kontakt: -
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: CNC obrábač

Senior operátor (100)
JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 92501

Kontakt: tel.: + 421 31 788 4633
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- Senior operátor - opracovávanie, evidencia, vizuálna kontrola, balenie výliskov, skladanie, skrutkovanie a lepenie malých súčiastok
- výberové konanie bude 3. 6. 2015 a 4. 6. 2015 na UPSVaR Galanta, zasadačka, 2.poschodie

Sociálny pracovník (1)
Patria – Domov dôchodcov v Galanta, Švermová 1457/16, Galatna, 92401

Kontakt: tel.: +421 31 782 2117, e-mial: info [at] patriaddgalante [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: sociálny pracovník – sociálna práca s obyvateľmi DD

Vedúci dielne – vedúci výroby (1)
CMB-DT-JC, s.r.o., Priemyselná 830/8, Galanta 1, 92401

Kontakt: Szabón Július, tel.: +421 31 702 0336, e-mail: cmb-dt [at] cmb-dt [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: vedúci dielne – vedúci výroby

Výrobný operátor (30)
Bekaert Slovaki,a s.r.o., Veľkouľanská 1332, Sládkovičovo, 92521

Kontakt: +421 904 788 012
Forma mzdy: za mesiac ( 577 )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- výrobný operátor - práca vhodná pre mužov s technickým myslením
- výberové konanie u zamestnávateľa na 1.6.2015 o 8.00 ho a dňa 3.6.2015 o 8.00 hod. Veľkoúľanská cesta 1332 Sládkovičovo

Zmenový kvalitár (20)
JASPLASTIK-SK spol. s r.o., SNP 997/17, Galanta, 92401

Kontakt: 031 788 4633
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: operátor výroby
- Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.06.2015 o 08:30 hod. v budove UPSVaR Šaľa, 1.poschodie, č.dv.12
- Doprava je zabezpečená za obcí: Neded, Vlčany, Žiharec, Tešedíkovo, Diakovce, Kráľová n/V, Dlhá nad Váhom, Trnovec n/V a Selice a z mesta Šaľa a Šaľa-Veča.

Zvárač – plameň (1)
NEMETZ, s.r.o., Vojanská 2576/10, Sereď, 92601

Kontakt: mobil: 0903 721 079
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: zvárač - plameň, zváranie plameňom, pájkovanie tvrdou pájkou

Zvárač – železiar (1)
STRABAC Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Šulekovská cesta, Sereď, 92601

Kontakt: mobil: 0903 409 466, e-mail: zelmira [dot] mikulcova [at] strabag [dot] com
Forma mzdy: za mesiac ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: zvárač – železiar, železiarské práce a obsluha strojného zariadenia

Údržbár (1)
RELAX Inn West, a.s., Šoporňa 1453, 92552

Kontakt: e-mail: prevádzka [at] relaxinn [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: hotelový údržbár - starostlivosť o hotelový bazén, zodpovednosť za kvalitu
vody ,ČOV, kúrenie, vodáreň, drobné opravy, údržba exteriéru hotela, starostlivosť
o vonkajšiu zeleň, športoviská, altánky...

Údržbár (1)
Správa športových zariadení Mesta Galanta, Ul. kpt. Nálepku 1575/37,

Galanta 1, 92401
Kontakt: mobil: +421 910 936 903
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: údržbár – údržbárske práce, práca na recepcii ubytovne, športovej haly

Údržbár – elektrikár (1)
BRANKO SLOVAKIA, a.s., Horné Saliby farma, 92503

Kontakt: mobil: +421917713345, e-mail: sekretariat [at] branko-nitra [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie,
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: údržbár – elektrikár
   
Čašník / čašníčka (2)
Štefan Juhos – „JUHOS“, Dombiho rad 253, Trstice, 92542

Kontakt: Štefan Juhos, tel.: +421907 214 940, e-mail: agnesa [dot] juhosova [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie,
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: 15. 06. 2015
Náplň práce:
-    obsluha hostí v kaviarni
-    príprava a servírovanie nápojov, servírovanie jedál
-    práca s registračnou pokladňou
-    udržiavanie čistoty pracoviska a zásad HACCP
-    kontrola a dopĺňanie stavu zásob

Čašník, servírka (1)
Andrej Horváth, Veľký Grob 450, 92527

Kontakt: mobil: +421 948 630 477, e-mail: kotasek13 [at] gmail [dot] com
Forma mzdy: za mesiac ( 500 )
Vzdelanie: Základné vzdelanie,
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: Čašník, servírka – obslužné práce v bare

Čašník, servírka (1)
Darina Černáčková, Dolná Streda 566, Dolná Streda, 92563

Kontakt: Darina Černáčková, tel.: +421 904 326 688, e-mail: darina [dot] cernackova [at] azet [dot] sk
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pultová obsluha hostí zariadenia podľa ich požiadaviek

Čašník, servírka (1)
Vladimír Zuzák – GALIMO, Hodská 384, Galanta, 92401

Kontakt: tel.: 031 780 4303
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: čašník – obsluha hostí, bežná náplň práce čašníka

Čašník, servírka (2)
PE-MA, spol. s r.o., Jas 5/936, Galanta, 92401

Kontakt: mobil: +421 917 744 434
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: čašník – obsluha zákazníkov reštaurácie, príprava nápojov a jedál, stolovanie

Čašník/čka (1
)
Ladislav Morovič – MONA, Dolné Saliby 160, Dolné Saliby, 92502

Kontakt: Ladislav Morovič, tel.: +421 31 785 3217, e-mail: mona-centrum [at] mail [dot] T-com [dot] sk
Forma mzdy: ( - )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce:
- práca čašníka - obsluha hostí
- viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore
- pracovný pomer - najprv skúšobná doba, po osvedčení sa zmena na dobu neurčitú
- v prípade záujmu o pracovné miesto sa hlásne na mail: ladislav [dot] morovic-mona [at] azet [dot] sk

Špecialista pre výrobu potravín v práškovej forme (1)
SFS 01 s.r.o., Košútska cesta 34, Sládkovičovo, 92521

Kontakt: e-mail: jan [dot] rusin [at] khtsro [dot] sk
Forma mzdy: za mesiac ( 1000 )
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax: 6 alebo viac rokov
Dátum nástupu: ihneď
Náplň práce: pracovník na výrobu práškových potravín