Pracovné ponuky


Jozef Požgai - JP Dekor, Hlavná 918/2, Galanta, 924 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Administratívny pracovník v internetovom obchode (1)
Forma mzdy: dohodou (  -  )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie  nutná znalosť PC,  ovládanie MJ  VP B  výhodou
Náplň práce: 
- príjem objednávok cez internet, jej spracovanie a príprava a odoslanie objednávky
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu:  20.01.2015
Kontaktná osoba: Jozef Požgai, tel.: +421911407105, e-mail: jpgarnize [at] jpgarnize [dot] sk

GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Administratívny pracovník v účtovníctve inde neuvedený (1)
Forma mzdy: za mesiac (550 - 700)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- administratívne práce, mzdy a výplaty
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 831 297, e-mail: gg [at] ggtankuj [dot] sk

Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Automechanik (1)
Forma mzdy: dohodou (  -  )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce: 
- Oprava, servis, diagnostika a údržba vozidiel,
- zodpovednosť za vykonané práce na vozidlách  v súlade s technologickým postupom daného výrobcu.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková, tel.: +421317884203,  fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

D.I. SEVEN, a.s., Z. Kodálya 1, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Bezpečnostný pracovník (4)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie  len  pre inv. dôchodcov
Náplň práce:
- Pracovník strážnej služby, asistent - pomocné a manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov na ochranu majetku a osôb.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Sandra Harmincová, tel.: +0800177277, fax: 0255574260, e-mail: personalne [at] diseven [dot] sk

Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Disponent logistiky (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- vystavovanie objednávok, sledovanie a optimalizácia dodacích lehôt;
- dohľad nad stavom objednávok a zásob.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Martin Hrablik PhD., tel.: +0312289952, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk

ElektroSystem AM, spol. s r.o., Dolné Saliby 1001, Dolné Saliby, 925 02
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Elektrotechnik (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- samostatný elektrotechnik §22
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Alexander Madový, tel.: +421904419693, fax: +421317853253, e-mail: judita [dot] szazova [at] esam [dot] sk

DIPEX, spol. s r.o., Niklová 2178/1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- IT pracovník (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Náplň práce:
- IT pracovník – príprava dát pre migrácie, Oracle SQL, aplikácia IFS migračný nástroj
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 788 1834, e-mail: kalinayova [at] dipex [dot] sk

Danica Daubnerová - VLASOVÝ SALÓN PANDA, D.Stura 795/35, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Kaderník (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- kaderník – dámske a pánske strihy
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 907 311 347

Klára Csikósová – ŠTÝL, Švermova 269/13, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Kaderníčka (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 352 )
Vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- kaderník / kaderníčka v salóne s 20 ročnou tradíciou
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Klára Csikósová, tel.: +421915153579, e-mail: csikosovaklara [at] gmail [dot] com

PE-MA, spol. s .r.o., Jas 5/936, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- kuchár / kuchárka – príprava denného menu, výdaj jedál (nutný zdravotný preukaz)
Prax: vítaná
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421917 744 434, e-mail: eden [dot] restaurace [at] gmail [dot] com

Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Esterhazyovcov 712/10, GALANTA, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 430 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- kuchár / kuchárka – príprava denného menu, výdaj jedál (nutný zdravotný preukaz)
Prax: vítaná
Dátum nástupu: 01. 02. 2015
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 7804160, e-mail: borzova [dot] anna [at] zupa-tt [dot] sk
Výberové konanie: 21. 01. 2015 o 13:00 hod v zasadačke ÚPSVaR Galanta, Staničná 5

AGROSTAAR KB, spol. s r.o., Kráľov Brod 2, Kráľov Brod, 925 41
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Kvalitár, kontrolór, supervízor v hydinárni (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- riadenie porážkarne hydiny,
- organizovanie a zabezpečenie fungovanie výroby,
- vedenie a kontrola zamestnancov – supervízor,
- podieľať sa na výkone činností na zabezpečenie spracovania hydiny,
- kontrolovať a posudzovať dodržiavanie technologických postupov, procesov a noriem v potravinárskej výrobe,
- plánovať a vykonávať vzhľadovú kontrolu hydiny,
- rozhodovanie o správnych a chybných kusoch,
- balenie, kontrola teploty a etikiet hydiny,
- komunikácia s partnermi,
- preprava hydiny.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. František Szikura, tel.: +421317780350, e-mail: agrostaar [at] agrostaar [dot] sk

FM SLOVENSKÁ, s.r.o., Priemyselná 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Majster skladu (1)
Forma mzdy: ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- zodpovednosť za oddelenie skladu vo výrobe
- organizácia bezchybného fungovania všetkých skladových činností
- vedenie a organizovanie podriadených pracovníkov
 - reportovanie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Simona Longhinová, tel.: +421317885231, e-mail: slonghinova [at] fmlogistic [dot] com

EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o., Hviezdoslavova  807, Galanta, 924 27
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Manipulačný pracovník, Picker, Vodič VZV (40)
Forma mzdy: za hodinu ( 2,71 )
Vzdelanie:  Základné vzdelanie
Náplň práce:
- Manipulačný pracovník  - balenie tovaru, štítkovanie
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Europersonal Fabrika, tel.: +421911369999, e-mail: praca [at] pracahned [dot] eu

KOAM Elektronik s.r.o., Cukrovarská 39, Sládkovičovo, 925 21
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Mechanik vstrekovacích lisov (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 730 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie strojárstvo.
Len pre UoZ do 29 rokov s min. 3 mesiace evidencia  na ÚP
Náplň práce:
- prevádzková údržba a nastavovanie vysokotlakových vstrekolisov a ich príslušenstva.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Milena Deáková, tel.: +421903455022, e-mail: milena [dot] deakova [at] koam [dot] sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kasárenská 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Mladší zdravotník (Vojenský útvar Sereď) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 617 )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie,
Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Čakateľ roty základného výcviku.
- Vykonávanie vojenskej služby  v služobnom pomere profesionálneho vojaka. Plnenie vojenskej prísahy, stanovených úloh a úkonov pre zabezpečenie pripravenosti ozbrojených síl na obranu Slovenskej republiky v mieste a na funkcii podľa potrieb ozbrojených síl, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- Jedna z dôležitých podmienok prijatia:
uchádzač dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia neprekročil vek 30 rokov /obmedzenie veku 30 rokov sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe, vo vojenskom zdravotníctve a do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka/.
Prax: -
Dátum nástupu: 08. 04. 2015
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrej Ivanič, tel.: +421960317755, e-mail: rsk [dot] ba [at] mil [dot] sk

RASKEN Consulting, s.r.o., Galantská cesta 592, Dolná Streda, 925 63
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Nástrojár (2)
Forma mzdy: za mesiac ( 650 – 700 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- údržba strojov, nástrojov a strojných zariadení
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šnirc, tel.: +421948911363, e-mail: rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk

AWR, spol. s r.o., Veľkoúľanská 1340, Sládkovičovo, 925 21
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Obsluha čerpacej stanice (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:   Nižšie stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- obsluha čerpacej stanice
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 15. 01. 2015
Kontaktná osoba: Ing. Gabriel Weisz, tel.: +421317842910, fax: +421317842246, e-mail: awr [at] awr [dot] sk

TZB Global, s.r.o., Vadonská 183, Malá Mača, 925 21
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Operátor CNC (2)
Forma mzdy: dohodou  ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Výrobný operátor na CNC stroji - laser, plazma, ohraňovací lis, ohýbačka.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Adriana Vörösová, tel.: 0317884820, fax: 0317841748, e-mail: adriana [dot] vorosova [at] tzbglobal [dot] sk

JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 925 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov (18)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:   Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Náplň práce:
- operátor vo výrobe – práca vyžaduje dobrý zrak, vhodná skôr pre ženy
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 788 4633, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 924 27
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Plánovač výroby (1)
Forma mzdy: ( - )
Vzdelanie:   Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Náplň práce:
- Zodpovednosť za plánovanie výroby.
- Príprava a tvorba výrobného plánu.
- Riešenie problémov s prípravou výrobného plánu.
- Komunikácia so všetkými oddeleniami spoločnosti.
 - Denná kontrola výrobného plánu.
 - Pravidelný reporting
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

LACKI, s.r.o., Váhovce 836, Váhovce, 925 62

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- pomocná sila do kuchyne - príprava rýchleho občerstvenia
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421948 248 248, e-mail: lackisro [at] gmail [dot] com

A-SECURITY plus, s.r.o., Drevená 762/2, Galanta, 924 00
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- strážnik v v Tesco Galanta
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 908 947 312, e-mail: info [at] asecurity [dot] sk

SECTOR 7 AGENCY of SECURITY s.r.o., Sedín 18, Veľké Úľany, 925 22

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- strážnik objektu - platný SBS preukaz
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 908 150 657, e-mail: sector7 [at] gmail [dot] com

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 926 14
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Pracovník v expedičnom sklade - o.z. Pečivárne Sereď (1)
Forma mzdy: ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- komisiovanie / vychystávanie / tovaru pomocou skeneru
- kompletizácia tovaru
- práce na VZV
- fyzická manipulácia s tovarom
- sledovanie dátumu spotreby hotových výrobkov
- hmotná zodpovednosť za hotové výrobky
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 01. 02. 2015
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Žigová, tel.: +0317880329, e-mail: renata [dot] zigova [at] idc [dot] sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kasárenská 1, Sereď, 926 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Prieskumník  – obsluha (Vojenský útvar Sereď) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 608 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Čakateľ roty základného výcviku.
- Vykonávanie vojenskej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka. Plnenie vojenskej prísahy, stanovených úloh a úkonov pre zabezpečenie pripravenosti ozbrojených síl na obranu Slovenskej republiky v mieste a na funkcii podľa potrieb ozbrojených síl, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Prax: -
Dátum nástupu: 08. 04. 2015
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrej Ivanič, tel.: +421960317755, e-mail: rsk [dot] ba [at] mil [dot] sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kasárenská 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Prieskumník  – obsluha (Vojenský útvar Sereď) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 617 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Čakateľ roty základného výcviku.
- Vykonávanie vojenskej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka. Plnenie vojenskej prísahy, stanovených úloh a úkonov pre zabezpečenie pripravenosti ozbrojených síl na obranu Slovenskej republiky v mieste a na funkcii podľa potrieb ozbrojených síl, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- Jedna z dôležitých podmienok prijatia:
uchádzač dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia neprekročil vek 30 rokov /obmedzenie veku 30 rokov sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe, vo vojenskom zdravotníctve a do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka/.
Prax: -
Dátum nástupu: 08. 04. 2015
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrej Ivanič, tel.: +421960317755, e-mail: rsk [dot] ba [at] mil [dot] sk

RASKEN Consulting, s.r.o., Galantská cesta 592, Dolná Streda, 925 63
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Programový technik obrábacích strojov (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 800 )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- vytváranie programov pre elektroerozívne obrábanie podľa potreby a technickej dokumentácie,
- nadstavenie a údržba strojov.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šnirc, tel.: +421948911363, e-mail: rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk

NMH s.r.o., Priemyselná 10, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Projektový manažér (3)
Forma mzdy: dohodou ( - )   
Vzdelanie:  Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Náplň práce:
- Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov .
- Komunikácia a manažovanie dodávateľov.
- Participácia pri vytváraní pravidelného súhrnného reportingu, rozpočtu a pri vytváraní auditu projektov.
- Zodpovednosť za komunikáciu s projektovým tímom zákazníka, dodávateľa a partnerských spoločností.
- Zodpovednosť za pridelenie zdrojov, časové plány a rozpočet projektov.
- Zodpovedá za nákup materiálov a všetky činnosti s tým spojené.
- Zodpovedá za aktívne vyhľadávanie dodávateľských firiem.
- Znalosť strojárskych výrobných technológií.
- Dobrá orientácia v technickej dokumentácii.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Andrea Lopatka, tel.: +421312304441, e-mail: personalistika [at] nmh-sro [dot] com

Protect work, Námestie Slobody 4283/36B, Sereď, 926 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Referent, úradník (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )   
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- administratívne práce
Prax: -
Dátum nástupu: 09. 02. 2015
Kontaktná osoba: Ing. Jana Žiaková, tel.: +421918473424, e-mail: pw [at] guthaccounting [dot] sk

Novoplast, výrobné družstvo Sereď, Galantská cesta 590, Dolná Streda, 925 63
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Robotník vo výrobe sklolaminátu (3)
Forma mzdy: dohodou ( - )   
Vzdelanie:  Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- sýtenie sklených vlákien polysterovou živicou
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Zeumerová, tel.: +421317884002, e-mail: assistance [at] novoplast [dot] sk

AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 924 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Rozpočtár (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )   
Vzdelanie:  Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Náplň práce:
- Cenový kalkulant stavebných zákaziek a inžinierskeho charakteru,
- zodpovednosť za vypracovávanie cenových ponúk,
- kontrola zverenej projektovej dokumentácie,
- oslovovanie a výber dodávateľov na určité činnosti,
- kontrola a odsúhlasovanie súpisov prác.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk

AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 924 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Skladník v stavebnej firme (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )   
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- práca na jednu zmenu v stavebnej firme
- evidencia prijatého materiálu a stav. prístrojov na sklad
- evidencia vydaného materiálu
- vykonávanie inventúr (napr. kvartálne)
- príprava vyraďovania stav. prístrojov
- objednávanie tovarov od dodávateľov na základe potreby
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 26. 01. 2015
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk

AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Stavbyvedúci (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )   
Vzdelanie:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Náplň práce:
- zabezpečenie plnenia plánu výstavby podľa harmonogramu,
- dodržiavanie kvality realizovaných prác,
- zabezpečenie technologických postupov a predpisov BOZP,
- zabezpečenie plynulého chodu výstavby po stránke technickej, materiálovej, personálnej,
- riadenie subdodávateľských firiem, ich kontrola.Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk

MARING SK s.r.o., Hviezdoslavova 1, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Stavebný tesár, pomocnik (4)
Forma mzdy: dohodou ( - )   
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Stavebná tesárčina, debnenie mostných konštrukcii a pod.
Dátum nástupu: ihneď
Prax: -
Kontaktná osoba: Jan Markusek, tel.: +421905812811, e-mail: maringsk [at] maringsk [dot] sk

AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Strojník (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )   
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Obsluhovanie stavebných stroja (traktor-bager).
- Vykonávanie stavebných prác podľa pokynov stavebného majstra.
- Kontrolovanie technického stavu zvereného stavebného stroja.
- Vykonávanie jednoduchých opráv a údržby.
- Čerpanie pohonných hmôt do zverených stavebných strojov.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kasárenská 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Strojník (Vojenský útvar Sereď) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 608 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Čakateľ roty základného výcviku.
- Vykonávanie vojenskej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka. Plnenie vojenskej prísahy, stanovených úloh a úkonov pre zabezpečenie pripravenosti ozbrojených síl na obranu Slovenskej republiky v mieste a na funkcii podľa potrieb ozbrojených síl, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Prax: -
Dátum nástupu: 08. 04. 2015
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrej Ivanič, tel.: +421960317755, e-mail: rsk [dot] ba [at] mil [dot] sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kasárenská 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Strojník (Vojenský útvar Sereď) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 617 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Čakateľ roty základného výcviku.
- Vykonávanie vojenskej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka. Plnenie vojenskej prísahy, stanovených úloh a úkonov pre zabezpečenie pripravenosti ozbrojených síl na obranu Slovenskej republiky v mieste a na funkcii podľa potrieb ozbrojených síl, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- Jedna z dôležitých podmienok prijatia:
uchádzač dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia neprekročil vek 30 rokov /obmedzenie veku 30 rokov sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe, vo vojenskom zdravotníctve a do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka/.Prax: -
Dátum nástupu: 08. 04. 2015
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrej Ivanič, tel.: +421960317755, e-mail: rsk [dot] ba [at] mil [dot] sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kasárenská 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Strojník – vodič (Vojenský útvar Sereď) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 608 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Čakateľ roty základného výcviku.
- Vykonávanie vojenskej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka. Plnenie vojenskej prísahy, stanovených úloh a úkonov pre zabezpečenie pripravenosti ozbrojených síl na obranu Slovenskej republiky v mieste a na funkcii podľa potrieb ozbrojených síl, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Prax: -
Dátum nástupu: 08. 04. 2015
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrej Ivanič, tel.: +421960317755, e-mail: rsk [dot] ba [at] mil [dot] sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kasárenská 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Strojník – vodič (Vojenský útvar Sereď) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 617 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Čakateľ roty základného výcviku.
- Vykonávanie vojenskej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka. Plnenie vojenskej prísahy, stanovených úloh a úkonov pre zabezpečenie pripravenosti ozbrojených síl na obranu Slovenskej republiky v mieste a na funkcii podľa potrieb ozbrojených síl, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- Jedna z dôležitých podmienok prijatia:
uchádzač dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia neprekročil vek 30 rokov /obmedzenie veku 30 rokov sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe, vo vojenskom zdravotníctve a do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka/.
Prax: -
Dátum nástupu: 08. 04. 2015
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrej Ivanič, tel.: +421960317755, e-mail: rsk [dot] ba [at] mil [dot] sk

Alexander Tala, s.r.o., Štvrť SNP 1001/31, Galanta, 924 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- vodič nákladného vozidla do 7,5t   z okolia Galanty
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 01. 02. 2015
Kontaktná osoba: Alexander Tala, tel.: +421905600483, e-mail: alexander [dot] tala [at] gmail [dot] com

Vomar s.r.o., ŠALSKá 852, ŠOPORNA, 925 52
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič MKD (2)
Forma mzdy: za mesiac ( 1600-2100 )
Vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- vodič medzinárodnej dopravy so špecializáciou na Francúzsko, Španielsko a Portugalsko
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Marián Tomaník, tel.: +421903725266, fax: +421910477535, e-mail: vomar [at] stonline [dot] sk

Emil Taufer – TAURING, Dlhá 2335/8, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Preprava sypkých materiálov a agrokomodít do krajín SK, CZ, H, D ťahačom so sklápacím návesom.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Emil Taufer, tel.: +421905407868, e-mail: mtaufer [at] centrum [dot] sk

Modul Line, s.r.o., Nebojsa 19, Galanta 1, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- profesionálny vodič - nákladné vozidlo , VP C, C+E-vítané, vnútroštátna doprava
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 780 8046, mobil: +421 907 708 393, e-mail: modul02 [at] stonline [dot] sk

Vomar s.r.o., Šalská 852, Šoporňa, 925 52

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy do Španielska, Portugalska a do Nemecka
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421903 725 266, e-mail: pupesku31 [at] gmail [dot] com

HYGESIA, spol. s r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (3)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Lívia Szedlárová, tel.: +421317732120, fax: +421317804706, e-mail: livia [at] netcomga [dot] sk

RS SYSTEM, s.r.o., Dolná Streda 264, 925 63
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (3)
Forma mzdy: za mesiac (800 - 1000)
Vzdelanie:  Základné vzdelanie
Náplň práce:
- vodič nákladného auta (klasický plachtový náve – preprava prevažne v SR)
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905 618 171, e-mail: rsefranik [at] gmail [dot] com

DREAM TRANS, s.r.o., Bratislavská 61/56, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (4)
Forma mzdy: za mesiac (1100 - 1800)
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- vodič medzinárodnej kamiónovej prepravy
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 780 39 18, mobil: +421 905490260, e-mail: dt13 [at] dreamtrans [dot] sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kasárenská 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič – sk. C (Vojenský útvar Sereď) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 617 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Čakateľ roty základného výcviku.
- Vykonávanie vojenskej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka. Plnenie vojenskej prísahy, stanovených úloh a úkonov pre zabezpečenie pripravenosti ozbrojených síl na obranu Slovenskej republiky v mieste a na funkcii podľa potrieb ozbrojených síl, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- Jedna z dôležitých podmienok prijatia:
uchádzač dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia neprekročil vek 30 rokov /obmedzenie veku 30 rokov sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe, vo vojenskom zdravotníctve a do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka/.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 08. 04. 2015
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrej Ivanič, tel.: +421960317755, e-mail: rsk [dot] ba [at] mil [dot] sk

GEO INDUSTRIA, s.r.o., Pažitná 1015/25, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vodič, strojník (4)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Obsluha nákladných vozidiel
- Obsluha strojov - strojnícky preukaz skupiny 9, 15 (5 - výhoda)
- Vykonávanie opráv, údržby prideleného stroja
- Kontrola technického stavu vozidiel
- Vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla, stroja
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Jarmila Šlapáková, tel.: +421317020190, fax: +421317020190, e-mail: office [at] geoindustria [dot] sk

AGEES s.r.o., Trnavská cesta 12, Sereď, 926 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vonkajšia obsluha čerpacej stanice (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- Starostlivosť o zákazníkov na nádvorí čerpacej stanice: tankovanie, dofukovanie pneumatík, kontrola oleja, umývanie okien.
- Základná údržba areálu čerpacej stanice.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Lucia Sobotová, tel.: +421903977496, e-mail: shell8296 [at] csshell [dot] net

LLARIK, s.r.o., Pažitná 1017/37, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Vývojár web stránok, internetu, intranetu (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Náplň práce:
- web developer- tvorba internetových  webových aplikácií- HTML.CSS,Javascript, PHP+MySQL, 
- výhodou sú: Zend Framework /ASP,NET MVC, Oracle+PL/SQL, práca s verzovacím systémom GIT tiež výhodou
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 3212 015, e-mail: llarik [at] llarik [dot] sk

Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Zdravotná sestra inde neuvedená (2)
Forma mzdy: za mesiac (700 )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Náplň práce:
- zdravotná sestra - starostlivost o klientov zariadenia, píprava liekov, podávanie infúzii, preväzy rán a ostatné sesterské  výkony
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 915698292, e-mail: juhaszova [at] pohodasenierov [dot] sk

SINAI, spol. s r.o., Fučíkova 35, Sládkovičovo, 925 21
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- administratívny pracovník (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- administratívny pracovník
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 784 27 47, e-mail: neuviedol

Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o., Galantská 592, dolná Streda, 925 63
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- asistent manažéra oddelenia vstrekolisov (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 1000 )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- asistent manažéra oddelania vstrekolisov - zabezpečuje optimálny chod oddelenia, komunikuje s nadriadenými a výrobnými pracovníkmi, plánovanie.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: lenka [dot] lehocka [at] dongjin [dot] sk

ARICSTONE, s.r.o., Horné Saliby 1203/, Horné Saliby, 925 03
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- barmanka (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- barman/ka- obsluha hostí na termálnom kúpalisku
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 785 26 60, e-mail: thermaltour [at] thermaltour [dot] sk

DELTA stone s.r.o., Čierna VOda  78 ,92506, Čierna Voda 188, Čierna Voda, 925 06
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- elektrikár (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- elektrikárelektromechanik, údržbár  ťažných strojov
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

Holcim (Slovensko) a.s., Veľké Úľany , 925 22
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- elektrikár (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- elektrikár- obsluha  elektrických zariadení, oprava , údržba, revízia zariadení
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421911 021 135, e-mail: zora [dot] safranova [at] holcim [dot] com

SEONG JI SLOVAKIA s.r.o., Matúškovská cesta 1536, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- manažér kvality (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Náplň práce:
- manažér kvality - riadenie oddelenia kvality, skupiny podriadených , riešenie vzniknutýchz problémov, nápravé opatrienia, kontakt s odberateľom
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 778 1344, e-mail: katarína [at] seongji [dot] sk

ABCO Slovakia s.r.o.Priemyslená 8, 92401 Galanta, Priemyselná 8, Galanta 1, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- manažér skladovania a iných podporných činností (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Náplň práce:
- manažér skladovania a iných podporných činnosti- riadenie  skladovania a podporných činností
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 780 70 87, mobil: +421 917 180 563

Slavia Industrial Services, s.r.o., Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 925 63
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- mechanik elektrických zariadení (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- mechanik elektrických zariadení
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421 918 11 89 99, e-mail: galanta [at] slavia [dot] net

AMO TRADING s.r.o., Košúty , 925 09

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- obsluha čerpacej stanice (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- operátor čerpacej stanice
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -

Gpe s.r.o., Cukrovarská , Sládkovičovo, 925 21

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- operátor bioplynovej stanice (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- operátor bioplynovej stanice - starostlivosť o prevádzku bioplynovej stanice, údržbarske práce, kontrola funkčnosti systému
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 901 787 135, e-mail: lukacs [at] greenpe [dot] eu

Gpe s.r.o., Nitrianska 509, Šintava, 925 51

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- operátor bioplynovej stanice (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- operátor bioplynovej stanice - starostlivosť o prevádzku bioplynovej stanice, údržbarske práce, kontrola funkčnosti systému
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 901 787 135, e-mail: lukacs [at] greenpe [dot] eu

Slavia Industrial Services, s.r.o., Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 925 63
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- operátor výroby (20)
Forma mzdy: za hodinu ( 2,20 )
Vzdelanie:  Neukončené základné vzdelanie, Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- operátor výroby
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 918 11 89 99, e-mail: galanta [at] slavia [dot] net

Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Z.Kodálya 768, Galanta, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- operátor výroby (26)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- montáž LCD a LED panelov a testovanie. Doprava je zabezpečená z každej obce okresu Šaľa
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 031/7805207, mobil: 0915 929 399, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

GAaRONA s.r.o., Hlavná 10, Kajal, 925 92
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- pomocná pracovná sila (2)
Forma mzdy: dohodou  ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- pomocná pracovná sila v potravinárstve
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -

Autoservis PAMIS s.r.o., Čepenská 12/, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- pomocný oracovník v autoservise (1)
Forma mzdy: dohodou  ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- pomocné práce v autodervise
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -

AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob 455, Veľký Grob, 925 27
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- pracovník ekonomického úseku (1)
Forma mzdy: dohodou  ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Náplň práce:
- vedenie podvojného účtovníctva, skladového, mzdy, poslať CV  s tel. číslom : smahel [at] agropek [dot] sk
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: smahel [at] agropek [dot] sk

FAREN SLOVAKIA, s.r.o., Parková 1414/8, Galanta, 924 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- pracovník starostlivosti o olejové hospodárstvo u zákazníka (2)
Forma mzdy: za mesiac (650 - 750)
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- manipulačný technik- zabezpečovanie olejového hospodárstva u zákazníka
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: balova [at] farenslovakia [dot] sk

Peter Wimmer, Dolná Streda, 925 63
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- predavač na čerpacej stanici (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- predavač na čerpacej stanici- predaj pohonných hmôt a ostatného tovaru
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421903 566 295,

MEVIS Slovakia, s.r.o., Priemyselná 8, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- robotník vo výrobe (1)
Forma mzdy: za hodinu ( 2.55 )
Vzdelanie:  Základné vzdelanie
Náplň práce:
- robotník vo výrobe- výkon ručných operácii pri obsluhe  strojov, kontrola kvality dielov použitím kalibrov , balenie výrobkov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 59029 19

Goomi Ehwa SK s.r.o., Zoltána Kodálya 767, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- technik údržby priemyselných robotov a číslicovo riadených strojov (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 1300 )
Vzdelanie:  Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- práca a programovanie na stroji Tompson model SW-750
- práca a programovanie sliter stroja model HJ 700 
- vypracovávanie reportov
Prax: 6 alebo viac rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 904687582, e-mail: hj-choig [at] gmesk [dot] sk

CMB-DT-JC, s.r.o., Priemyselná 830/8, Galanta 1, 924 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- vedúci dielne-vedúci výroby(1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- vedúci dielne-vedúci výroby
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Szabón Július, tel.: +421317020336, e-mail: cmb-dt [at] cmb-dt [dot] sk

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- vinár (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- vinár- práce v prírodnej pivnici, filtruje, nakváša, sanituje hadice a nástroje, obslujuhe vyvíjač pary
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 0317881018, e-mail: pleja [at] hubertsekt [dot] sk

LACKI, s.r.o., Váhovce 836, Váhovce, 925 62

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- výčapník (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- výčapník- obsluha  hostí
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421948 248 248, e-mail: lackisro [at] gmail [dot] com

JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 925 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- zmenový kvalitár (3)
Forma mzdy:  ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Náplň práce:
- zmenový kvalitár- kontrola kvality výrobkov, vyhotovovanie  záznamov o kvalite, školenie operátorov, evidencia, vzorkovanie, modifikácia, kontrola procesu
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: pam2 [at] jasplastik [dot] sk

FM SLOVENSKÁ, s.r.o., Priemyselná 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Údržbár (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- zabezpečovanie funkčnosti jednotlivých  zariadení,
- odstraňovanie zistených porúch a vykonávanie pravidelných prehliadok a kontrol zariadení (údržba a oprava elektrických a pneumatických zariadení),
- pravidelné prehliadky strojov.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Jana Glembová, tel.: +421317885203, e-mail: jglembova [at] fmlogistic [dot] com

Slavia Industrial Services, s.r.o., Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 925 63
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- údržbár strojov, mechanik (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- údržbár strojov - mechanik
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 918 11 89 99,  e-mail: galanta [at] slavia [dot] net

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 926 01

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- účtovníčka (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Náplň práce:
- účtovníčka - prax v účtovníctve, práca v programe SAP
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -

Gastro Foods, spol. s r.o., Matuškovo č. 769, Matuškovo, 925 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Čašník (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- obsluha hostí, práca na registračnej pokladni
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Teodor Kilácskó, tel.: +421908754608, e-mail: gastrofoods [at] gmail [dot] com

Andrej Horváth, Veľký Grob 450, 925 27

Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Čašník, servírka (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 500 )
Vzdelanie:  Základné vzdelanie
Náplň práce:
- čašník, servírka - obslužné práce v bare
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421948630477, e-mail: kotasek13 [at] gmail [dot] com

Peter Žilecký - "FONTÁNA", Dionýza Štúra 795, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Čašník, servírka (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- čašník, servírka - obslužné práce v bare
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905547 219, e-mail: zileckyp [at] gmail [dot] com

Patela s.r.o., Šoporňa 488, Šoporňa, 925 52
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Čašník/čašníčka (2)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Objednávanie, výdaj jedál a nápojov.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela  Korytárová, tel.: +421317874473, e-mail: patela [at] stonline [dot] sk

HYGESIA, spol. s r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 924 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Špeditér, manažér dopravy, vedenie logistiky prepravy (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie:  Úplné stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Manažér dopravy - špeditér. Organizácia prepravy, hľadanie prepráv, komunikácia s vodičmi, vybavovanie dokladov.
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Lívia Szedlárová, tel.: 0317732120, fax: 0317804706, e-mail: livia [at] netcomga [dot] sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kasárenská 1, Sereď, 926 01
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Ženista (Vojenský útvar Sereď) (1)
Forma mzdy: za mesiac ( 617 )
Vzdelanie:  Stredné odborné vzdelanie
Náplň práce:
- Čakateľ roty základného výcviku.
- Vykonávanie vojenskej služby (práca s trhavinami) v služobnom pomere profesionálneho vojaka. Plnenie vojenskej prísahy, stanovených úloh a úkonov pre zabezpečenie pripravenosti ozbrojených síl na obranu Slovenskej republiky v mieste a na funkcii podľa potrieb ozbrojených síl, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- Jedna z dôležitých podmienok prijatia:
uchádzač dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia neprekročil vek 30 rokov /obmedzenie veku 30 rokov sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie v právnej službe, v psychologickej službe, vo vojenskom zdravotníctve a do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka/.
Prax: -
Dátum nástupu: 08. 04. 2015
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrej Ivanič, tel.: +421960317755, e-mail: rsk [dot] ba [at] mil [dot] sk