Pracovné ponuky

Ff consulting, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Administratívna pracovná sila, asistentka (1)
Forma mzdy: za mesiac (370 - 700)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
vedenie kancelárie, pomoc pri organizovaní podujatí, asistentské práce konateľa, všeobecná administratívna práca.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Alenka Juríková - tel.: +421917116101, e-mail: jurikova [at] ffconsulting [dot] sk

Dušan Bellay – DUMA, M.R.Štefánika 2188/29 A, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Aranžérka kvetín (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- aranžovanie kvetov, tvorba kytíc
- dôležitý je vzťah ku kvetom a zákazníkom
- zmysel pre farby, estetické cítenie
- pracovné podmienky, mzda a druh pracovného pomeru budú dohodnuté na pracovnom pohovore
- práca je aj na polovičný pracovný úväzok
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 01. 09. 2014
Kontaktná osoba: Dušan Bellay - tel.: +421905408682, e-mail: neuvedeny [at] neuvedeny [dot] sk

Á.G.M., spol. s r.o., Puškinova 1507/89, Galanta, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Asistentka (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplne stredné všeobecné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 01.10.2014
Kontaktná osoba: Zoltán Vedrödi - tel.: +421905366521, e-mail: agm [at] agm [dot] sk

Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 92401
1. Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Autolakovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- príprava povrchov, miešanie a aplikácia farieb a lakov
Prax: aspoň 1 rok prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková - tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

2. Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Automechanik (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Zodpovedá za opravy vozidiel a vyskladnené náhradné diely podľa výdajky na jednotlivé opravy,
zodpovedá za vykonané práce na vozidlách  v súlade s technologickým postupom daného výrobcu.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková - tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- CNC frézar (2)

Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- obsluha 3 osových CNC fréz.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Martin  Hrablik PhD. - tel.: +0312289952,e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť
Matúšovská cesta 606, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy) (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- dispečér osobnej dopravy- vyhodnocovanie a riadenie osobnej dopravy- práca vhodná pre muža
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421903236739, e-mail: perecz [at] sadds [dot] sk

Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o., Galantská 592, dolná Streda, 92563

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Elektrotechnik (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- zodpovednosť za odstránenie akýchkoľvek závad po elektrotechnickej stránke,
- zodpovednosť za opravy, údržbu a generálky strojných zariadení v spoločnosti,
- oprava nefunkčných a starých strojov, strojných zariadení, nastavovanie a ich údržba, s cieľom zaručiť spoľahlivosť a vysokú úroveň kvality výroby,
- montáž a elektrická inštalácia strojov a zariadení, ich testovanie,
- nastavovanie a údržba strojov, strojných zariadení, lisov, vstrekolisov,...
- oprava svietidiel, výmena žiaroviek a žiariviek v svietidlách
- meranie elektrických a neelektrických veličín, montáž elektrických častí,
- odstraňovanie nevyužívaných elektrických vedení,
- skladovanie náhradných dielov, náradia, nástrojov,
- zodpovednosť za kontrolu dodržiavania bezpečnostných a protipožiarnych predpisov na pracovisku,
- riadiť sa a plniť požiadavky platných zákonov a nariadení na ochranu životného prostredia,
- pravidelný reporting nadriadenému podľa potreby,
- práca podľa pokynov nadriadeného.
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Enikő Kiselová - tel.: +421317838673, e-mail: eniko [dot] kiselova [at] dongjin [dot] sk

Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený (21)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátor výroby v elektrotechnickom priemysle
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 317805207, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Inžinier vstrekolisov - Manažér (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- zodpovednosť za vstrekolisy,
- zavádzanie nových modelov a foriem do výroby,
- plánovanie zavádzania nových modelov,
- komunikácia s dodávateľmi,
- objednávanie prístrojov pre nové modely,
- zodpovenosť za nárast výroby a zvýšenie kvality,
- manažovanie tímu,
- analýza a riešenie vzniknutých problémov,
- zodpovednosť za spustenie a nastavenie nástrojov,
- reporting a komunikácia s HQ.
Prax: aspoň 4 roky
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SO - TRANS, s.r.o., Fučíkova 698, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kaderník (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kaderník - dohodnúť termín stretnutia na č. 0903 407 470
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 903 407 470, e-mail: sotrans [at] stonline [dot] sk

Proact People Slovensko, s.r.o., Kpt.Nálepku 1597, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kontrolórka  (5)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- vizuálna kontrola výrobkov pod mikroskopom
 Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Erika Ambrušová - tel.: +421905927844, fax: +421317801971,  e-mail: ambrusova [at] proactpeople [dot] sk

Vladimír Stanko - Firma VLASTA, Družstevná 1032, Pata, 92553
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Krajčír (okrem umeleckého) (2)
Forma mzdy: za mesiac (380 - 650)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- šitie podľa objednávky objednávateľa
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421915788770, e-mail: krajcirstvovlasta [at] stonline [dot] sk

Martin Blšťák, Budovateľská 1118/20, Veľké Úľany, 92522
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- príprava denného menu, minutkových jedál, príprava pizze
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Martin Blšťák - tel.: +421905286856, e-mail: kerkirapub [at] gmail [dot] com

Andrea Szüllöová, Vozokany 161, Vozokany, 92505
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
kuchár - samostatné varenie
Prax:
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 918 619 592

Catering Services, s. r. o., Športová 465/1, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kuchár-príprava denného menu, jedál, šalátov cestovín a pizze
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 929 280, e-mail: zoltan [dot] popluhar [at] gmail [dot] com

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kurič - vedúci zmeny (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Riadi kampaňovú prevádzku tepelno energetickej centrály na svojej zmene a spolupodiela sa na vykonávaní údržby, opráv, inšpekcii technologických zariadení tepelno energetickej centrály. Údržba, oprava, inšpekcia kotlov, robotnícke, iné manipulačné práce, obsluha kotlov a obsluha technologických zariadení.
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Daniela Tóthová - tel.: +421317884132, e-mail: daniela [dot] tothova [at] agrana [dot] com

LSE - Life Star Emergency, s.r.o., Kpt.Nálepku 727, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Lekár záchrannej zdravotnej služby (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- výkon činností lekára záchrannej zdravotnej služby - poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: 15.08.2014
Kontaktná osoba: Taťjana  Micskiová - tel.: +421902944490, e-mail: kancelaria [dot] lse [at] gmail [dot] com

PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o., Drevená 888, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Manipulant vo výrobe v drôtovni Sládkovičovo (VZV) (15)
Forma mzdy: za mesiac (600 - 700)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- Manipuluje s cievkami poloproduktu, hotovou výrobou a s pomocnými materiálmi (páskuje, lisuje cievky), obsluhuje pomocné zariadenia, vykonáva drobné manipulačné práce, informuje majstra o vzniknutých problémoch a pri odovzdávaní zmeny kolegu o priebehu výroby na svojej zmene; Pracuje v súlade s platnou dokumentáciou.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Roland Filo - tel.: +421905594302, fax: 0915572185,  e-mail: roli [at] pseurotrade [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený (60)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie Stredné odborné vzdelanie
- výrobný operátor - obsluha  poloautomatickej a automatickej montážnej linky v elektrotechnickej a elektronickej výrobe - -
- Výberové konanie na ÚPSVaR Galanta - dňa 12.8.2014 o 9.00 hod
Prax: -
Dátum nástupu: 02.09.2014
Kontaktná osoba: tel.: 800 726 726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nastavovač CNC strojov (6)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- zoraďovač vstrekovacieho lisu-nahadzovanie a výmena foriem a príslušenstva na vstrek. lisoch, zapájanie  chladiacich ohrevov, údržba a čistenie foriem,konzervovanie a ukladanie  foriem do skladu, evidencia a označovanie foriem, ich príprava do výroby
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- nákupca-zodpovednosť za nákup prideleného materiálu
- nákup materiálu na základe výrobného plánu
- komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti.l riešenie problémov v súvislosti s nákupom.
- VK na ÚPSVaR Galanta- 2. posch. zasadačka - dňa 26.8.2014 o 9.00 hod. 
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 800 726 726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nástrojár (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- nástrojár- oprava, úprava a údržba foriem pre lisovanie plastov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33 e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

DANTER-SK s.r.o., Staničná 5, Galanta
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Obchodný zástupca (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- obchodný zástupca - predaj garážových dverí a okien.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: info [at] danter [dot] sk

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská Cesta 946/14, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Obsluha špecializovaných strojných zariadení, o.z. Pečivárne (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- obsluha automatizovaných strojných zariadení, špeciálne obsluha pečiaceho, baliaceho a kartónovacieho zariadenia
- včasné nastavenie zariadení
- kontrola stavu strojných zariadení
- operatívna a preventívna údržba zariadení
- dodržiavanie technologických postupov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Petra Klimová - tel.: +421317880379, e-mail: klimova [at] idc [dot] sk

GST EU, s.r.o., Šintavská 27/1, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Odborný manažér (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- Zabezpečenie nákupu surového materiálu do výroby, zabezpečenie dostatočných skladových zásob hotových výrobkov, zabezpečenie tovaru z Ázie, riadenie oddelenia nákupu a logistiky.
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: 01.10. 2014
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Ukropcová - tel.: +421911239123, e-mail: m [dot] ukropcova [at] gst-korea [dot] com

DongYang E&P Slovakia s.r.o., Priemyselná 8, Galanta, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Odborný manažér v elektrotechnike (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Riadenie a dohľad nad výrobou napájacích zdrojov v elektrotechnike. Zúčastňovanie sa na obchodných rokovaniach.
NP XXI A na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku ( min. evidencia na ÚP jeden mesiac)
Prax: 6 alebo viac rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Gabriela Mikušová - tel.: +421918829869, e-mail: g [dot] mikusova2 [at] gmail [dot] com

PROVIDENTIA OZ, Sereďská 308/5, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím (2)
Forma mzdy: za mesiac (450-500)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- opatrovateľské služby poskytované klientom cetnra pre seniorov.Toto pracovné miesto je finančne podporované z ESF v rámci NP XXI A na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku ( min. evidencia na ÚP jeden mesiac)
Prax: -
Dátum nástupu: 01.07. 2014
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 911 360, e-mail: info [at] antoniuscentrum [dot] sk

Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím (2)
Forma mzdy: za mesiac (400)

Vzdelanie: Základné vzdelanie,
Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- starostlivosť o klientov zariadenia
Prax: aspoň 1 rok

Dátum nástupu: ihneď

Kontaktná osoba: e-mail: juhaszova [at] pohodaseniorov [dot] sk

PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o., Drevená 888, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor  výroby - Galanta (50)
Forma mzdy: za mesiac (500-550)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- Linkový operátor - pracovník vo výrobe, skladanie súčiastok, skrutkovanie, osádzanie súčiastok, zapájanie káblikov, balenie televízorov na konci linky do krabice.
Prax: -
Dátum nástupu: 21.07. 2014
Kontaktná osoba: Ing. Roland Filo - tel.: +421905594302, fax: +421915572185,  e-mail: roli [at] pseurotrade [dot] sk

TZB Global, s.r.o., Vadonská 183, Malá Mača, 9252

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor CNC (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- výrobný operátor na CNC stoj - laser, plazma, ohraňovací lis, ohýbačka.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 02.09.2014
Kontaktná osoba: Adriana Vörösová - tel.: +421317884820,  fax: +421317841748,  e-mail: adriana [dot] vorosova [at] tzbglobal [dot] sk

JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 92501

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov (18)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátor vo výrobe - práca vyžaduje dobrý zrak, vhodná  skôr  pre ženy
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 788 4633, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

RASKEN Consulting, s.r.o., Priemyselná 1, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor v sklade (5)
Forma mzdy: za hodinu (450 - 500)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- Balenie tovaru, triedenie tovaru.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šnirc - tel.: +421948911363, e-mail: rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk

Start People s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332/, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor vysokozdvižného vozíka (13)
Forma mzdy: za hodinu (3.24)
Vzdelanie: Stredné Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
práca na VZV a ostatná  manuálna práca
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421903 737 597, e-mail: jbendova [at] startpeople [dot] sk

DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o., Gáň, 92531
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor vysokozdvižného vozíka (32)
Forma mzdy: za mesiac ( 500 )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v sklade na vysokozdvižnom vozíku
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: zuzana [dot] podolanova [at] dhl [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor výroby (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- Práca na linke podľa požadovaného objemu výroby.
- Zodpovednosť za pridelené miesto, náradie a zariadenie.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor výroby (obsluha lisu) (20)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné Stredné odborné vzdelanie
- obsluha  lisov;
- samokontrola vyrobených dielov.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Martin  Hrablik PhD. - tel.: +0312289952, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- PLC Programátor (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- inštalácia, optimalizácia, údržba výrobných zariadení;
- zodpovenosť za zariadenia hlavných liniek (PLC za ziariadenich liniek - software, hardware);
- vedenie evidencie o problémoch na linkách a dokumentácie k linkám;
- zabezpečovanie dodržiavania predpisov o bezpečnosti pri práci.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

DAK KB, s.r.o., Sereďská 282, Šoporňa, 92552
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- čistenie železa, cešanie materiálu, kontrola lakovaných výrobkov zvesovanie, pomocné práce
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 910 460 700

ŠAFO s.r.o.,Nové Osady 100,Veľké Úľany, 92522

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- robotník-obsluha strojov na výrobu betónových tvárnic
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 903 769 621, e-mail: imrich [dot] safaik [at] safo [dot] sk

A-SECURITY plus, s.r.o., Galanta , 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) (3)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- strážnik v obleku v Tesco Galanta
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 908 947 312

ARTEQ s.r.o., Staničná 9, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník herne (4)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- krupiérka-čašníčka, obsluha výherných automatov, obsluha zákazníkov, práca s ERP a s hotovosťou
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: peterhabrman [at] azet [dot] sk

PEMAK STAV GROUP, s. r. o., Košúty 365, Košúty, 92509
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník v sklade (skladník) (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- skladník- príjem , výdaj tovaru, vykladanie, nakladanie, práca na VZV, predaj cez ERP
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: psg [at] pemakstav [dot] sk

JOLI s.r.o.,Matúškovská cesta 903/903, Galanta, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník vo výrobe(12)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Lipták - tel.: +421917986268, e-mail: jolisro [at] gmail [dot] com

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník vo výrobe - o.z. Pečivárne Sereď (5)
Forma mzdy:  -
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Dátum nástupu: ihneď
Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr.:
- zrovnávanie výrobkov,
- balenie výrobkov,
- odoberanie zabalených výrobkov,
- ukladanie do krabíc,
- ukladanie krabíc na palety,
- obsluha baliaceho, máčacieho, natieracieho stroja,
- doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse,
- odvoz tovaru,
- preprava produktov,
- balenie zlomu,
- a iné podobné práce.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Žigová - tel.: +0317880329,  e-mail: renata [dot] zigova [at] idc [dot] sk

Fekollini s.r.o., Veľkoúľanská cesta 208, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník/čka výroby (40)
Forma mzdy:  za mesiac (450 - 500)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
výroba bagiet a sendvičov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Darina Venerčanová  - tel.: +421917132888, e-mail: darina [dot] venercanova [at] pierrebaguette [dot] eu

JOLI s.r.o., Matúškovská cesta 903, Galanta, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pacovníčka v črevárni (5)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
-  kalibrovanie čriev.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Lipták - tel.: +421917986268, e-mail: jolisro [at] gmail [dot] com

Miroslav Chmelár – AUTOPOTREBY, Seredska 707, Dolna Streda, 92603
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač inde neuvedený (1)
Forma mzdy:  za mesiac (500 - 800)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
-  predaj náhradných dielov a doplnkov, komunikácia so zákazníkmi, rozvoz tovaru
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 908 798  706, e-mail: daniela@chmelár.sk

Jozef Szutyányi – SZUTEP, Hlavná 918/2 HM UNIVERZAL GA, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač nábytku a bytových doplnkov (1)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
-  predavač- príjem a predaj kobercov, PVC a parkiet.Práca vhodná pre mužov .
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 7020082

Best Food Steve Food s.r.o., Námestie detí 2371/6, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač rýchleho občerstvenia (1)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
-  predavač/ka v bufete rýchleho občerstvenia do PANDA Sládkovičovo
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 948 868 868, e-mail: info [at] bistropanda [dot] sk

PARADISE, s.r.o., Drevená 888 , Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač rýchleho občerstvenia (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- predavačka - príprava a predaj jedál rýchleho občerstvenia - hlásiť sa v prevádzke "Paradise" na Staničnej ul. č. 893 v GA v čase od 8.00-9.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421905 224 581

BTComp, s.r.o., Clementisove sady-Shopping city 1614, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač zmiešaného tovaru a domácich potrieb (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- predavačka v maloobchodnej predajni
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 01.09.2014
Kontaktná osoba: e-mail: btcomp [at] btcomp [dot] sk

Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Programátor laserovej rezačky (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- programovanie laserovej rezačky plechov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Martin  Hrablik PhD. - tel.: +0312289952,e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk

NEPCO SK, s.r.o., Z. Kodálya 769/29, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Projektový manažér (1)
Forma mzdy: za mesiac (600 - 700)
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- Plánovanie dennej produkcie firmy. Finančné účtovníctvo. Predaj.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: 01.09.2014
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Hambalkóová - tel.: +421917500381, e-mail: hambalkoova [at] nepco21 [dot] com

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., HODSKá 373/38, GALANTA, 92422

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pôrodná asistentka (4)
Forma mzdy:  za mesiac (592 - 666)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- pôrodná asistentka pri lôžku pacienta
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: PhDr. Helena Pálffyová - tel.: +421317833791, e-mail: perspam [at] nemocnica-galanta [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- R&D Inžinier (spolupráca s colným oddelením) (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- analýza technických údajov na základe colnej kvalifikácie;
 - technická dokumentácia BTI a príprava podkladov pre Colný úrad;
 - spolupráca a podpora pri tvorbe katalógu materiálov;
 - tvorba technických špecifikácií potrebné pre riadnu colnú kvalifikáciu;
 - hodnotenie BOM výrobkov SESK.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Novoplast, výrobné družstvo Sereď, Galantská cesta 590, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Robotník vo výrobe sklolaminátu (3)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- Sýtenie sklených vlákien polyesterovou živicou.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 01.09.2014
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Zeumerová - tel.: +421317884002, e-mail: assistance [at] novoplast [dot] sk

Green Integrated Logistics (Slovakia) s.r.o., Gáň  318, Gáň, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Ručný balič, plnič (30)
Forma mzdy: za mesiac (475 - 600)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátorky výroby - balič/ka
- jednoduchá manipulácia s drobným tovarom
- práca na baliacej linke, skenovanie tovaru.
- VK ja na ÚPSVaR Galanta, Staničná 5  dňa 6.8.2014 o 13.00 hod.2. posch. zasadačka úradu
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 313216 254, e-mail: pkovac [at] eu [dot] green-logistics [dot] com

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, Galanta, 92422

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Rádiologický technik, rádiologický asistent (3)
Forma mzdy: za mesiac (592 - 666)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- rádiologický technik, rádiologický asistent
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: PhDr. Helena Pálffyová - tel.: +421317833791,e-mail: perspam [at] nemocnica-galanta [dot] sk
 
AGROVOK - SERVIS, s.r.o., Matúškovská cesta 880, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Servisný technik (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
servis a oprava poľnohospodárskej techniky
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Emil  Vavrík - tel.: +421905530735, e-mail: agrovokservis [at] agrovokservis [dot] sk

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, Galanta, 92422
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Sestra (5)
Forma mzdy: za mesiac (592 - 666)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- sestra v trojzmennej prevádzke
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: PhDr. Helena Pálffyová - tel.: +421317833791, e-mail: perspam [at] nemocnica-galanta [dot] sk

DHL Logistics (Slovakia),  spol. s  r.o., Gáň DC4 , 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Skladový pracovník (20)
Forma mzdy: za mesiac(500 - 500)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Manipulácia s tovarom v sklade v 3- zmennej prevádzke.
Obsluha vysokozdvižného vozíka.
Balenie, ukladanie a príprava tovaru pre expedíciu.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: 31.07.2014
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Dzurňáková - tel.: +421918324443, e-mail: miroslava [dot] dzurnakova [at] dhl [dot] com

KON-Truss s.r.o., Z. Kodálya 769/29, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Statik drevených väzníkových striech Wolf (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- Konštrukčné a statické riešenie väzníkových striech pomocou softvéru WOLF. Príprava dielenskej dokumentácie výroby a montážnych výkresov.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 01.08.2014
Kontaktná osoba: Mgr. Ronald Kontár - tel.: +421905068347, e-mail: info [at] kon-truss [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Technik investičnej výstavby (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- stavebný dozor pri investičnej výstavbe;
- koordinovanie stavebnej činnosti, rekonštrukcie;
- koordinácia projektov;
- komunikácia s dodávateľmi, kontrola rozpočtov;
- komunikácia s úradmi.
 Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Kvet servis s.r.o, Niklová 4346, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Triedič odpadov (6)
Forma mzdy: dohodou
- triedenie plastového odpadu - VK na ÚPSVaR - DP  Sereď, Vonkajší rad  dňa 25.8.2014 o 9.00 hod.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: 15.09.2014
Kontaktná osoba: e-mail: strmeni [at] pcpinvest [dot] sk)

Základná škola, Štefánikova 745/1, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Učiteľ AJ (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- učiteľ anglického jazyka pre II. stupeň
Prax: -
Dátum nástupu: 29.08.2014
Kontaktná osoba: PaedDr. Radoslav Forro - tel.: +421317802813, e-mail: skola [at] zsstefanikga [dot] edu [dot] sk

Vektor EU s.r.o., Železničiarska 1422/24, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič (3)
Forma mzdy: d
ohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- vodič MKD v rámci krajín EÚ
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: František Szabo - tel.: +421918817988, e-mail: szabo [at] vektoreu [dot] sk

FL Transport, s.r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič MKD (5)
Forma mzdy: za mesiac(1100 - 1400)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- vodič MKD
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Hyacint Lancz - tel.: +421903235584, e-mail: fltransportfl [at] gmail [dot] com

Emil Taufer – TAURING, Dlhá 2335/8, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Preprava sypkých materiálov a agrokomodít do krajín SK,CZ,H,D ťahačom so sklápacím návesom.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Emil Taufer - tel.: 0905407868, e-mail: mtaufer [at] centrum [dot] sk

HYGESIA, spol. s r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (3)
Forma mzdy: za mesiac (900 - 1400)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- šofér, vodič MKD
Prax: aspoň 5 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Lívia Szedlárová - tel.: +4210317732120,  fax: 0317804706,  e-mail: livia [at] netcomga [dot] sk

RS SYSTEM, s.r.o., Dolná Streda 264, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (3)
Forma mzdy: za mesiac (780 - 980)
Vzdelanie: Základné vzdelanie
- vodič vnútroštátnej kamiónovej prepravy na plachtovom kamióne
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421905618171, e-mail: rsefranik [at] gmail [dot] com

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Matúškovská cesta 606 Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič údržby na cestnej infraštruktúre (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- vodič , robotník
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 782 62 57

GEO INDUSTRIA, s.r.o., Pažitná 1015/25, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
-   Vodič, strojník (4)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Obsluha nákladných vozidiel
Obsluha strojov - strojnícky preukaz skupiny 9, 15 (5 - výhoda)
Vykonávanie opráv, údržby prideleného stroja
Kontrola technického stavu vozidiel
Vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla, stroja
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Jarmila Šlapáková - tel.: +421317020190, fax: +421317020190,  e-mail: office [at] geoindustria [dot] sk

Peter Jánošík – NEA, Esterházyovcov 20, Galanta, 92400
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vonkajší pracovník čerpacej stanice (4)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Jánošík - tel.: +421905403634, e-mail: pjanosik [dot] nea [at] gmail [dot] com
 
HYGESIA, spol. s r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vrátnik, strážnik, hospodár nádvoria (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Lívia Szedlárová - tel.: +4210317732120, fax: 0317804706,  e-mail: livia [at] netcomga [dot] sk

LLARIK, s.r.o., Pažitná 1017/37, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vývojár web stránok, internetu, intranetu (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- web developer- tvorba internetových  webových aplikácií- HTML.CSS,Javascript, PHP+MySQL,  výhodou sú: Zend Framework /ASP,NET MVC, Oracle+PL/SQL, práca s verzovacím systémom GIT tiež výhodou
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 3212 015, e-mail: llarik [at] llarik [dot] sk

VelbaHS, Obchodná 910, Pata, 92553
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Výčapníčka  (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dušana Bábyová - tel.: +421905334419, e-mail: babyovad [at] azet [dot] sk

MILECAR s.r.o., Brečtanová 3077/3, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Zvárač (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- Zváranie CO2 + oblúky, príp. iným zváračským procesom.
Prax:
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Mile - tel.: +421948270802, e-mail: milerentcar [at] gmail [dot] com

Burza GOLD, s.r.o., Priemyselná 24, Sereď, 92001
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Zvárač (5)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- zváranie nerezových konštrukcií.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan  Rehor - tel.: +421904589878, e-mail: stefan [dot] rehor [at] rkwelders [dot] com

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Zámočník - zvárač (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Údržba,oprava,inšpekcia,zámočnícke,zváračské,robotnícke,manipulačné práce,príprava zariadení na bezproblémovú prevádzku a obsluha technologických zariadení.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Daniela Tóthová - tel.: +421317884132, e-mail: daniela [dot] tothova [at] agrana [dot] com

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- asistent riaditeľa spoločnosti (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie
asistent/ka riaditeľa- evidencia pošty,  reportovanie, vyhotovenie návrhov tlačív, technická podpora oddeleniam iných rezortov, koordinácia návštev odborných poradcov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: plenja [at] hubertsekt [dot] sk

Gabriel Nagy - GAaRONA, Kajal 474, 92592
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- cukrár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- cukrár vyučený alebo s praxou- výroba cukrárenských  výrobkov , aj zučia
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 781 1511

DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrikár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- elektrikár
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

Holcim (Slovensko) a.s., Veľké Úľany , 92522
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrikár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- elektrikár- obsluha  elektrických zariadení, oprava , údržba, revízia zariadení
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421911 021 135, e-mail: zora [dot] safranova [at] holcim [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrotechnický inžinier (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- elektrotechnický inžinier - výkon činnosti súvisiace so zavádzaním nových produktov do výroby a činnosti súvisiace s podporou výroby - VK na ÚPSVaR Galanta 2. posch. zasadačka dňa 26.8.2014 o 9.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o., Drevená 888, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- linkový operátor (30)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- linkový operátor-pracovník vo výrobe, skladanie súčiastok LCD TV, skrutkovanie, osádzanie súčiastok, zapájanie káblikov, balenie televízorov. Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVaR Šaľa, 1.poschodie, č.dv. 12 dňa 06.08.2014 o 09,30 a 11,00 hod. Všetci uchádzači a záujemcovia sú vítaní.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: 0905 594 302, e-mail: peter [at] pseurotrade [dot] sk

DIPEX, spol. s r.o., Niklová 1/2178, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- obrábač kovov (1)
Forma mzdy: za mesiac (550)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- obrábač kovov (práca vhodná pre muža  do 29 rokov, minim. evidencia 3 mesiace)
- práca na strojoch sústružením, frézovaním, brúsením, výroby náhradných dielov a renovacia opotrebovaných častí strojov.-
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 788 1802, e-mail: v.volfová@dipex.sk

MILECAR s.r.o., Brečtanová 3077/3, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- omietkár (5)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- sádrokartonárske práce, strojové omietky a sádrové omietky a potery.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Mile - tel.: +421948270802, e-mail: milerentcar [at] gmail [dot] com

Gpe s.r.o., Cukrovarská , Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor bioplynovej stanice (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- operátor bioplynovej stanice - starostlivosť o prevádzku bioplynovej stanice, údržbarske práce, kontrola funkčnosti systému
Prax: -
Dátum nástupu: 01.07.2014
Kontaktná osoba: -

Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Z.Kodálya 768, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor výroby (40)
Forma mzdy: za mesiac (500)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátor výroby- montáž  LCD panelov a testovanie
Prax: -
Dátum nástupu: 02.09.2014
Kontaktná osoba: tel.: +42131 780 52 07, mobil: +421 915 929 399, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob 455, Veľký Grob, 92527
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- pracovník ekonomického úseku (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, , Vyššie odborné vzdelanie
- vedenie podvojného účtovníctva, skladového, mzdy, poslať CV  s tel. číslom : smahel [at] agropek [dot] sk
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 02.09.2014
Kontaktná osoba: e-mail: smahel [at] agropek [dot] sk

RM - GASTRO s.r.o., Zemianske Sady 295, Zemianske Sady, 92554
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- predavač  potravín a mäsa (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- predavač potravín a mäsa
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 917374828,

Karol Szabó, Mostová 112/, Mostová, 92507
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- predavač/ka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- obsluha zákazníkov
rokov veku
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905315995

DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- strojník  stav. strojov -ťažba štrku (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- strojník so strojným preukazom n obsluhu stavebného stroja pre skupiny 5,9
Prax:
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

IDEX, s. r. o., Galanta , 92400
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vedúci čerpacej stanice (3)
Forma mzdy: za mesiac ( 700 )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- vedúci predajne čerpacej stanice-  riadenie čs,  a jej kolektívu zodpovednosť za organizácie práce
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu:
Kontaktná osoba: e ihneď -mail: praca [at] idex [dot] sk

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vinár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- vinár- práce v prírodnej pivnici, filtruje, nakváša, sanituje hadice a nástroje, obslujuhe vyvíjač pary
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 01.07.2014
Kontaktná osoba: tel.: 0317881018,e-mail: pleja [at] hubertsekt [dot] sk

Štrkopiesky GALANTA s.r.o., Majakovského 393/3, Galanta 1, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vodič nákladného auta (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
vodič nákl. auta so strojníckým preukazom  na čelný nakladač
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: p. Javorková

JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zmenový kvalitár (3)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- zmenový kvalitár- kontrola kvality výrobkov, vyhotovovanie  záznamov o kvalite, školenie operátorov, evidencia, vzorkovanie, modifikácia, kontrola procesu
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: pam2 [at] jasplastik [dot] sk

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zoraďovač foriem (8)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- zoraďovač foriem - udržiavanie vstrkovacieho lisu v prevázdke, nastavovanie optimálnych parametrov na lise, evidencia záznamov ( prestoje lisov), spolupráca s technologickou skupinou
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

Čajkov a.s., Niklová B/8, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zvárač kovov (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- zvárač rúr ( plameňom) VK na ÚPSVaR Galanta dňa 2.7.2014 o 9.00 hod.  zasadačka úradu
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Sárkány Jozef

Vladimír Zuzák – GALIMO, Hodská 384, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Údržbár (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- na pozíciu údržbára musí byť elektrikár.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Vladimír Zuzák - tel.: +421317804303, e-mail: galimo [at] netcomga [dot] sk

FM SLOVENSKÁ, s.r.o., Priemyselná 1, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Údržbár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné Stredné odborné vzdelanie
- zabezpečovanie funkčnosti jednotlivých  zariadení,
- odstraňovanie zistených porúch a vykonávanie pravidelných prehliadok a kontrol zariadení (údržba a oprava elektrických a pneumatických zariadení),
- pravidelné prehliadky strojov.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Vladimíra Sekerová - tel.: +421317885231, e-mail: vsekerova [at] fmlogistic [dot] com

DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- údržbár elektrických zariadení (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- údržbár elektrických zariadení ( lodný bager, dopravníkové pásy, triedička)
Prax: aspoň 3 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

Bobeková, s.r.o., Dionýza Štúra 4397/5A, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- účtovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- účtovník/čka- jednoduché a podvojné účtovníctvo
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905802978, e-mail: bobekova [at] bobekova [dot] sk

CENO s.r.o., Dolné diely 1, Jelka, 92523
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašník
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 31.07.2014
Kontaktná osoba: Anet Antalová - tel.: +421948230023, e-mail: ceno [at] ceno [dot] sk

Balázs Ján, Matičná 221/7, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (1)
Forma mzdy: dohodou

Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- Čašník - obsluha hostí, obsluha ERP
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +4210908 866 008

František Novánsky - Mini presso FLÓRA, Čierny Brod 492, Čierny Brod, 92508
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- čašníčka, servírka - obsluha hostí.  zvýhodnené sú  uchádzačky z Čierneho Brodu, košúty, Mostová, ČiernaVoda, Vozokany, Sládkovičovo, Galanta, hlásiť sa utorok - švtrtok od 13.00 do 16.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: 02.09.2014
Kontaktná osoba: tel.: +421 904 325 022

Veronika Vargová, Esterházyovcov , Galanta, 92400
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka  (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
príprava nápojov, obsluha hostí,dohodnúť termín stretnutia na č. 0905 649 760
Prax: -
Dátum nástupu: 21.08.2014
Kontaktná osoba: mobil: +421 905 649 760

Peter Straka - MINI PRESSO, Kúpeľné námestie 1209/3, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašník-čašníčka
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421907756684, e-mail: minipresso [at] minipresso [dot] sk

TAVERNA T&J, spol. s r.o., Hodská 1596/50, Galanta, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník/čašníčka (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- herňa - výčap, podávanie kena, automaty a čašnícke práce
ako je čapovanie piva, obsluha, narábanie s kasou ...
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Tibor Vízvári - tel.: +4210905545957, e-mail: taverna-tj [at] taverna-tj [dot] sk

Vladimír Zuzák – GALIMO, Hodská 384, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašníčka (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- Práca čašníčky - obsluha zákazníkov, pričom viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 01.09.2014
Kontaktná osoba: Vladimír Zuzák - tel.: +421317804303, e-mail: galimo [at] netcomga [dot] sk

Jaroslav Bednár – BELÁRIA, Clementisové sady 35, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- čašníčka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašníčka-servírka- obsluha hostí
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 911 475 000, e-mail: belaria [at] azet [dot] sk

SO - LO spol. s r.o., Únovce, 434, 92401, Galanta, Galanta
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Šéfkuchár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- šéfkuchár- úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb, príprava plodov mora na ázijskú kuchyňu, varenie kórejských špecialít, polievok
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: info [at] mercihotel [dot] sk

MUDr. Mýtniková Valéria - Súkromná gynekologická ambulancia, s.r.o., Ulica na Štrande 1475/25, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Ženská sestra-pôrodná asistentka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- ambulantná ženská sestra
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: MUDr. Valéria Mýtniková - tel.: +4217807337, e-mail: mytnikova [dot] valeria [at] stonline [dot] sk

Smart Choice, s. r. o., Sereď 0, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Žeriavnik (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Obsluha skladkových žeriavov - portal, mostový, ovládanie zdola aj z kabíny,
oprávnenie skupiny A2 podmienkou!
B2 - výhodou!
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Kristína Duranská - tel.: +421948750539, e-mail: duranska [at] smartchoice [dot] sk)