Pracovné ponuky

Autoprofit, s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 92401
1. Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Asistent marketingu (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- reklama a propagácia predaja vozidiel, doplnkov a služieb,
- vyhodnotenie marketingových akcií,
- zabezpečovanie propagačných predmetov
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková - tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

2. Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Autolakovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- príprava povrchov, miešanie a aplikácia farieb a lakov
Prax: aspoň 1 rok prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková - tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

3. Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Automechanik (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
Zodpovedá za opravy vozidiel a vyskladnené náhradné diely podľa výdajky na jednotlivé opravy,
zodpovedá za vykonané práce na vozidlách  v súlade s technologickým postupom daného výrobcu.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková - tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Asistentka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- vybavovanie došlej a vyšlej pošty spoločnosti
- komunikácia ústna, písomná s dodávateľmi spoločnosti
- informačno-komunikatívny styk s inštitúciami (daňový úrad, sociálna, zdravotná poisťovňa, notár a pod.)
- starostlivosť o chod oddelenia (objednávanie kancelárskych potrieb, občerstvenia)
- starostlivosť o návštevy spoločnosti
- výpomoc ostatným oddeleniam spoločnosti podľa potreby
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Prokopič - tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk

TK Security s. r. o., Gáň 318, Gáň, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Bezpečnostný pracovník (8)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: nižšie stredné odborné vzdelanie
- Výkon bezpečnostnej (strážnej služby) v zmysle zákona o SBS,                                                                                                      kontrola osôb a motorových vozidiel vchádzajúcich a vychádzajúcich                                                                                              z chráneného objektu, obchôdzková činnosť, kontrola osôb prechádzajúcich                                                                                    metal detektorom, registrácia a evidencia osôb a motorových vozidiel.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Tatiana  Mikušťáková - tel.: +421911881975, e-mail: mikustakova [at] tksecurity [dot] sk

Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- CNC frézar (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- obsluha 3 osových CNC fréz.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Martin  Hrablik PhD. - tel.: +0312289952,e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Coordinator EHS (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
- Požiarna ochrana,
- Správa manažérskeho systému ISO: 14 001, OHSAS 18 001,
- Tvorba a riadenie dokumentácie,
- Komunikácia s orgánmi miestnej samosprávy a štátnej správy (IP, CO, ORHaZZ...),
- Vyšetrovanie pracovných úrazov + reporting,
- Komunikácia s dodávateľmi,
- Školenie zamestnancov.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova - tel.: +0800726726,  e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť
Matúšovská cesta 606, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy) (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- dispečér osobnej dopravy- vyhodnocovanie a riadenie osobnej dopravy- práca vhodná pre muža
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421903236739, e-mail: perecz [at] sadds [dot] sk

Imrich Kiss - Diizajn Elektro, Matúškovo 165, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Elektrikár (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- elektroinštalačné práce
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Imrich Kiss - tel.: +421907343446, e-mail: imrichkimikiss [at] gmail [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Elektrikár - Údržbár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- inštalácia malých elektrických zariadení (žiarovky, objímky,...)
- údržba klimatizačných zariadení, kompresorov
- inštalácia svetiel
- údržba ventilátorov
- nastavovanie tlakových systémov
- nastavovanie, doľadovanie výrobných liniek
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská Cesta 946/14, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Elektromechanik, zmenový údržbár, o.z. Pečivárne Sereď (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- vykonávanie odborných elektrických prác,
- oprava, montáž, udržiavanie a manipulácia na elektrotechnických a strojnotechnologických zariadeniach,
- prestavenie zariadení, preventívne prehliadky na strojnotechnologických zariadeniach,
- odstraňovanie revíznych porúch,
- čítanie riadkových schém - technickej dokumentácie,
- bežné elektroúdržbárske práce.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Petra Klimová - tel.: +421317880379, e-mail: klimova [at] idc [dot] sk

Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený (21)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátor výroby v elektrotechnickom priemysle
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 317805207, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

SO - TRANS, s.r.o., Fučíkova 698, Sládkovičovo, 92521

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kaderník (2)

Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kaderník - dohodnúť termín stretnutia na č. 0903 407 470
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 903 407 470, e-mail: sotrans [at] stonline [dot] sk

QSC Mont s.r.o., SNP 18, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kontrolór kvality (20)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Vizuálna kontrola, funkčná kontrola, drobné opravy a úpravy dielov pre automobilový priemysel.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Mikula - e-mail: mikula [at] qscmont [dot] sk

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán
Clementisove Sady 903/4, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- príprava jedál aj múčnikov, diétnych pokrmov.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Hudáková - tel.: +421907712101, e-mail: centrumsocialnychsluziebpre [at] gmail [dot] com

Martin Blšťák, Budovateľská 1118/20, Veľké Úľany, 92522
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- príprava denného menu, minutkových jedál, príprava pizze
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Martin Blšťák - tel.: +421905286856, e-mail: kerkirapub [at] gmail [dot] com

TAVERNA T&J, spol. s r.o., Hodská 1596/50, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- príprava teplých a studených jedál.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Tibor Vízvári - tel.: +4210905545957, e-mail: taverna-tj [at] taverna-tj [dot] sk

ABI-CS, s.r.o., Fučíkova 52, Sládkovičovo, 92521

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- kuchár/ka-príprava hotových jedál a minutiek
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421 905 710 556

Andrea Szüllöová, Vozokany 161, Vozokany, 92505

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
kuchár - samostatné varenie
Prax:
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 918 619 592

EUREST spol. s r.o., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92600
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kuchár - samostatné varenie
Prax: -
Dátum nástupu: : ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421918 688 399, e-mail: zr [dot] 1700 [at] eurest [dot] sk

Catering Services, s. r. o., Športová 465/1, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kuchár-príprava denného menu, jedál, šalátov cestovín a pizze
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 929 280, e-mail: zoltan [dot] popluhar [at] gmail [dot] com

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kurič - vedúci zmeny (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Riadi kampaňovú prevádzku tepelno energetickej centrály na svojej zmene a spolupodiela sa na vykonávaní údržby, opráv, inšpekcii technologických zariadení tepelno energetickej centrály. Údržba, oprava, inšpekcia kotlov, robotnícke, iné manipulačné práce, obsluha kotlov a obsluha technologických zariadení.
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Daniela Tóthová - tel.: +421317884132, e-mail: daniela [dot] tothova [at] agrana [dot] com

LSE - Life Star Emergency, s.r.o., Kpt.Nálepku 727, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Lekár záchrannej zdravotnej služby (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- výkon činností lekára záchrannej zdravotnej služby - poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: 15.08.2014
Kontaktná osoba: Taťjana  Micskiová - tel.: +421902944490, e-mail: kancelaria [dot] lse [at] gmail [dot] com

EURO - PERSONAL s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Manipulačný pracovník, balenie tovaru (20)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie
- Preberanie a uskladňovanie tovaru,
- balenie tovaru,
- vyskladňovanie tovaru,
- práca v trojzmennej prevádzke.
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Švrček - tel.: +421918829909, e-mail: l [dot] svrcek [at] e-personal [dot] eu

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nastavovač CNC strojov (6)
Forma mzdy: dohodou

Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- zoraďovač vstrekovacieho lisu-nahadzovanie a výmena foriem a príslušenstva na vstrek. lisoch, zapájanie  chladiacich ohrevov, údržba a čistenie foriem,konzervovanie a ukladanie  foriem do skladu, evidencia a označovanie foriem, ich príprava do výroby
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nákupca (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- zodpovednosť za nákup materiálu,
- komunikácia s dodávateľmi,
- nákup materiálu na základe plánu výroby,
- komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti,
- riešenie problémov v súvislosti s nákupom.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Martin  Hrablik PhD. - tel.: +0312289952,e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nákupca (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- zodpovednosť za nákup prideleného materiálu
- dohody a komunikácia s dodávateľmi
- nákup materiálu na základe plánu výroby
- komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti
- riešenie problémov v súvislosti s nákupom
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nástrojár (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- nástrojár- oprava, úprava a údržba foriem pre lisovanie plastov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33 e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

DANTER-SK s.r.o., Staničná 5, Galanta
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Obchodný zástupca (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- obchodný zástupca - predaj garážových dverí a okien.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: info [at] danter [dot] sk

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská Cesta 946/14, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Obsluha špecializovaných strojných zariadení, o.z. Pečivárne (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- obsluha automatizovaných strojných zariadení, špeciálne obsluha pečiaceho, baliaceho a kartónovacieho zariadenia
- včasné nastavenie zariadení
- kontrola stavu strojných zariadení
- operatívna a preventívna údržba zariadení
- dodržiavanie technologických postupov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Petra Klimová - tel.: +421317880379, e-mail: klimova [at] idc [dot] sk

PROVIDENTIA OZ, Sereďská 308/5, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím (2)
Forma mzdy: za mesiac (450-500)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- opatrovateľské služby poskytované klientom cetnra pre seniorov.Toto pracovné miesto je finančne podporované z ESF v rámci NP XXI A na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku ( min. evidencia na ÚP jeden mesiac)
Prax: -
Dátum nástupu: 01.07. 2014
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 911 360, e-mail: info [at] antoniuscentrum [dot] sk

PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o., Drevená 888, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor  výroby - Galanta (50)
Forma mzdy: za mesiac (500-550)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Linkový operátor - pracovník vo výrobe, skladanie súčiastok, skrutkovanie, osádzanie súčiastok, zapájanie káblikov, balenie televízorov na konci linky do krabice.
Prax: -
Dátum nástupu: 21.07. 2014
Kontaktná osoba: Ing. Roland Filo - tel.: +421905594302, fax: +421915572185,  e-mail: roli [at] pseurotrade [dot] sk

KRYŠTOF s. r. o., Cukrovarská 39, Sládkovičovo, 92521

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor strojov a zariadení/Manipulant vo výrobe (30)
Forma mzdy: za mesiac (500-700)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- jednoduchá práca v stoji,
- žiadna linka,
- páskovanie a olepovanie plastových výrobkov,
- vizuálna kontrola materiálu,
- 4-zmenná prevádzka na 12 hodinové zmeny.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Roman Guriš - tel.: +421917858152, e-mail: partner4you [at] partner4you [dot] sk

RASKEN Consulting, s.r.o., Priemyselná 1, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor v sklade (5)
Forma mzdy: za hodinu (450 - 500)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- Balenie tovaru, triedenie tovaru.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šnirc - tel.: +421948911363, e-mail: rastislav [dot] snirc [at] rasken [dot] sk

Start People s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332/, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor vysokozdvižného vozíka (13)
Forma mzdy: za hodinu (3.24)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- práca na VZV a ostatná  manuálna práca
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421902 934 057, e-mail: kmikova [at] startpeople [dot] sk

DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o., Gáň, 92531
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor vysokozdvižného vozíka (33)
Forma mzdy: za mesiac ( 500 )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v sklade na vysokozdvižnom vozíku
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: zuzana [dot] podolanova [at] dhl [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor výroby (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- Práca na linke podľa požadovaného objemu výroby.
- Zodpovednosť za pridelené miesto, náradie a zariadenie.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- PLC Programátor (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- inštalácia, optimalizácia, údržba výrobných zariadení;
- zodpovenosť za zariadenia hlavných liniek (PLC za ziariadenich liniek - software, hardware);
- vedenie evidencie o problémoch na linkách a dokumentácie k linkám;
- zabezpečovanie dodržiavania predpisov o bezpečnosti pri práci.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Ing. Tibor Jakubec - JAKUBEC - Cukrárska výroba, Opálka 453, Horné Saliby, 92503

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pomocná sila (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- pomocné práce - príprava materiálu, balenie výrobkov, upratovanie, umývanie riadu
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Annamária Czinegeová - tel.: +421317852293, e-mail: jakubec [at] jakubec [dot] sk

EUREST spol. s r.o., Trnavská 946/14, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pomocník v kuchyni (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
pomocná sila do kuchyne, práca vhodná  pre ženy,
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421918688399, e-mail: zr [dot] 1700 [at] eurest [dot] sk

Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360 , Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pomocník v kuchyni (2)
Forma mzdy:  výška zárobku za mesiac( 400 )
Vzdelanie: Neukončené základné vzdelanie, Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- pomocný pracovník v kuchyni
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 702 0013, mobil: +421 908 647 182, e-mail: sullova [at] pohodaseniorov [dot] sk

MultiMedia s.r.o., Matúškovská cesta 1538, Galanta, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pomocný pracovník (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- montáž reklamy interiér - exteriér
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Bc. Natália Gazsóová - tel.: +421905387408, e-mail: info [at] multi-media [dot] sk

DAK KB, s.r.o., Sereďská 282, Šoporňa, 92552

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- čistenie železa, cešanie materiálu, kontrola lakovaných výrobkov zvesovanie, pomocné práce
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 910 460 700

ŠAFO s.r.o.,Nové Osady 100,Veľké Úľany, 92522

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- robotník-obsluha strojov na výrobu betónových tvárnic
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 903 769 621, e-mail: imrich [dot] safaik [at] safo [dot] sk

G4S Technology Solutions (SK), s. r. o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) (10)
Forma mzdy:  za hodinu (2.1579 - 3.32)
Vzdelanie: Neukončené základné vzdelanie, Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
bezpečnostný pracovník - platný SBS preukaz
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 259425138, e-mail: personalne [at] sk [dot] g4s [dot] com

A-SECURITY plus, s.r.o., Galanta , 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) (3)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- strážnik v obleku v Tesco Galanta
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 908 947 312

ARTEQ s.r.o., Staničná 9, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník herne (4)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- krupiérka-čašníčka, obsluha výherných automatov, obsluha zákazníkov, práca s ERP a s hotovosťou
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: peterhabrman [at] azet [dot] sk

PEMAK STAV GROUP, s. r. o., Košúty 365, Košúty, 92509

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník v sklade (skladník) (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- skladník- príjem , výdaj tovaru, vykladanie, nakladanie, práca na VZV, predaj cez ERP
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: psg [at] pemakstav [dot] sk

JOLI s.r.o.,Matúškovská cesta 903/903, Galanta, 92501

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník vo výrobe(12)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Lipták - tel.: +421917986268, e-mail: jolisro [at] gmail [dot] com

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník vo výrobe - o.z. Pečivárne Sereď (5)
Forma mzdy:  -
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Dátum nástupu: ihneď
Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr.:
- zrovnávanie výrobkov,
- balenie výrobkov,
- odoberanie zabalených výrobkov,
- ukladanie do krabíc,
- ukladanie krabíc na palety,
- obsluha baliaceho, máčacieho, natieracieho stroja,
- doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse,
- odvoz tovaru,
- preprava produktov,
- balenie zlomu,
- a iné podobné práce.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Žigová - tel.: +0317880329,  e-mail: renata [dot] zigova [at] idc [dot] sk

EURO - PERSONAL s.r.o., Pusté Úľany 1, Pusté Úľany, 92528
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník čerpacej stanice(2)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- skúsenosti na podobnej pozícii výhodou
- obsluha zákazníkov
- predaj a príjem doplnkového tovaru
- práce s registračnou pokladňou
- práca s finančnou hotovosťou
- hmotná zodpovednosť
- aktívny predaj
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Švrček - tel.: +421918829909, e-mail: l [dot] svrcek [at] e-personal [dot] eu

Fekollini s.r.o., (Veľkoulanská cesta 208, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník/čka výroby (40)
Forma mzdy:  za mesiac(450 - 500)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- výroba bagiet a sendvičov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Darina Venerčanová - tel.: +421917132888, e-mail: darina [dot] venercanova [at] pierrebaguette [dot] eu

JOLI s.r.o., Matúškovská cesta 903, Galanta, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pacovníčka v črevárni (5)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
-  kalibrovanie čriev.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Lipták - tel.: +421917986268, e-mail: jolisro [at] gmail [dot] com

Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predajca motorových vozidiel (1)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
 - Predaj vozidiel veľkoodberateľom a cieľovým skupinám,
- vykonávanie akvizícií u potenciálnych zákazníkov,
- kategorizácia a segmentácia zákazníkov v regióne,
- reportovanie o akvizíciách a kategorizácii zákazníkov.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková - tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

Miroslav Chmelár – AUTOPOTREBY, Seredska 707, Dolna Streda, 92603
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač inde neuvedený (1)
Forma mzdy:  za mesiac (500 - 800)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
-  predaj náhradných dielov a doplnkov, komunikácia so zákazníkmi, rozvoz tovaru
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 908 798  706, e-mail: daniela@chmelár.sk

Jozef Szutyányi – SZUTEP, Hlavná 918/2 HM UNIVERZAL GA, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač nábytku abytových doplnkov (1)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
-  predavač- príjem a predaj kobercov, PVC a parkiet.Práca vhodná pre mužov .
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 7020082

Best Food Steve Food s.r.o., Námestie detí 2371/6, Galanta 1, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač rýchleho občerstvenia (1)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
-  predavač/ka v bufete rýchleho občerstvenia do PANDA Sládkovičovo
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 948 868 868, e-mail: info [at] bistropanda [dot] sk

Juraj Kiss, Cukrovarská , Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač v novinovom stánku  (1)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
-  predavačka v trafiku - predaj  tabakových výrobkov, tlače a doplnkového tovaru, terminál TIPOS,
 pre prac. čas práca vhodná pre UoZ zo Serede
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905 212 874, e-mail: georgeo984 [at] gmail [dot] com

Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Programátor laserovej rezačky (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- programovanie laserovej rezačky plechov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Martin  Hrablik PhD. - tel.: +0312289952,e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk

NEPCO SK, s.r.o., Z. Kodálya 769/29, Galanta, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Projektový manažér (1)
Forma mzdy: za mesiac (600 - 700)
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- Plánovanie dennej produkcie firmy. Finančné účtovníctvo. Predaj.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: 01.09.2014
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Hambalkóová - tel.: +421917500381, e-mail: hambalkoova [at] nepco21 [dot] com

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., HODSKá 373/38, GALANTA, 92422

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pôrodná asistentka (4)
Forma mzdy:  za mesiac (592 - 666)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- pôrodná asistentka pri lôžku pacienta
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: PhDr. Helena Pálffyová - tel.: +421317833791, e-mail: perspam [at] nemocnica-galanta [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- R&D Inžinier (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- technická podpora a podpora výroby počas zavádzania nových modelov do výroby;
 - príprava dokumentácie týkajúca sa výrobného oddelenia (zoznam materiálov, pracovné postupy, proces kvality);
 - analýza defektov elektrických obvodov výrobkov SESK;
 - zaznamenávanie výsledkov analýz;
 - testovanie a overovanie kvality vzoriek PBA vyrábané subdodávateľom.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- R&D Inžinier (spolupráca s colným oddelením) (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- analýza technických údajov na základe colnej kvalifikácie;
 - technická dokumentácia BTI a príprava podkladov pre Colný úrad;
 - spolupráca a podpora pri tvorbe katalógu materiálov;
 - tvorba technických špecifikácií potrebné pre riadnu colnú kvalifikáciu;
 - hodnotenie BOM výrobkov SESK.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova - tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Novoplast, výrobné družstvo Sereď, Galantská cesta 590, Dolná Streda, 92563

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Robotník vo výrobe sklolaminátu (3)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- Sýtenie sklených vlákien polyesterovou živicou.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 01.09.2014
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Zeumerová - tel.: +421317884002, e-mail: assistance [at] novoplast [dot] sk

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, Galanta, 92422
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Rádiologický technik, rádiologický asistent (3)
Forma mzdy: za mesiac (592 - 666)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- rádiologický technik, rádiologický asistent
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: PhDr. Helena Pálffyová - tel.: +421317833791,e-mail: perspam [at] nemocnica-galanta [dot] sk
 
AGROVOK - SERVIS, s.r.o., Matúškovská cesta 880, Galanta, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Servisný technik (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
servis a oprava poľnohospodárskej techniky
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Emil  Vavrík - tel.: +421905530735, e-mail: agrovokservis [at] agrovokservis [dot] sk

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Hodská 373/38, Galanta, 92422

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Sestra (5)
Forma mzdy: za mesiac (592 - 666)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- sestra v trojzmennej prevádzke
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: PhDr. Helena Pálffyová - tel.: +421317833791, e-mail: perspam [at] nemocnica-galanta [dot] sk
DHL Logistics (Slovakia),  spol. s  r.o., Gáň DC4 , 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Skladový pracovník (20)
Forma mzdy: za mesiac(500 - 500)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Manipulácia s tovarom v sklade v 3- zmennej prevádzke.
Obsluha vysokozdvižného vozíka.
Balenie, ukladanie a príprava tovaru pre expedíciu.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: 31.07.2014
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Dzurňáková - tel.: +421918324443, e-mail: miroslava [dot] dzurnakova [at] dhl [dot] com

KON-Truss s.r.o., Z. Kodálya 769/29, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Statik drevených väzníkových striech Wolf (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- Konštrukčné a statické riešenie väzníkových striech pomocou softvéru WOLF. Príprava dielenskej dokumentácie výroby a montážnych výkresov.
Prax: spoň jeden rok
Dátum nástupu: 01.08.2014
Kontaktná osoba: Mgr. Ronald Kontár - tel.: +421905068347, e-mail: info [at] kon-truss [dot] sk

Základná škola, Štefánikova 745/1, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Učiteľ AJ (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- učiteľ anglického jazyka pre II. stupeň
Prax: -
Dátum nástupu: 29.08.2014
Kontaktná osoba: PaedDr. Radoslav Forro - tel.: +421317802813, e-mail: skola [at] zsstefanikga [dot] edu [dot] sk

Vektor EU s.r.o., Železničiarska 1422/24, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič (5)

Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- vodič MKD v rámci krajín EÚ
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: František Szabo - tel.: +421918817988, e-mail: szabo [at] vektoreu [dot] sk

Emil Taufer – TAURING, Dlhá 2335/8, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Preprava sypkých materiálov a agrokomodít do krajín SK,CZ,H,D ťahačom so sklápacím návesom.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Emil Taufer - tel.: 0905407868, e-mail: mtaufer [at] centrum [dot] sk

HYGESIA, spol. s r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (3)
Forma mzdy: za mesiac (900 - 1400)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- šofér, vodič MKD
Prax: aspoň 5 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Lívia Szedlárová - tel.: +4210317732120,  fax: 0317804706,  e-mail: livia [at] netcomga [dot] sk

RS SYSTEM, s.r.o., Dolná Streda 264, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (3)

Forma mzdy: za mesiac (780 - 980)
Vzdelanie: Základné vzdelanie
- vodič vnútroštátnej kamiónovej prepravy na plachtovom kamióne
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421905618171, e-mail: rsefranik [at] gmail [dot] com

Alexander Tala, s.r.o., Štvrť SNP 1001/31, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného vozidla (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie
- Vodič nákladného motorového vozidla do 7,5t
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Alexander Tala - tel.: +421905600483, e-mail: alexander [dot] tala [at] gmail [dot] com

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Matúškovská cesta 606 Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič údržby na cestnej infraštruktúre (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- vodič , robotník
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 782 62 57

GEO INDUSTRIA, s.r.o., Pažitná 1015/25, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
-   Vodič, strojník (4)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Obsluha nákladných vozidiel
Obsluha strojov - strojnícky preukaz skupiny 9, 15 (5 - výhoda)
Vykonávanie opráv, údržby prideleného stroja
Kontrola technického stavu vozidiel
Vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla, stroja
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Jarmila Šlapáková - tel.: +421317020190, fax: +421317020190,  e-mail: office [at] geoindustria [dot] sk

EURO - PERSONAL s.r.o., Galanta 1, Galanta, 92427

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vonkajší  pracovník čerpacej stanice (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- obsluha a odborná pomoc pre zákazníkov pri tankovaní PHM do motorových vozidiel, starostlivosť o areál čerpacej stanice, aktívny predaj produktov
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Švrček - tel.: +421918829909, e-mail: l [dot] svrcek [at] e-personal [dot] eu

Peter Jánošík – NEA, Esterházyovcov 20, Galanta, 92400
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vonkajší pracovník čerpacej stanice (4)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Jánošík - tel.: +421905403634, e-mail: pjanosik [dot] nea [at] gmail [dot] com
 
Human Energy Agency spol. s r.o., Cukrovarská č. 39 39, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Výrobný operátor (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Výrobný operátor na linke pri výrobe rámov na televízory a plastových komponentov do áut.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Emília  Zvalová - tel.: 0948929450, e-mail: nitra [at] hea [dot] sk

VelbaHS, Obchodná 910, Pata, 92553
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Výčapníčka  (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dušana Bábyová - tel.: +421905334419, e-mail: babyovad [at] azet [dot] sk

MILECAR s.r.o., Brečtanová 3077/3, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Zvárač (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- Zváranie CO2 + oblúky, príp. iným zváračským procesom.
Prax:
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Mile - tel.: +421948270802, e-mail: milerentcar [at] gmail [dot] com

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Zámočník - zvárač (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Údržba,oprava,inšpekcia,zámočnícke,zváračské,robotnícke,manipulačné práce,príprava zariadení na bezproblémovú prevádzku a obsluha technologických zariadení.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Daniela Tóthová - tel.: +421317884132, e-mail: daniela [dot] tothova [at] agrana [dot] com

WMS Walter Meile Systeme   GmbH & Co. KG Slovakia, k.s., Družstevná 11, Pata, 92553
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- administratívny pracovník (1)
Forma mzdy: za mesiac (400 - 500)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- administratívny pracovník
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: (tel.: +421 317860739, e-mail: jbrunner [at] mail-meile [dot] de

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- asistent riaditeľa spoločnosti (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie
- asistent/ka riaditeľa- evidencia pošty,  reportovanie, vyhotovenie návrhov tlačív, technická podpora oddeleniam iných rezortov, koordinácia návštev odborných poradcov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: plenja [at] hubertsekt [dot] sk

OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o.Z.Kodálya 767 Galanta,92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- automechanik-autoelektrikár (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- automechanik - samostatná práca
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: 0908 706 984, e-mail: klec2 [at] azet [dot] sk

DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrikár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- elektrikár
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o., Drevená 888, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- linkový operátor (30)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- linkový operátor-pracovník vo výrobe, skladanie súčiastok LCD TV, skrutkovanie, osádzanie súčiastok, zapájanie káblikov, balenie televízorov. Výberové konanie sa uskutoční na ÚPSVaR Šaľa, 1.poschodie, č.dv. 12 dňa 06.08.2014 o 09,30 a 11,00 hod. Všetci uchádzači a záujemcovia sú vítaní.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: 0905 594 302, e-mail: peter [at] pseurotrade [dot] sk

MILECAR s.r.o., Brečtanová 3077/3, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- omietkár (5)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- sádrokartonárske práce, strojové omietky a sádrové omietky a potery.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Mile - tel.: +421948270802, e-mail: milerentcar [at] gmail [dot] com

Gpe s.r.o., Cukrovarská , Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor bioplynovej stanice (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- operátor bioplynovej stanice - starostlivosť o prevádzku bioplynovej stanice, údržbarske práce, kontrola funkčnosti systému
Prax: -
Dátum nástupu: 01.07.2014
Kontaktná osoba: -

Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Z.Kodálya 768, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor výroby (40)

Forma mzdy: za mesiac (500)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátor výroby- montáž  LCD panelov a testovanie
Prax: -
Dátum nástupu: 02.09.2014
Kontaktná osoba: tel.: +42131 780 52 07, mobil: +421 915 929 399, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

RM - GASTRO s.r.o., Zemianske Sady 295, Zemianske Sady, 92554

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- predavač  potravín a mäsa (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- predavač potravín a mäsa
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 917374828,

DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- strojník  stav. strojov -ťažba štrku (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- strojník so strojným preukazom n obsluhu stavebného stroja pre skupiny 5,9
Prax:
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- učiteľ II. st. s aprobáciou NJ+SJ (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- učiteľ na 2.st. aprobácia NJ+SJ
Prax:
Dátum nástupu: 2. 9. 2014
Kontaktná osoba: e-mail: riaditel [at] csssered [dot] edu [dot] sk

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- učiteľ II. st.M+F (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- učiteľ II. Stupňa - aprobácia M+F
Prax: -
Dátum nástupu: 02.09.2014
Kontaktná osoba: mobil: +421 918 510 922, e-mail: riaditel [at] czssered [dot] edu [dot] sk

IDEX, s. r. o., Galanta , 92400

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vedúci čerpacej stanice (3)
Forma mzdy: za mesiac ( 700 )
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- vedúci predajne čerpacej stanice-  riadenie čs,  a jej kolektívu zodpovednosť za organizácie práce
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu:
Kontaktná osoba: e ihneď -mail: praca [at] idex [dot] sk

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vinár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- vinár- práce v prírodnej pivnici, filtruje, nakváša, sanituje hadice a nástroje, obslujuhe vyvíjač pary
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 01.07.2014
Kontaktná osoba: tel.: 0317881018,e-mail: pleja [at] hubertsekt [dot] sk

Štrkopiesky GALANTA s.r.o., Majakovského 393/3, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vodič nákladného auta (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
vodič nákl. auta so strojníckým preukazom  na čelný nakladač
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: p. Javorková

JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 92501

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zmenový kvalitár (3)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- zmenový kvalitár- kontrola kvality výrobkov, vyhotovovanie  záznamov o kvalite, školenie operátorov, evidencia, vzorkovanie, modifikácia, kontrola procesu
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: pam2 [at] jasplastik [dot] sk

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zoraďovač foriem (8)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- zoraďovač foriem - udržiavanie vstrkovacieho lisu v prevázdke, nastavovanie optimálnych parametrov na lise, evidencia záznamov ( prestoje lisov), spolupráca s technologickou skupinou
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

Čajkov a.s., Niklová B/8, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zvárač kovov (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- zvárač rúr ( plameňom) VK na ÚPSVaR Galanta dňa 2.7.2014 o 9.00 hod.  zasadačka úradu
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Sárkány Jozef

Vladimír Zuzák – GALIMO, Hodská 384, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Údržbár (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- na pozíciu údržbára musí byť elektrikár.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Vladimír Zuzák - tel.: +421317804303, e-mail: galimo [at] netcomga [dot] sk

DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- údržbár elektrických zariadení (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- údržbár elektrických zariadení ( lodný bager, dopravníkové pásy, triedička)
Prax: aspoň 3 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

Bobeková, s.r.o., Dionýza Štúra 4397/5A, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- účtovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- účtovník/čka- jednoduché a podvojné účtovníctvo
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905802978, e-mail: bobekova [at] bobekova [dot] sk

Attila Kontár, Horné Saliby 315, Horné Saliby, 92503
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
 - výčapník - obsluha hostí
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Attila Kontár - tel.: +421908529738, e-mail: mariakontarova [at] azet [dot] sk

CENO s.r.o., Dolné diely 1, Jelka, 92523
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašník
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 31.07.2014
Kontaktná osoba: Anet Antalová - tel.: +421948230023, e-mail: ceno [at] ceno [dot] sk

Anna Kutějová - BAR u Martina, Matuskovo 264, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašník/čka- výčapník/čka
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421903 251 015, e-mail: h [dot] sport [at] zoznam [dot] sk

Balázs Ján, Matičná 221/7, Galanta, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- Čašník - obsluha hostí, obsluha ERP
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +4210908 866 008

Peter Straka - MINI PRESSO, Kúpeľné námestie 1209/3, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašník-čašníčka
Prax:
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421907756684, e-mail: minipresso [at] minipresso [dot] sk

Vladimír Zuzák – GALIMO, Hodská 384, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašníčka (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- Práca čašníčky - obsluha zákazníkov, pričom viac informácií o pracovnom mieste sa dozviete na pracovnom pohovore.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 01.09.2014
Kontaktná osoba: Vladimír Zuzák - tel.: +421317804303, e-mail: galimo [at] netcomga [dot] sk

Jaroslav Bednár – BELÁRIA, Clementisové sady 35, Galanta 1, 92401

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- čašníčka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašníčka-servírka- obsluha hostí
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 911 475 000, e-mail: belaria [at] azet [dot] sk

SO - LO spol. s r.o., Únovce, 434, 92401, Galanta, Galanta

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Šéfkuchár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- šéfkuchár- úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb, príprava plodov mora na ázijskú kuchyňu, varenie kórejských špecialít, polievok
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: info [at] mercihotel [dot] sk

MUDr. Mýtniková Valéria - Súkromná gynekologická ambulancia, s.r.o.,
Ulica na Štrande 1475/25, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Ženská sestra-pôrodná asistentka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- ambulantná ženská sestra
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: MUDr. Valéria Mýtniková - tel.: +4217807337, e-mail: mytnikova [dot] valeria [at] stonline [dot] sk

Smart Choice, s. r. o., Sereď 0, Sereď, 92601

Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Žeriavnik (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Obsluha skladkových žeriavov - portal, mostový, ovládanie zdola aj z kabíny,
oprávnenie skupiny A2 podmienkou!
B2 - výhodou!
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Kristína Duranská - tel.: +421948750539, e-mail: duranska [at] smartchoice [dot] sk)