Pracovné ponuky

Proact People Slovensko, s.r.o., Dolná Streda 684, 92663
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Balič v potravinárskej výrobe (6)
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Balenie potravinárskych výrobkov.
 Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Renáta Kovácsová, tel.: +421905492666, fax: +421317801971, e-mail: rkovacsova [at] proactpeople [dot] sk

 

TK Security s. r. o., Gáň 318, Gáň, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Bezpečnostný pracovník (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- Výkon bezpečnostnej (stŕážnej služby) v zmysle zákona o SBS, kontrola osôb a motorových vozidiel vchádzajúcich a vychádzajúcich z chráneného objektu, obchôdzková činnosť, kontrola osôb prechádzajúcich metal detektorom, registrácia a evidencia osôb a motorových vozidiel.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Dominika Kerestúriová, tel.: +421232553180, e-mail: keresturiova [at] tkgroupe [dot] com

OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o., Drevená 762/2, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Bezpečnostný pracovník v obchodnom reťazci (3)
 Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- ochrana majetku
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Michal Krško, tel.: +421905762221, e-mail: krsko [at] omnisbb [dot] sk

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92614
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Elektromechanik, o.z. Pečivárne Sereď (1)
Forma mzdy: (-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- vykonávanie odborných elektrických prác,
- nastavovanie, testovanie elektrických strojov, prístrojov a zariadení, elektrických a elektromechanických systémov výrobných strojov a výrobných liniek,
- vykonávať diagnostiku a odstraňovanie porúch mechanizmov zariadení za použitia analógovej aj digitálnej techniky
- prevádzať funkčné skúšky elektrických i elektronických agregátov a prvkov
- oprava a údržba produktových trás
- odstraňovanie revíznych porúch
- znalosť riadiacich systémov, meranie a regulácie
- čítanie riadkových schém- technickej dokumentácie
- bežné elektroúdržbárske práce
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  Ing. Petra Klimová, tel.: +421317880379, e-mail: klimova [at] idc [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Elektrotechnický Inžinier (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- príprava a zavedenie nových produktov do výroby;
- analýza chýb vzniknutých pri výrobe a návrh protiopatrení;
- spolupodieľanie sa na vývoji nových produktov;
- príprava technickej dokumentácie - podpora výrobnej linky počas výroby;
- sledovanie a vyhodnocovanie výrobného procesu;
- neustále zlepšovanie procesov výroby, maximalizácia efektívnosti;
- denný reporting;
- príprava dokumentov ohľadom výrobného procesu;,
- iniciatívne riešenie vzniknutých problémov so zainteresovanými oddeleniami spoločnosti.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

ElektroSystem AM, spol. s r.o., Dolné Saliby 1001, Dolné Saliby, 92502
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Elektrotechnik (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
elektrotechnik s osvedčením §21 vyhla. č. 508/2009 Z.z.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Judita Százová, tel.: +421904419693, fax: +421317853255, e-mail: judita [dot] szazova [at] esam [dot] sk

Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360 , Galanta, 92401
Hľadá pracovníkna na pozíciu:
- Fyzioterapeut bez špecializácie (1)
Forma mzdy: za mesiac (650,-)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- fyzioterapeut- fyzioterapie, masáže, skupinové a individuálne cvičenia
 Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 915 698292, e-mail: juhaszova [at] pohodaseniorov [dot] sk

Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- IT Administrátor (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- zabezpečenie bezproblémového fungovania ERP systému a definovanie funkcionalít
- starostlivosť o chod a údržbu siete a PC
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Martin  Hrablik PhD., tel.: +0312289952, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk

BioRent s.r.o., Niklová , Sereď, 92613
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený (6)
Forma mzdy: dohodou   
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- pracovník na obsluhu  lisovne
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 903 800349, e-mail: slobodnik [at] biorent [dot] sk

SO - TRANS, s.r.o., Fučíkova 698, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kaderník (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kaderník - dohodnúť termín stretnutia na č. 0903 407 470
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 903 407 470, e-mail: sotrans [at] stonline [dot] sk

NMH s.r.o., Priemyselná 10, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Konštruktér (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- Konštrukcia jednoúčelových strojov a zariadení, montážnych systémov, výrobných liniek, dopravníkov.
- Samostatné riešenia a realizácia úloh, konštruovanie techniky po mechanickej stránke.
- Zabezpečenie výkresovej a technickej dokumentácie a podkladov k hotovým výrobkom.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: Andrea Lopatka, tel.: +421312304441, e-mail: personalistika [at] nmh-sro [dot] com

4 STYLE, s.r.o., Nám. detí 2369/4, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kozmetička, nechtová dizajnérka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Starostlivosť o klientov v rámci kozmetickej starostlivosti.
- Výhodou je i osvedčenie a ovládanie manikérskych zručností.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Žigová, tel.: +421904449011, e-mail: katarinazigova [at] gmail [dot] com

Vladimír Stanko - Firma VLASTA, Družstevná 1032, Pata, 92553
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Krajčír (okrem umeleckého) (2)
Forma mzdy: za mesiac (380 - 650)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- šitie podľa objednávky objednávateľa
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421915788770, e-mail: krajcirstvovlasta [at] stonline [dot] sk

EUREST spol. s r.o., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 926 00
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kuchár/ka - samostatné varenie, prax vo výdaji
 Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 918 688 399, e-mail: zr [dot] 1700 [at] eurest [dot] sk

Catering Services, s. r. o., Športová 465/1, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kuchár-príprava denného menu, jedál, šalátov cestovín a pizze
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 929 280, e-mail: zoltan [dot] popluhar [at] gmail [dot] com

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kurič (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Riadi kampaňovú prevádzku tepelno energetickej centrály na svojej zmene a spolupodiela sa na vykonávaní údržby, opráv, inšpekcii technologických zariadení tepelno energetickej centrály. Údržba, oprava, inšpekcia kotlov, robotnícke, iné manipulačné práce, obsluha kotlov a obsluha technologických zariadení.
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Daniela Tóthová - tel.: +421317884132, e-mail: daniela [dot] tothova [at] agrana [dot] com

Proact People Slovensko, s.r.o., galantská cesta 592, Dolná Streda, 92563
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Manipulant v elektrotechnickej výrobe (40)
 Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
-  manipulant v   elektrotechnickej spoločnosti
-  jednoduché manipulačné práce, rozbaľovanie, kompletizácia elektrotechnických súčiastok, balenie a ukladanie
 Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Renáta  Kovácsová, tel.: +421905492666, fax: +421317801971,  e-mail: rkovacsova [at] proactpeople [dot] sk

EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o., Hviezdoslavova  807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Manipulačný pracovník, Picker,  Vodič VZV (40)
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Základné vzdelanie
- preberanie a uskladňovanie tovaru,
- balenie tovaru,
- vyskladňovanie tovaru,
- práca v trojzmennej prevádzke.
 Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Europersonal Fabrika, tel.: +421911369999, e-mail: praca [at] pracahned [dot] eu

KOAM Elektronik s.r.o., Cukrovarská 39, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Mechanik vstrekovacích lisov (1)
Forma mzdy: za mesiac (677-720)
Vzdelanie Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- prevádzková údržba a nastavovanie vysokotlakových vstrekolisov a ich príslušenstva.
 Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Milena Deáková, tel.: +421903455022, e-mail: milena [dot] deakova [at] koam [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený (52)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie Stredné odborné vzdelanie
- výrobný operátor - obsluha  poloautomatickej a automatickej montážnej linky v elektrotechnickej a elektronickej výrobe - -
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 800 726 726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nastavovač CNC strojov (6)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- zoraďovač vstrekovacieho lisu-nahadzovanie a výmena foriem a príslušenstva na vstrek. lisoch, zapájanie  chladiacich ohrevov, údržba a čistenie foriem,konzervovanie a ukladanie  foriem do skladu, evidencia a označovanie foriem, ich príprava do výroby
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nákupca (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- zodpovednosť za nákup prideleného materiálu
- dohody a komunikácia s dodávateľmi
- nákup materiálu na základe plánu výroby
- komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti
- riešenie problémov v súvislosti s nákupom
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 800 726 726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- nákupca-zodpovednosť za nákup prideleného materiálu
- nákup materiálu na základe výrobného plánu
- komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti.l riešenie problémov v súvislosti s nákupom.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 800 726 726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nástrojár (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- nástrojár- oprava, úprava a údržba foriem pre lisovanie plastov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33 e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92614
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Obsluha špecializovaných strojných zariadení, o.z. Pečivárne (1)
Forma mzdy: (-)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- obsluha automatizovaných strojných zariadení, špeciálne obsluha pečiaceho, baliaceho a kartónovacieho zariadenia
- včasné nastavenie zariadení
- kontrola stavu strojných zariadení
- operatívna a preventívna údržba zariadení
- dodržiavanie technologických postupov
 NP XXI A na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku ( min. evidencia na ÚP jeden mesiac)
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Petra Klimová, tel.: +421317880379, e-mail: klimova [at] idc [dot] sk

DongYang E&P Slovakia s.r.o., Priemyselná 8, Galanta, 92401
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Odborný manažér v elektrotechnike (1)
 Forma mzdy: dohodou
 Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Riadenie a dohľad nad výrobou napájacích zdrojov v elektrotechnike. Zúčastňovanie sa na obchodných rokovaniach.
 Prax: 6 alebo viac rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Gabriela Mikušová, tel.: +421918829869, e-mail: g [dot] mikusova2 [at] gmail [dot] com

Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím (1)
Forma mzdy: za mesiac (400)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- starostlivosť o klientov zariadenia
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: juhaszova [at] pohodaseniorov [dot] sk

PROVIDENTIA OZ, Sereďská 308/5, Sládkovičovo, 92521
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím (2)
Forma mzdy: za mesiac(450 - 500)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- opatrovateľské služby poskytované klientom cetnra pre seniorov.Toto pracovné miesto je finančne podporované z ESF v rámci NP XXI A na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku ( min. evidencia na ÚP jeden mesiac)
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 911 360, e-mail: info [at] antoniuscentrum [dot] sk

JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov (18)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátor vo výrobe - práca vyžaduje dobrý zrak, vhodná  skôr  pre ženy
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 788 4633, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk


SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor výroby (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- Práca na linke podľa požadovaného objemu výroby.
- Zodpovednosť za pridelené miesto, náradie a zariadenie.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- PLC Programátor (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- inštalácia, optimalizácia, údržba výrobných zariadení;
- zodpovednosť za zariadenia hlavných liniek (PLC za zariadenia liniek - software, hardware);
- vedenie evidencie o problémoch na linkách a dokumentácie k linkám;
- zabezpečovanie dodržiavania predpisov o bezpečnosti pri práci.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Ladislav Kohút, Hlavná 306, Horné Saliby, 92503
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pizzér (2)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Príprava a pečenie pizze.
Prax: -
Dátum nástupu: 01.12.2014
Kontaktná osoba: Ladislav Kohút, tel.: +421918557449, e-mail: restauraciazely [at] gmail [dot] com

Ladislav Kohút, Hlavná 306, Horné Saliby, 92503
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pomocná sila do kuchyne (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
Príprava a pečenie pizze.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ladislav Kohút, tel.: +421918557449, e-mail: restauraciazely [at] gmail [dot] com

A-SECURITY plus, s.r.o., Drevená 762/2, Galanta , 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- strážnik v Tesco Galanta
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 908 947 312, e-mail: info [at] asecurity [dot] sk

Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník marketingu (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- reklama a propagácia predaja vozidiel, doplnkov a služieb,
- vyhodnotenie marketingových akcií,
- zabezpečovanie propagačných predmetov.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

   Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
    - Pracovník na vysokozdvižnom vozíku (5)
 Forma mzdy:  za mesiac (420 - 600)
 Vzdelanie Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
   Práca v dvojzmennej prevádzke na VZV.
 Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Erik Maleta, tel.: +421317805207, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92614
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník vo výrobe - o.z. Pečivárne Sereď (5)
Forma mzdy:  -
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr.:
- zrovnávanie výrobkov,
- balenie výrobkov,
- odoberanie zabalených výrobkov,
- ukladanie do krabíc,
- ukladanie krabíc na palety,
- obsluha baliaceho, máčacieho, natieracieho stroja,
- doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse,
- odvoz tovaru,
- preprava produktov,
- balenie zlomu,
- a iné podobné práce.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Žigová, tel.: +0317880329, e-mail: renata [dot] zigova [at] idc [dot] sk

EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o., Lúčny Dvor 704, Pusté Úľany, 92528
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník čerpacej stanice (2)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- skúsenosti na podobnej pozícii výhodou
- obsluha zákazníkov
- predaj a príjem doplnkového tovaru
- práce s registračnou pokladňou
- práca s finančnou hotovosťou
- hmotná zodpovednosť
- aktívny predaj
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Kaniansky, tel.: +421905532721, e-mail: b [dot] kaniansky [at] e-personal [dot] eu

JOLI s.r.o., Matúškovská cesta 903, Galanta, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovníčka v črevárni (5)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- kalibrovanie čriev
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Lipták, tel.: +421917986268, e-mail: jolisro [at] gmail [dot] com

Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predajca motorových vozidiel (1)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- predaj vozidiel veľkoodberateľom a cieľovým skupinám,
- vykonávanie akvizícií u potenciálnych zákazníkov,
- kategorizácia a segmentácia zákazníkov v regióne,
- reportovanie o akvizíciách a kategorizácii zákazníkov.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,  e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

Best Food Steve Food s.r.o., Námestie detí 2371/6, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač rýchleho občerstvenia (1)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
-  predavač/ka v bufete rýchleho občerstvenia do PANDA Sládkovičovo
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 948 868 868, e-mail: info [at] bistropanda [dot] sk

PARADISE, s.r.o., Drevená 888 , Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač rýchleho občerstvenia (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- predavačka - príprava a predaj jedál rýchleho občerstvenia - hlásiť sa v prevádzke "Paradise" na Staničnej ul. č. 893 v GA v čase od 8.00-9.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421905 224 581

JGI, spol. s r.o., Galanta galanta, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavačka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- predaj zábavnej pyrotechniky
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: 01.12.2014
Kontaktná osoba: Szabolcs Kondé, tel.: +421905433628, e-mail: konde [at] konde [dot] sk

NEPCO SK, s.r.o., Z. Kodálya 769/29, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Projektový manažér (1)
Forma mzdy: za mesiac (600 - 700)
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- Plánovanie dennej produkcie firmy. Finančné účtovníctvo. Predaj.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Hambalkóová - tel.: +421917500381, e-mail: hambalkoova [at] nepco21 [dot] com

NMH s.r.o., Priemyselná 10, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Projektový manažér (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov .
- Komunikácia a manažovanie dodávateľov.
- Participácia pri vytváraní pravidelného súhrnného reportingu, rozpočtu a pri vytváraní auditu projektov.
- Zodpovednosť za komunikáciu s projektovým tímom zákazníka, dodávateľa a partnerských spoločností.
- Zodpovednosť za pridelenie zdrojov, časové plány a rozpočet projektov.
- Zodpovedá za nákup materiálov a všetky činnosti s tým spojené.
- Zodpovedá za aktívne vyhľadávanie dodávateľských firiem.
- Znalosť strojárskych výrobných technológií.
- Dobrá orientácia v technickej dokumentácii.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Andrea Lopatka, tel.: +421312304441, e-mail: personalistika [at] nmh-sro [dot] com

Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
-    riadiaci pracovník ( manžér) v priemysle - riadenie technického oddelenia, optimalizácia  nákladov, zlepšenie kvality,  riešenie technických   
technologických problémov
 Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 01.11.2014
Kontaktná osoba: e-mail: michala [dot] mlynekova [at] bekaert [dot] com

Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o., Galantská 592, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Riadiaci pracovník (manažér) v priemysle inde neuvedený (1)
Forma mzdy: dohodou
   Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
-    riadiaci pracovník v priemysle - plánovanie výroby, rozdelenie úloh na prevádzke, kontrola a evidencia materiálu, výrobkov, majetku,
-    podpora ostatných oddelení spoločnosti
 Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 317838677, e-mail: lenka.lehocká@dongjin.sk

NEPCO SK, s.r.o., Z. Kodálya 769/29, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Riaditeľ/Managing director (1)
Forma mzdy: za mesiac (600 - 700)
   Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
    - Riadenie spoločnosti. Finančná kontrola spoločnosti. Predaj.
 Prax: aspoň 4 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Hambalkóová, tel.: +421917500381, e-mail: hambalkoova [at] nepco21 [dot] com

Novoplast, výrobné družstvo Sereď, Galantská cesta 590, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Robotník vo výrobe sklolaminátu (3)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- Sýtenie sklených vlákien polyesterovou živicou.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Zeumerová - tel.: +421317884002, e-mail: assistance [at] novoplast [dot] sk

AVA-stav, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 92401
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Rozpočtár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• Cenový kalkulant stavebných zákaziek a inžinierskeho charakteru,
• zodpovednosť za vypracovávanie cenových ponúk,
• kontrola zverenej projektovej dokumentácie,
• oslovovanie a výber dodávateľov na určité činnosti,
• kontrola a odsúhlasovanie súpisov prác.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk

Green Integrated Logistics (Slovakia) s.r.o., Gáň  318, Gáň, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Ručný balič, plnič (29)
Forma mzdy: za mesiac (475 - 600)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátorky výroby - balič/ka
- jednoduchá manipulácia s drobným tovarom
- práca na baliacej linke, skenovanie tovaru.
- VK ja na ÚPSVaR Galanta, Staničná 5  dňa 6.8.2014 o 13.00 hod.2. posch. zasadačka úradu
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 313216 254, e-mail: pkovac [at] eu [dot] green-logistics [dot] com

DHL Logistics (Slovakia),  spol. s  r.o., Gáň DC4 , 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Skladový pracovník (20)
Forma mzdy: za mesiac (500 - 500)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- Manipulácia s tovarom v sklade v 3- zmennej prevádzke.
- Obsluha vysokozdvižného vozíka.
- Balenie, ukladanie a príprava tovaru pre expedíciu.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 29.10.2014
Kontaktná osoba: Miroslava Dzurňáková, tel.: +421918324443, e-mail: miroslava [dot] dzurnakova [at] dhl [dot] com

KOVPET, spol. s r.o., Šoporňa 15. 7. 1902, Šoporňa, 92552
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Skladník chovateľských potrieb (1)
Forma mzdy: za mesiac (540,-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- skladník chovateľských potrieb
- práca na VZV
- obsluha rovnačky drôtov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Anton Nahacky, tel.: +421905447957, fax: 0317874203,  e-mail: kovonah [at] nextra [dot] sk

Novoplast, výrobné družstvo Sereď, Galantská cesta 590, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Striekač/lakovač (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
1. oddelenie laminátových výrobkov z foriem (odformovanie)
2. príprava foriem na nástrek farby (gelcoatu)
3. nanášanie farieb na formy striekaním pri nízkych a vysokých tlakoch
4. striekanie foriem v požadovaných vrstvách, množstve a farbe
5. príprava str. zariadenia a materiálu na striekanie (gelcoat)
6. čistenie striekacieho zariadenia, lakovníckych pištolí a ostatného náradia
7. príprava materiálov na opravy
8. koordinácia predpríprav špeciálnych vzorov a farieb
9. vedenie záznamov a predpísanej dokumentácie
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Jana Zeumerová, tel.: +421317884002, e-mail: assistance [at] novoplast [dot] sk

AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Strojník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
• Obsluhovanie stavebných stroja (traktor-bager)
• Vykonávanie stavebných prác podľa pokynov stavebného majstra.
• Kontrolovanie technického stavu zvereného stavebného stroja.
• Vykonávanie jednoduchých opráv a údržby.
• Čerpanie pohonných hmôt do zverených stavebných.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Team Leader (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- riadenie výrobného tímu na zmene a prehľad o materiáli,
- splnenie výrobného plánu zmeny v množstve, kvalite a čase,
- rýchle riešenie vzniknutých problémov v priebehu výroby,
- dodržiavanie pracovných postupov, nariadení, požiadaviek na kvalitu, ochranu zdravia a bezpečnosti práce na zmene,
- vedenie a kontrolovanie požadovanej dokumentácie
- zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,
- riadiť a kontrolovať prácu podriadených.
 Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Kvet servis s.r.o, Niklová 4346, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Triedič odpadov (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- triedenie plastového odpadu
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: strmeni [at] pcpinvest [dot] sk

Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Umývač vozidiel (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- Ručné umývanie vozidiel.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

Patrik Kálozi, Bratislavská 18/1, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič 7,5t vozidla (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- Vodič 7,5t vozidla, jazdí sa SK, CZ,HU , PL, AT, DE.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Adrián Kálozi, tel.: +421907786974, e-mail: adriankalozi [at] gmail [dot] com

FL Transport, s.r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič MKD (10)
Forma mzdy: za mesiac(1200 - 1600)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- vodič MKD
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Hyacint Lancz - tel.: +421903235584, e-mail: fltransportfl [at] gmail [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič VZV (1)
Forma mzdy: (-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- nakladanie hotových výrobkov na palety a ich zabalenie,
- nakladanie kamiónom.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič autobusu v stavebnej spoločnosti (1)
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- vodič autobusu zabezpečuje dopravu zamestnancov spoločnosti na stavbu (dovoz a odvoz),
- zodpovednosť za prevádzkyschopnosť autobusu,
- evidencia jázd,
- počas dňa, keď nie je nutná preprava osôb, vykonáva drobné, pomocné stavebné práce.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk

EUREST spol. s r.o., Trnavská 946/14, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič dodávky (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- výdajca stravy, vodič
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 918 688 399, e-mail: zr [dot] 1700 [at] eurest [dot] sk

Emil Taufer – TAURING, Dlhá 2335/8, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Preprava sypkých materiálov a agrokomodít do krajín SK,CZ,H,D ťahačom so sklápacím návesom.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Emil Taufer - tel.: 0905407868, e-mail: mtaufer [at] centrum [dot] sk

Modul Line, s.r.o., Nebojsa 19, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- profesionálny vodič - nákladné vozidlo , VP C, C+E-vítané, vnútroštátna doprava
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 780 8046, mobil: +421 907 708 393, e-mail: modul02 [at] stonline [dot] sk

Vomar s.r.o., Šalská 852, Šoporňa, 92552
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy do Španielska, Portugalska a do Nemecka
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421903 725 266, e-mail: pupesku31 [at] gmail [dot] com

HYGESIA, spol. s r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu
Prax: aspoň 5 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Lívia Szedlárová, tel.: +421317732120, fax: +421317804706,  e-mail: livia [at] netcomga [dot] sk
RS SYSTEM, s.r.o., Dolná Streda 264, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (3)
Forma mzdy: za mesiac (800 - 1000)
Vzdelanie: Základné vzdelanie
- vodič  nákladného auta  ( klasický plachtový náves- preprava prevažne v SR
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905 618 171, e-mail: rsefranik [at] gmail [dot] com

Juraj Halász, Hviezdoslavova 489/27, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného vozidla (1)
Forma mzdy: za mesiac (1200)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Vodič nákladného motorového vozidla 24t, smer SK - HU
Prax: aspoň 6 mesiaco
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Juraj Halász, tel.: +421907791021, e-mail: juraj [dot] halasz [at] gmail [dot] com

Albín Lancz – ALINEX, Mierová 1435/33, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného vozidla (3)
Forma mzdy: za mesiac (900 - 1300)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
1. Vodič nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou 24t vykonávajúci vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu.
2. Vodič nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou do 12t vykonávajúci vnútroštátnu prepravu.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Albín Lancz, tel.: +421903208806, e-mail: alinex1 [at] stonline [dot] sk

GEO INDUSTRIA, s.r.o., Pažitná 1015/25, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič, strojník (4)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Obsluha nákladných vozidiel
- Obsluha strojov - strojnícky preukaz skupiny 9, 15 (5 - výhoda)
- Vykonávanie opráv, údržby prideleného stroja
- Kontrola technického stavu vozidiel
- Vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla, stroja
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Jarmila Šlapáková, tel.: +421317020190, fax: +421317020190,  e-mail: office [at] geoindustria [dot] sk

Peter Jánošík – NEA, Esterházyovcov 20, Galanta, 92400
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vonkajší pracovník čerpacej stanice (4)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Jánošík, tel.: +421905403634, e-mail: pjanosik [dot] nea [at] gmail [dot] com

Start People s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Výrobný operátor (50)
Forma mzdy: za mesiac (450 - 500)
Vzdelanie: Základné vzdelanie
- práca v stoji,
- zodpovednosť za pridelené miesto, náradie a zariadenie,
- ochota pracovať na zmeny,
- ochota pracovať v sobotu,
- schopnosť zvládať stresové situácie.
Prax: -
Dátum nástupu: 27.10.2014
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Bendová, tel.: +421903737597, e-mail: jbendova [at] startpeople [dot] sk

LLARIK, s.r.o., Pažitná 1017/37, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vývojár web stránok, internetu, intranetu (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- web developer- tvorba internetových  webových aplikácií- HTML.CSS,Javascript, PHP+MySQL,  výhodou sú: Zend Framework /ASP,NET MVC, Oracle+PL/SQL, práca s verzovacím systémom GIT tiež výhodou
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 3212 015, e-mail: llarik [at] llarik [dot] sk

ELPARTNER, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Všeobecný administratívny pracovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
-    Spracovávanie prichádzajúcich a odchádzajúcich dokladov, faktúr, pošty, zabezpečovanie všetkých dokladov potrebných podľa platných   
predpisov a podľa požiadaviek zákazníkov.
- Riešenie administratívnej agendy.
- Vykonávanie administratívnej činnosti podľa pokynov nadriadeného.
- Fyzická a zároveň aj systémová archivácia dokladov, faktúr. Nutná znalosť fakturačného programu, skladového hospodárstva(Pohoda/MRP/MONEY S3)
- Nutná znalosť kancelárskych programov na pokročilej úrovni.

Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 03.11.2014
Kontaktná osoba: Z. Bosák, tel.: +421917595964, e-mail: office [at] elpartner [dot] sk

Vomar s.r.o., Šoporňa,Šaľská 852, 92552
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Všeobecný administratívny pracovník (1)
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- administratívny pracovník v doprave ( logistike) ( nutná pokročila znalosť AJ, prax v logistike)
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: pupesku31 [at] gmail [dot] com

MARELA s.r.o., Jas 939/, Galanta, 92400
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Web dizajnér (1)
Forma mzdy: za mesiac (500 - 700)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- práca web-dizajnéra
Prax: -
Dátum nástupu: 01.12.2014
Kontaktná osoba: Ladislav Gášpár, mobil: +421944506594

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán,Clementisove Sady 903/4, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Zdravotná sestra (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- Starostlivosť v domove dôchodcov o zdravotne postihnutých obyvateľov.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Hudáková, tel.: +421907712101, e-mail: centrumsocialnychsluziebpre [at] gmail [dot] com

Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Zdravotná sestra inde neuvedená (2)
Forma mzdy: za mesiac (700)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- zdravotná sestra - starostlivost o klientov zariadenia, píprava liekov, podávanie infúzii, preväzy rán a ostatné sesterské  výkony
Prax:
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 915698292, e-mail: juhaszova [at] pohodasenierov [dot] sk

Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o., Galantská 592, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- asistent manažerá oddelenia vstrekolisov (1)
Forma mzdy: za mesiac (1000,-)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- asistent manažéra oddelania vstrekolisov - zabezpečuje optimálny chod oddelenia, komunikuje s nadriadenými a výrobnými pracovníkmi, plánovanie. VK na detašovanom pracovisku v Seredi, Vonkajší rad 795/4, Sereď dňa 10.10.2014 o 9.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: lenka [dot] lehocka [at] dongjin [dot] sk

Gabriel Nagy - GAaRONA, Kajal 474, 92592
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- cukrár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- cukrár vyučený alebo s praxou- výroba cukrárenských  výrobkov , aj zučia
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 781 1511

DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrikár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- elektrikár
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

Holcim (Slovensko) a.s., Veľké Úľany , 92522
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrikár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- elektrikár- obsluha  elektrických zariadení, oprava , údržba, revízia zariadení
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421911 021 135, e-mail: zora [dot] safranova [at] holcim [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrotechnický inžinier (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- elektrotechnický inžinier - výkon činnosti súvisiace so zavádzaním nových produktov do výroby a činnosti súvisiace s podporou výroby - VK na ÚPSVaR Galanta 2. posch. zasadačka dňa 26.8.2014 o 9.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Miloslava Okruhlicová  " M.R.O.", Vinárska 3077/27, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- kvetinárka - predavačka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
kvetinárka - predavačka
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

Slavia Industrial Services, s.r.o., Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- mechanik elektrických zariadení (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- mechanik elektrických zariadení
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

AMO TRADING s.r.o., Košúty , 92509
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- obsluha čerpacej stanice (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- operátor čerpacej stanice
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

Gpe s.r.o., Cukrovarská , Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor bioplynovej stanice (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- operátor bioplynovej stanice - starostlivosť o prevádzku bioplynovej stanice, údržbarske práce, kontrola funkčnosti systému
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 901 787 135, e-mail: lukacs [at] greenpe [dot] eu

Gpe s.r.o., Cukrovarská , Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor bioplynovej stanice (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- operátor bioplynovej stanice - starostlivosť o prevádzku bioplynovej stanice, údržbarske práce, kontrola funkčnosti systému
Prax: -
Dátum nástupu: 01.11.2014
Kontaktná osoba: mobil: +421 901 787 135, e-mail: lukacs [at] greenpe [dot] eu

Slavia Industrial Services, s.r.o., Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor výroby (20)
Forma mzdy: za hodinu (2,20)
Vzdelanie: Neukončené základné vzdelanie, Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- operátor výroby
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Z.Kodálya 768, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor výroby (23)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- montáž LCD panelov a testovanie. Miesto výskonu práce: Samsung Galanta a Samsung Voderady. Doprava je zabezpečená z každej obce okresu Šaľa.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 780 52 07, mobil: +421 915 929 399, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Z.Kodálya 768, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor výroby (34)
Forma mzdy: za mesiac (500)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátor výroby- montáž  LCD panelov a testovanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 780 52 07, mobil: +421 915 929 399, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

GAaRONA s.r.o., Hlavná 10, Kajal, 92592
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- pomocná pracovná sila (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- pomocná pracovná sila v potravinárstve
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob 455, Veľký Grob, 92527
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- pracovník ekonomického úseku (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- vedenie podvojného účtovníctva, skladového, mzdy, poslať CV  s tel. číslom : smahel [at] agropek [dot] sk
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: smahel [at] agropek [dot] sk

FAREN SLOVAKIA, s.r.o., Parková 1414/8, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- pracovník starostlivosti o olejové hospodárstvo u zákazníka (2)
Forma mzdy: za mesiac (650-750)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- manipulačný technik- zabezpečovanie olejového hospodárstva u zákazníka
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: balova [at] farenslovakia [dot] sk

Karol Szabó, Mostová 112/, Mostová, 92507
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- predavač/ka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- obsluha zákazníkov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905315995

SAMIL BALENIE, s.r.o., Terezov, 1030, Galanta, 92401, Galanta
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- práca v riadiacom systéme fanuc (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- CNC obrábač
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -

MEVIS Slovakia, s.r.o., Priemyselná 8, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- robotník vo výrobe (1)
Forma mzdy: za hodinu (2,55)
Vzdelanie: Základné vzdelanie
robotník vo výrobe- výkon ručnýchoperácii pri obsluhe  strojov, kontrola kvality dielov použitím kalibrov , balenie výrobkov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 59029 34

CMB-DT-JC, s.r.o., Priemyselná 830/8, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vedúci dielne-vedúci výroby (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- vedúci dielne-vedúci výroby
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: 01.01.2015
Kontaktná osoba: Szabón Július, tel.: +421317020336, e-mail: cmb-dt [at] cmb-dt [dot] sk

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vinár (1)
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- vinár- práce v prírodnej pivnici, filtruje, nakváša, sanituje hadice a nástroje, obslujuhe vyvíjač pary
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 0317881018, e-mail: pleja [at] hubertsekt [dot] sk

Štrkopiesky GALANTA s.r.o., Majakovského 393/3, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vodič nákladného auta (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- vodič nákl. auta so strojníckým preukazom  na čelný nakladač
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: p. Javorková

JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zmenový kvalitár (3)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- zmenový kvalitár- kontrola kvality výrobkov, vyhotovovanie  záznamov o kvalite, školenie operátorov, evidencia, vzorkovanie, modifikácia, kontrola procesu
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: pam2 [at] jasplastik [dot] sk

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zoraďovač foriem (7)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- zoraďovač foriem - udržiavanie vstrkovacieho lisu v prevázdke, nastavovanie optimálnych parametrov na lise, evidencia záznamov ( prestoje lisov), spolupráca s technologickou skupinou
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

Čajkov a.s., Niklová B/8, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zvárač kovov (8)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- zvárač rúr ( plameňom)
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  e-mail: jozef [dot] sarkany [at] gmail [dot] com

Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Účtovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- účtovanie daňových dokladov, sledovanie ich splatnosti, vypracovanie zápočtov, bilancií, prehľadov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 1.12.2014
Kontaktná osoba: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,  e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

Slavia Industrial Services, s.r.o., Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- údržbár strojov, mechanik (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- údržbár strojov - mechanik
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -

Bobeková, s.r.o., Dionýza Štúra 4397/5A, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- účtovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- účtovník/čka- jednoduché a podvojné účtovníctvo
 Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905802978, e-mail: bobekova [at] bobekova [dot] sk

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 92601
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- účtovníčka (1)
 Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- účtovníčka - prax v účtovníctve, práca v programe SAP
 Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -


Andrej Horváth, Veľký Grob 450, 92527
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (1)
 Forma mzdy: za mesiac (500, - )
Vzdelanie: Základné vzdelanie
čašník, servírka - obslužné práce v bare
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -

František Novánsky - Mini presso FLÓRA, Čierny Brod 492, Čierny Brod, 92508
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- čašníčka, servírka - obsluha hostí.  zvýhodnené sú  uchádzačky z Čierneho Brodu, košúty, Mostová, ČiernaVoda, Vozokany, Sládkovičovo, Galanta, hlásiť sa utorok - švtrtok od 13.00 do 16.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 904 325 022

Peter Straka - MINI PRESSO, Kúpeľné námestie 1209/3, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašník-čašníčka
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421907756684, e-mail: minipresso [at] minipresso [dot] sk

Peter Žilecký - "FONTÁNA", Dionýza Štúra 795, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
čašník, servírka - obslužné práce v bare
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905547 219, e-mail: zileckyp [at] gmail [dot] com

Katarína Suchopová, Hlavná č.84, Gáň, 92531
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašníčka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Obsluha zakázníkov v bare, výčap
Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Katarína Suchopová, tel.: +4210907348126, e-mail: katika4469 [at] azet [dot] sk

Jaroslav Bednár – BELÁRIA, Clementisové sady 35, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- čašníčka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašníčka-servírka- obsluha hostí
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 911 475 000, e-mail: belaria [at] azet [dot] sk

SO - LO spol. s r.o., Únovce 434, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Šéfkuchár (1)
Forma mzdy: za mesiac (500)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- šéfkuchár
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: info [at] mercihotel [dot] sk

SO - LO spol. s r.o., Únovce, 434, 92401, Galanta, Galanta
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Šéfkuchár (1)
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- šéfkuchár- úprava jatočného mäsa, hydiny a rýb, príprava plodov mora na ázijskú kuchyňu, varenie kórejských špecialít, polievok
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: info [at] mercihotel [dot] sk

SO - LO spol. s r.o., Únovce, 434, 92401, Galanta, Galanta
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Šéfkuchár (1)
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- šéfkuchár
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: info [at] mercihotel [dot] sk

Smart Choice, s. r. o., Sereď 0, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Žeriavnik (1)
Forma mzdy: dohodou (-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Obsluha skladkových žeriavov - portal, mostový, ovládanie zdola aj z kabíny,
oprávnenie skupiny A2 podmienkou!
B2 - výhodou!
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Kristína Duranská, tel.: +421948750539, e-mail: duranska [at] smartchoice [dot] sk