Pracovné ponuky

Radka Tabačeková, Parková 4605, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Asistentka výživy bez špecializácie (2)
Forma mzdy: za mesiac (400 - 450)
Vzdelanie: Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
komunikácia a oslovovanie klientov na poradni  i v teréne
práca s PC a registračnou pokladňou
zodpovednosť, príjemné vystupovanie, odvaha
 Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: 01.11.2014
Kontaktná osoba: Radka Tabačeková, tel.: +421911772793, e-mail: tabacekova [at] post [dot] sk

TK Security s. r. o., Gáň 318, Gáň, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Bezpečnostný pracovník (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- Výkon bezpečnostnej (stŕážnej služby) v zmysle zákona o SBS, kontrola osôb a motorových vozidiel vchádzajúcich a vychádzajúcich z chráneného objektu, obchôdzková činnosť, kontrola osôb prechádzajúcich metal detektorom, registrácia a evidencia osôb a motorových vozidiel.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Dominika Kerestúriová, tel.: +421232553180, e-mail: keresturiova [at] tkgroupe [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- CAD Inžinier (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- Analýza a špecifikácia mechanických, pneumatických a elektrických komponentov;
- zodpovednosť za pridelené projekty;
- príprava dokumentov;
- podpora výroby.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť
Matúšovská cesta 606, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy) (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- dispečér osobnej dopravy- vyhodnocovanie a riadenie osobnej dopravy- práca vhodná pre muža
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421903236739, e-mail: perecz [at] sadds [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Elektrotechnický Inžinier (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- príprava a zavedenie nových produktov do výroby;
- analýza chýb vzniknutých pri výrobe a návrh protiopatrení;
- spolupodieľanie sa na vývoji nových produktov;
- príprava technickej dokumentácie - podpora výrobnej linky počas výroby;
- sledovanie a vyhodnocovanie výrobného procesu;
- neustále zlepšovanie procesov výroby, maximalizácia efektívnosti;
- denný reporting;
- príprava dokumentov ohľadom výrobného procesu;,
- iniciatívne riešenie vzniknutých problémov so zainteresovanými oddeleniami spoločnosti.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa  Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

ElektroSystem AM, spol. s r.o., Dolné Saliby 1001, Dolné Saliby, 92502
Hľadá pracovníka na pozíciu:   
- Elektrotechnik (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
elektrotechnik s osvedčením §21 vyhla. č. 508/2009 Z.z.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Judita Százová, tel.: +421904419693, fax: +421317853255, e-mail: judita [dot] szazova [at] esam [dot] sk

Binder Slovakia, s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- IT Administrátor (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- zabezpečenie bezproblémového fungovania ERP systému a definovanie funkcionalít
- starostlivosť o chod a údržbu siete a PC
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Martin  Hrablik PhD., tel.: +0312289952, e-mail: hrablik [at] binderslovakia [dot] sk

BioRent s.r.o., Niklová , Sereď, 92613
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja inde neuvedený (6)
Forma mzdy: dohodou   
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- pracovník na obsluhu  lisovne
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 903 800349, e-mail: slobodnik [at] biorent [dot] sk

SO - TRANS, s.r.o., Fučíkova 698, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kaderník (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kaderník - dohodnúť termín stretnutia na č. 0903 407 470
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 903 407 470, e-mail: sotrans [at] stonline [dot] sk

KOAM Elektronik s.r.o., Cukrovarská 39, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kontrolór kvality (2)
Forma mzdy: za mesiac (423,-)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné
- kontrola kvality výrobkov
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: Milena Deáková, tel.: +421317020637, e-mail: personalne [at] koam [dot] sk

NMH s.r.o., Priemyselná 10, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Konštruktér (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- Konštrukcia jednoúčelových strojov a zariadení, montážnych systémov, výrobných liniek, dopravníkov.
- Samostatné riešenia a realizácia úloh, konštruovanie techniky po mechanickej stránke.
- Zabezpečenie výkresovej a technickej dokumentácie a podkladov k hotovým výrobkom.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: Andrea Lopatka, tel.: +421312304441, e-mail: personalistika [at] nmh-sro [dot] com

4 STYLE, s.r.o., Nám. detí 2369/4, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kozmetička, nechtová dizajnérka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Starostlivosť o klientov v rámci kozmetickej starostlivosti.
- Výhodou je i osvedčenie a ovládanie manikérskych zručností.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu:  01. 10. 2014
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Žigová, tel.: +421904449011, e-mail: katarinazigova [at] gmail [dot] com

Vladimír Stanko - Firma VLASTA, Družstevná 1032, Pata, 92553
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Krajčír (okrem umeleckého) (2)
Forma mzdy: za mesiac (380 - 650)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- šitie podľa objednávky objednávateľa
Prax: -
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421915788770, e-mail: krajcirstvovlasta [at] stonline [dot] sk

Martin Schmidt, Puškinova 1517/19, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (1)
Forma mzdy: dohodou ( - )
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- príprava obedov
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu:  ihneď
Kontaktná osoba: Klára Schmidtová, tel.: +421904212198, e-mail: schmidtka [at] atlas [dot] sk

Martin Blšťák, Budovateľská 1118/20, Veľké Úľany, 92522
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- príprava denného menu, minutkových jedál, príprava pizze
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Martin Blšťák - tel.: +421905286856, e-mail: kerkirapub [at] gmail [dot] com

EUREST spol. s r.o., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92600
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
kuchár/ka - samostatné varenie, prax vo výdaji
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 918 688 399, e-mail: zr [dot] 1700 [at] eurest [dot] sk

Catering Services, s. r. o., Športová 465/1, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kuchár (okrem šéfkuchára) (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- kuchár-príprava denného menu, jedál, šalátov cestovín a pizze
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 929 280, e-mail: zoltan [dot] popluhar [at] gmail [dot] com

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Kurič (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Riadi kampaňovú prevádzku tepelno energetickej centrály na svojej zmene a spolupodiela sa na vykonávaní údržby, opráv, inšpekcii technologických zariadení tepelno energetickej centrály. Údržba, oprava, inšpekcia kotlov, robotnícke, iné manipulačné práce, obsluha kotlov a obsluha technologických zariadení.
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Daniela Tóthová - tel.: +421317884132, e-mail: daniela [dot] tothova [at] agrana [dot] com

LSE - Life Star Emergency, s.r.o., Kpt.Nálepku 727, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Lekár záchrannej zdravotnej služby (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- výkon činností lekára záchrannej zdravotnej služby - poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: 15.08.2014
Kontaktná osoba: Taťjana  Micskiová - tel.: +421902944490, e-mail: kancelaria [dot] lse [at] gmail [dot] com

KOAM Elektronik s.r.o., Cukrovarská 39, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Mechanik vstrekovacích lisov (2)
Forma mzdy: za mesiac (677,-)
Vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie
- nastavovanie a údržba vysokotlakových vstrekolisov a foriem
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Milena Deáková, tel.: +421317020637, e-mail: personalne [at] koam [dot] sk

Automotive Group SK, s.r.o., Niklova 56, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Mechanik, opravár textilných strojov (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie Stredné odborné vzdelanie
   - vykonáva stanovenú údržbu a opravy na technických zariadeniach
   - realizuje nákup ND, náradia a potrebného technického vybavenia údržbárskej dielne
   - kontroluje dodržiavanie technickej disciplíny vo výrobe, najmä stav, nastavenie a správne používanie strojov a zariadení
   - zabezpečuje a vykonáva presuny zaradení v spolupráci s technológom a majstrom
   - školí pracovníkov výroby na dennú údržbu, zaúča pracovníkov na obsluhu technických zariadení
   - zhotovuje pomocné a prídavné zariadenia
   - vykonáva ďalšie práce súvisiace s údržbou strojov a technických zariadení
 Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Elena Gabrielová, tel.: +421915836003, e-mail: elena [dot] gabrielova [at] automotivegroupsk [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení inde neuvedený (60)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie Stredné odborné vzdelanie
- výrobný operátor - obsluha  poloautomatickej a automatickej montážnej linky v elektrotechnickej a elektronickej výrobe - -
- Výberové konanie na ÚPSVaR Galanta - dňa 12.8.2014 o 9.00 hod
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 800 726 726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nastavovač CNC strojov (6)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- zoraďovač vstrekovacieho lisu-nahadzovanie a výmena foriem a príslušenstva na vstrek. lisoch, zapájanie  chladiacich ohrevov, údržba a čistenie foriem,konzervovanie a ukladanie  foriem do skladu, evidencia a označovanie foriem, ich príprava do výroby
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nákupca (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- zodpovednosť za nákup prideleného materiálu
- dohody a komunikácia s dodávateľmi
- nákup materiálu na základe plánu výroby
- komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti
- riešenie problémov v súvislosti s nákupom
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 800 726 726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- nákupca-zodpovednosť za nákup prideleného materiálu
- nákup materiálu na základe výrobného plánu
- komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti.l riešenie problémov v súvislosti s nákupom.
- VK na ÚPSVaR Galanta- 2. posch. zasadačka - dňa 26.8.2014 o 9.00 hod. 
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 800 726 726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Nástrojár (10)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- nástrojár- oprava, úprava a údržba foriem pre lisovanie plastov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33 e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

PROVIDENTIA OZ, Sereďská 308/5, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím (2)
Forma mzdy: za mesiac (450-500)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- opatrovateľské služby poskytované klientom cetnra pre seniorov.Toto pracovné miesto je finančne podporované z ESF v rámci NP XXI A na podporu zamestnávania osôb do 29 rokov veku ( min. evidencia na ÚP jeden mesiac)
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 911 360, e-mail: info [at] antoniuscentrum [dot] sk

Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím (2)
Forma mzdy: za mesiac (400)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- starostlivosť o klientov zariadenia
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: juhaszova [at] pohodaseniorov [dot] sk

TZB Global, s.r.o., Vadonská 183, Malá Mača, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor CNC (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- výrobný operátor na CNC stoj - laser, plazma, ohraňovací lis, ohýbačka.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Adriana Vörösová, tel.: +421317884820, fax: +421317841748, e-mail: adriana [dot] vorosova [at] tzbglobal [dot] sk

JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov (18)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátor vo výrobe - práca vyžaduje dobrý zrak, vhodná  skôr  pre ženy
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 788 4633, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o., Gáň, 92531
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor vysokozdvižného vozíka (32)
Forma mzdy: za mesiac ( 500 )
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v sklade na vysokozdvižnom vozíku
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: zuzana [dot] podolanova [at] dhl [dot] com

   KOAM Elektronik s.r.o., Cukrovarská 39, Sládkovičovo, 92521
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Operátor výroby (5)
Forma mzdy: za mesiac(352,-)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- Odoberanie výliskov  z dopravného pásu vstrekolisu.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Milena Deáková, tel.: +421317020637, e-mail: personalne [at] koam [dot] sk

A-SECURITY plus, s.r.o., Drevená 762/2, Galanta , 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) (1)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- strážnik v obleku v Tesco Galanta
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 908 947 312, e-mail: info [at] asecurity [dot] sk

   Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
    - Pracovník na vysokozdvižnom vozíku (5)
 Forma mzdy:  za mesiac (420 - 600)
 Vzdelanie Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
   Práca v dvojzmennej prevádzke na VZV.
 Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Erik Maleta, tel.: +421317805207, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

I.D.C. Holding, a.s., Trnavská cesta 946/14, Sereď, 92614
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Pracovník vo výrobe - o.z. Pečivárne Sereď (5)
Forma mzdy:  -
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
Vykonávanie pomocných prác vo výrobe, napr.:
- zrovnávanie výrobkov,
- balenie výrobkov,
- odoberanie zabalených výrobkov,
- ukladanie do krabíc,
- ukladanie krabíc na palety,
- obsluha baliaceho, máčacieho, natieracieho stroja,
- doplňovanie a zrovnávanie produktov na páse,
- odvoz tovaru,
- preprava produktov,
- balenie zlomu,
- a iné podobné práce.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Žigová, tel.: +0317880329, e-mail: renata [dot] zigova [at] idc [dot] sk

Best Food Steve Food s.r.o., Námestie detí 2371/6, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač rýchleho občerstvenia (1)
Forma mzdy:  dohodu
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
-  predavač/ka v bufete rýchleho občerstvenia do PANDA Sládkovičovo
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 948 868 868, e-mail: info [at] bistropanda [dot] sk

PARADISE, s.r.o., Drevená 888 , Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Predavač rýchleho občerstvenia (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- predavačka - príprava a predaj jedál rýchleho občerstvenia - hlásiť sa v prevádzke "Paradise" na Staničnej ul. č. 893 v GA v čase od 8.00-9.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421905 224 581

NEPCO SK, s.r.o., Z. Kodálya 769/29, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Projektový manažér (1)
Forma mzdy: za mesiac (600 - 700)
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- Plánovanie dennej produkcie firmy. Finančné účtovníctvo. Predaj.
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Hambalkóová - tel.: +421917500381, e-mail: hambalkoova [at] nepco21 [dot] com


NMH s.r.o., Priemyselná 10, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Projektový manažér (3)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- Riadenie implementačných a prevádzkových aktivít v rámci projektov .
- Komunikácia a manažovanie dodávateľov.
- Participácia pri vytváraní pravidelného súhrnného reportingu, rozpočtu a pri vytváraní auditu projektov.
- Zodpovednosť za komunikáciu s projektovým tímom zákazníka, dodávateľa a partnerských spoločností.
- Zodpovednosť za pridelenie zdrojov, časové plány a rozpočet projektov.
- Zodpovedá za nákup materiálov a všetky činnosti s tým spojené.
- Zodpovedá za aktívne vyhľadávanie dodávateľských firiem.
- Znalosť strojárskych výrobných technológií.
- Dobrá orientácia v technickej dokumentácii.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Andrea Lopatka, tel.: +421312304441, e-mail: personalistika [at] nmh-sro [dot] com

Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavova  807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Referent leteckých a námorných zásielok (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
   - Spracovanie zásielkových dokladov týkajúcich sa leteckej a námornej dopravy v logistickom sytéme.
 Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Timea Ürgeová, tel.: +421317882854, e-mail: timea [dot] u [at] samsung [dot] com

Novoplast, výrobné družstvo Sereď, Galantská cesta 590, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Robotník vo výrobe sklolaminátu (3)
Forma mzdy:  dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- Sýtenie sklených vlákien polyesterovou živicou.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Zeumerová - tel.: +421317884002, e-mail: assistance [at] novoplast [dot] sk

PROTECTED WORKSHOPS s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Ručný balič, plnič (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Neukončené základné vzdelanie
- ručný/á balič/ka- len pre zdravotne postihnuté osoby do chránenej dielne. 
- osobne u zamestnávateľa  každú stredu o 14.00 hod. ul. 29.aug.1646/6 Galanta(  areál Nitrazdroj)
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 784 0138

Green Integrated Logistics (Slovakia) s.r.o., Gáň  318, Gáň, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Ručný balič, plnič (29)
Forma mzdy: za mesiac (475 - 600)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátorky výroby - balič/ka
- jednoduchá manipulácia s drobným tovarom
- práca na baliacej linke, skenovanie tovaru.
- VK ja na ÚPSVaR Galanta, Staničná 5  dňa 6.8.2014 o 13.00 hod.2. posch. zasadačka úradu
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 313216 254, e-mail: pkovac [at] eu [dot] green-logistics [dot] com

Automotive Group SK, s.r.o., Niklova 56, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Skladník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- práca v sklade, vykladanie a nakladanie tovaru, vydávanie tovaru do výroby, vedenie skladovej evidencie.
 tovaru zákazníkom.
Prax: spoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Elena Gabrielová, tel.: +421915836003, e-mail: elena [dot] gabrielova [at] automotivegroupsk [dot] sk

Ing. Dušan Kováčik - in Ceram - GMA brand, Vonkajší rad 4386, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Skladník - vodič (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- príjem a výdaj tovaru, skladové hospodárstvo, práca s ručným, elektrickým a motorovým vysokozdvižným vozíkom, rozvoz tovaru zákazníkom.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Branislav Čirke, tel.: +421918675382, fax: 0337320300, e-mail: veduci [dot] sered [at] inceram [dot] sk

KOVPET, spol. s r.o., Šoporňa 15. 7. 1902, Šoporňa, 92552
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Skladník chovateľských potrieb (1)
Forma mzdy: za mesiac (520,-)
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- skladník chovateľských potrieb
- práca na VZV
- obsluha rovnačky drôtov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ing. Anton Nahacky, tel.: +421905447957, fax: 0317874203,  e-mail: kovonah [at] nextra [dot] sk

MARING SK s.r.o., Hviezdoslavova 1, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Stavebný tesár, pomocník (4)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Stavebná tesárčina, debnenie mostných konštrukcii a pod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Jan Markusek, tel.: +421905812811, e-mail: maringsk [at] maringsk [dot] sk

AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Strojník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
• Obsluhovanie stavebných stroja (traktor-bager)
• Vykonávanie stavebných prác podľa pokynov stavebného majstra.
• Kontrolovanie technického stavu zvereného stavebného stroja.
• Vykonávanie jednoduchých opráv a údržby.
• Čerpanie pohonných hmôt do zverených stavebných.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Prokopič, tel.: +421911136365, e-mail: prokopic [at] avastav [dot] sk

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Team Leader (1)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- riadenie výrobného tímu na zmene a prehľad o materiáli,
- splnenie výrobného plánu zmeny v množstve, kvalite a čase,
- rýchle riešenie vzniknutých problémov v priebehu výroby,
- dodržiavanie pracovných postupov, nariadení, požiadaviek na kvalitu, ochranu zdravia a bezpečnosti práce na zmene,
- vedenie a kontrolovanie požadovanej dokumentácie
- zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,
- riadiť a kontrolovať prácu podriadených.
 Prax: aspoň 6 mesiacov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Dasa Jurcekova, tel.: +0800726726, e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Kvet servis s.r.o, Niklová 4346, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Triedič odpadov (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- triedenie plastového odpadu
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: strmeni [at] pcpinvest [dot] sk

Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Umývač vozidiel (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- Ručné umývanie vozidiel.
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206, e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

Patrik Kálozi, Bratislavská 18/1, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič 7,5t vozidla (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- Vodič 7,5t vozidla, jazdí sa SK, CZ,HU , PL, AT, DE.
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Adrián Kálozi, tel.: +421907786974, e-mail: adriankalozi [at] gmail [dot] com

FL Transport, s.r.o., Matúškovská cesta 881, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič MKD (10)
Forma mzdy: za mesiac(1200 - 1600)
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- vodič MKD
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Hyacint Lancz - tel.: +421903235584, e-mail: fltransportfl [at] gmail [dot] com

EUREST spol. s r.o., Trnavská 946/14, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič dodávky (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- výdajca stravy, vodič
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 918 688 399, e-mail: zr [dot] 1700 [at] eurest [dot] sk

FORTI MAX, s.r.o., Váhovce 359, Váhovce, 92562
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič kamiónu (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- Vodič kamiónu, jazdí sa v okolitých štátoch SR Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Tibor Forró, tel.: +421917531247, e-mail: fortimaxxx [at] gmail [dot] com

Emil Taufer – TAURING, Dlhá 2335/8, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Preprava sypkých materiálov a agrokomodít do krajín SK,CZ,H,D ťahačom so sklápacím návesom.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Emil Taufer - tel.: 0905407868, e-mail: mtaufer [at] centrum [dot] sk

MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo, Košútska 1342, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladnej cestnej dopravy (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- Rozvoz mrazeného a chladeného tovaru na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej cestnej dopravy. Na vozidlách od 1,5t do 11,5t.
- Podmienky : aktuálne všetky doklady predpísané legislatívou. Prosíme o zaslanie životopisu na mail,alebo zanechanie na vrátnici spoločnosti. Následne budeme kontaktovať uchádzačov.
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Ivana Stachová, tel.: +0317841741, e-mail: info [at] mraziarne-sl [dot] sk

Modul Line, s.r.o., Nebojsa 19, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- profesionálny vodič - nákladné vozidlo , VP C, C+E-vítané, vnútroštátna doprava
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 780 8046, mobil: +421 907 708 393, e-mail: modul02 [at] stonline [dot] sk

Alexander Tala, s.r.o., Štvrť SNP 1001/31, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného vozidla (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie
- Vodič nákladného vozidla do 7,5t  Z okolia Galanty
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Alexander Tala, tel.: +421905600483, e-mail: alexander [dot] tala [at] gmail [dot] com

Juraj Halász, Hviezdoslavova 489/27, Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič nákladného vozidla (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Vodič nákladného motorového vozidla 24t, smer SK - HU
Prax: aspoň 6 mesiaco
Dátum nástupu: 22.9.2014
Kontaktná osoba: Juraj Halász, tel.: +421907791021, e-mail: juraj [dot] halasz [at] gmail [dot] com

GEO INDUSTRIA, s.r.o., Pažitná 1015/25, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vodič, strojník (4)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- Obsluha nákladných vozidiel
- Obsluha strojov - strojnícky preukaz skupiny 9, 15 (5 - výhoda)
- Vykonávanie opráv, údržby prideleného stroja
- Kontrola technického stavu vozidiel
- Vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla, stroja
Prax: aspoň 5 rokov
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Jarmila Šlapáková, tel.: +421317020190, fax: +421317020190,  e-mail: office [at] geoindustria [dot] sk

Peter Jánošík – NEA, Esterházyovcov 20, Galanta, 92400
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vonkajší pracovník čerpacej stanice (4)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax: bez požiadavky na odbornú prax
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Peter Jánošík, tel.: +421905403634, e-mail: pjanosik [dot] nea [at] gmail [dot] com

LLARIK, s.r.o., Pažitná 1017/37, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Vývojár web stránok, internetu, intranetu (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- web developer- tvorba internetových  webových aplikácií- HTML.CSS,Javascript, PHP+MySQL,  výhodou sú: Zend Framework /ASP,NET MVC, Oracle+PL/SQL, práca s verzovacím systémom GIT tiež výhodou
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 3212 015, e-mail: llarik [at] llarik [dot] sk

ELPARTNER, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Všeobecný administratívny pracovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
-    Spracovávanie prichádzajúcich a odchádzajúcich dokladov, faktúr, pošty, zabezpečovanie všetkých dokladov potrebných podľa platných   
predpisov a podľa požiadaviek zákazníkov.
- Riešenie administratívnej agendy.
- Vykonávanie administratívnej činnosti podľa pokynov nadriadeného.
- Fyzická a zároveň aj systémová archivácia dokladov, faktúr. Nutná znalosť fakturačného programu, skladového hospodárstva(Pohoda/MRP/MONEY S3)
- Nutná znalosť kancelárskych programov na pokročilej úrovni.
 Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 03.11.2014
Kontaktná osoba: Z. Bosák, tel.: +421917595964, e-mail: office [at] elpartner [dot] sk

MARELA s.r.o., Jas 939/, Galanta, 92400
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Web dizajnér (1)
Forma mzdy: za mesiac (500 - 700)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- práca web-dizajnéra
Prax: -
Dátum nástupu: 01.12.2014
Kontaktná osoba: Ladislav Gášpár, mobil: +421944506594

Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán,Clementisove Sady 903/4, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Zdravotná sestra (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- Starostlivosť v domove dôchodcov o zdravotne postihnutých obyvateľov.
Prax: aspoň 3 mesiace
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Hudáková, tel.: +421907712101, e-mail: centrumsocialnychsluziebpre [at] gmail [dot] com

Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Zdravotná sestra inde neuvedená (2)
Forma mzdy: za mesiac (700)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- zdravotná sestra - starostlivost o klientov zariadenia, píprava liekov, podávanie infúzii, preväzy rán a ostatné sesterské  výkony
Prax:
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 915698292, e-mail: juhaszova [at] pohodasenierov [dot] sk

Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o., Galantská 592, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- asistent manažerá oddelenia vstrekolisov (1)
Forma mzdy: za mesiac (1000,-)
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- asistent manažéra oddelania vstrekolisov - zabezpečuje optimálny chod oddelenia, komunikuje s nadriadenými a výrobnými pracovníkmi, plánovanie. VK na detašovanom pracovisku v Seredi, Vonkajší rad 795/4, Sereď dňa 10.10.2014 o 9.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: 01.10.2014
Kontaktná osoba: e-mail: lenka [dot] lehocka [at] dongjin [dot] sk

Gabriel Nagy - GAaRONA, Kajal 474, 92592
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- cukrár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- cukrár vyučený alebo s praxou- výroba cukrárenských  výrobkov , aj zučia
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 781 1511

DELTA stone s.r.o., Čierna Voda  78 ,92506
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrikár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- elektrikár
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

Holcim (Slovensko) a.s., Veľké Úľany , 92522
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrikár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- elektrikár- obsluha  elektrických zariadení, oprava , údržba, revízia zariadení
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: +421911 021 135, e-mail: zora [dot] safranova [at] holcim [dot] com

SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, Galanta, 92427
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- elektrotechnický inžinier (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- elektrotechnický inžinier - výkon činnosti súvisiace so zavádzaním nových produktov do výroby a činnosti súvisiace s podporou výroby - VK na ÚPSVaR Galanta 2. posch. zasadačka dňa 26.8.2014 o 9.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: zamestnanie [at] samsung [dot] com

Miloslava Okruhlicová  " M.R.O.", Vinárska 3077/27, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- kvetinárka - predavačka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
kvetinárka - predavačka
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o., Drevená 888, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- linkový operátor (50)
Forma mzdy: výška zárobku za mesiac (500,-)
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- linkový operátor – pre Samsung Display Slovakia, s.r.o.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  mobil: 0905 594 302, e-mail: peter [at] pseurotrade [dot] sk

Slavia Industrial Services, s.r.o., Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- mechanik elektrických zariadení (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- mechanik elektrických zariadení
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

AMO TRADING s.r.o., Košúty , 92509
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- obsluha čerpacej stanice (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- operátor čerpacej stanice
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

Gpe s.r.o., Cukrovarská , Sládkovičovo, 92521
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor bioplynovej stanice (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- operátor bioplynovej stanice - starostlivosť o prevádzku bioplynovej stanice, údržbarske práce, kontrola funkčnosti systému
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 901 787 135, e-mail: lukacs [at] greenpe [dot] eu

Slavia Industrial Services, s.r.o., Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor výroby (20)
Forma mzdy: za hodinu (2,20)
Vzdelanie: Neukončené základné vzdelanie, Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie
- operátor výroby
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Z.Kodálya 768, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor výroby (36)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- montáž LCD panelov a testovanie. Miesto výskonu práce: Samsung Galanta a Samsung Voderady. Doprava je zabezpečená z každej obce okresu Šaľa.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 780 52 07, mobil: +421 915 929 399, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Z.Kodálya 768, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- operátor výroby (39)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- operátor výroby- montáž  LCD panelov a testovanie
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 780 52 07, mobil: +421 915 929 399, e-mail: galanta [at] studentservis [dot] sk

GAaRONA s.r.o., Hlavná 10, Kajal, 92592
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- pomocná pracovná sila (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- pomocná pracovná sila v potravinárstve
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  -

AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob 455, Veľký Grob, 92527
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- pracovník ekonomického úseku (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- vedenie podvojného účtovníctva, skladového, mzdy, poslať CV  s tel. číslom : smahel [at] agropek [dot] sk
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: smahel [at] agropek [dot] sk


SAMIL BALENIE, s.r.o., Terezov, 1030, Galanta, 92401, Galanta
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- práca v riadiacom systéme fanuc (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
CNC obrábač
Prax: -
Dátum nástupu: 1.10.2014
Kontaktná osoba: -

MEVIS Slovakia, s.r.o., Priemyselná 8, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- robotník vo výrobe (1)
Forma mzdy: za hodinu (2,55)
Vzdelanie: Základné vzdelanie
robotník vo výrobe- výkon ručnýchoperácii pri obsluhe  strojov, kontrola kvality dielov použitím kalibrov , balenie výrobkov
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 31 59029 34

DELTA stone s.r.o., Čierna VOda  78 ,92506, Čierna Voda 188, Čierna Voda, 92506
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- strojník  stav. strojov -ťažba štrku (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- strojník so strojným preukazom n obsluhu stavebného stroja pre skupiny 5,9
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vinár (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
                           - vinár- práce v prírodnej pivnici, filtruje, nakváša, sanituje hadice a nástroje, obslujuhe vyvíjač pary

Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: 0317881018,  e-mail: pleja [at] hubertsekt [dot] sk

Štrkopiesky GALANTA s.r.o., Majakovského 393/3, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- vodič nákladného auta (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- vodič nákl. auta so strojníckým preukazom  na čelný nakladač
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: p. Javorková

JASPLASTIK-SK spol. s r.o., Matúškovo 913, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zmenový kvalitár (3)
Forma mzdy: -
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie
- zmenový kvalitár- kontrola kvality výrobkov, vyhotovovanie  záznamov o kvalite, školenie operátorov, evidencia, vzorkovanie, modifikácia, kontrola procesu
Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: e-mail: pam2 [at] jasplastik [dot] sk

SKH plastic, spol. s r.o., Matúškovo 1586, Matúškovo, 92501
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zoraďovač foriem (7)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné všeobecné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie
- zoraďovač foriem - udržiavanie vstrkovacieho lisu v prevázdke, nastavovanie optimálnych parametrov na lise, evidencia záznamov ( prestoje lisov), spolupráca s technologickou skupinou
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +42131 788 46 33, e-mail: pam [at] jasplastik [dot] sk

Čajkov a.s., Niklová B/8, Sereď 1, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- zvárač kovov (8)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- zvárač rúr ( plameňom)
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba:  e-mail: jozef [dot] sarkany [at] gmail [dot] com

Autoprofit, s.r.o., Šalská 743/2, Galanta, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Účtovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- účtovanie daňových dokladov, sledovanie ich splatnosti, vypracovanie zápočtov, bilancií, prehľadov
Prax: aspoň 2 roky
Dátum nástupu: 1.11.2014
Kontaktná osoba: Iveta Šimková, tel.: +421317884203, fax: +421317884206,  e-mail: simkova [at] autoprofit [dot] sk

DELTA stone s.r.o., Čierna VOda  78 ,92506, Čierna Voda 188, 92506
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- údržbár elektrických zariadení (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- údržbár elektrických zariadení ( lodný bager, dopravníkové pásy, triedička)
Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 910 346 377, e-mail: deltastone [at] deltastone [dot] sk

Slavia Industrial Services, s.r.o., Galantská cesta 592/, Dolná Streda, 92563
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- údržbár strojov, mechanik (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- údržbár strojov - mechanik
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -

Bobeková, s.r.o., Dionýza Štúra 4397/5A, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- účtovník (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie
- účtovník/čka- jednoduché a podvojné účtovníctvo
 Prax: aspoň 3 roky
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905802978, e-mail: bobekova [at] bobekova [dot] sk

HUBERT J.E., s.r.o., Vinárska 137, Sereď 1, 92601
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- účtovníčka (1)
 Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- účtovníčka - prax v účtovníctve, práca v programe SAP
 Prax: aspoň 1 rok
Dátum nástupu: 01.10.2014
Kontaktná osoba: -


Andrej Horváth, Veľký Grob 450, 92527
 Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (1)
 Forma mzdy: za mesiac (500, - )
Vzdelanie: Základné vzdelanie
čašník, servírka - obslužné práce v bare
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: -

František Novánsky - Mini presso FLÓRA, Čierny Brod 492, Čierny Brod, 92508
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, Úplné stredné odborné vzdelanie
- čašníčka, servírka - obsluha hostí.  zvýhodnené sú  uchádzačky z Čierneho Brodu, košúty, Mostová, ČiernaVoda, Vozokany, Sládkovičovo, Galanta, hlásiť sa utorok - švtrtok od 13.00 do 16.00 hod.
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421 904 325 022

Peter Straka - MINI PRESSO, Kúpeľné námestie 1209/3, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašník-čašníčka
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: tel.: +421907756684, e-mail: minipresso [at] minipresso [dot] sk

Peter Žilecký - "FONTÁNA", Dionýza Štúra 795, Sereď, 92601
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- Čašník, servírka (2)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
čašník, servírka - obslužné práce v bare
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 905547 219, e-mail: zileckyp [at] gmail [dot] com

Jaroslav Bednár – BELÁRIA, Clementisové sady 35, Galanta 1, 92401
Hľadá pracovníka na pozíciu:
- čašníčka (1)
Forma mzdy: dohodou
Vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie
- čašníčka-servírka- obsluha hostí
Prax: -
Dátum nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: mobil: +421 911 475 000, e-mail: belaria [at] azet [dot] sk